مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : آگاه
در حال بارگذاری
عذاب یا هفت خان زندگی
عذاب یا هفت خان زندگی

کد: 43388

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: آگاه

مولف: محمدرحیم اخوت

عذاب یا هفت خان زندگی

ناشر

آگاه

مولف

محمدرحیم اخوت

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تکوین جهان مدرن
تکوین جهان مدرن

کد: 43294

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: مری اونز

مترجم: محمد نبوی

تکوین جهان مدرن

ناشر

آگاه

مولف

مری اونز

مترجم

محمد نبوی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

انسان اجتماعی
انسان اجتماعی

کد: 42805

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: رالف دارندرف

مترجم: غلامرضا خدیوی

انسان اجتماعی
200000ریال

انسان اجتماعی

ناشر

آگاه

مولف

رالف دارندرف

مترجم

غلامرضا خدیوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

نام دیگر دوزخ
نام دیگر دوزخ

کد: 42635

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آگاه

مولف: شاپور جورکش

نام دیگر دوزخ
50000ریال

نام دیگر دوزخ

ناشر

آگاه

مولف

شاپور جورکش

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

اقدام پژوهی
اقدام پژوهی

کد: 42469

گروه بندی: آموزشی

ناشر: آگاه

مولف: پاتریک جی.ام.کاستلو

مترجم: محمدرضا شادرو

اقدام پژوهی
150000ریال

اقدام پژوهی

ناشر

آگاه

مولف

پاتریک جی.ام.کاستلو

مترجم

محمدرضا شادرو

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)
پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)

کد: 42470

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

پسامدرنیسم در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)

ناشر

آگاه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)
اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)

کد: 41823

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)
آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)

کد: 41829

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)
کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)

کد: 41824

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)
بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)

کد: 41825

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)
جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)

کد: 41826

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)
آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)

کد: 41821

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)
حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)

کد: 41827

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)
آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)

کد: 41822

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)
مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)

کد: 41828

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

افسانه پدران ما
افسانه پدران ما

کد: 41292

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آگاه

مولف: سورژ شالاندن

مترجم: مرتضی کلانتریان

افسانه پدران ما

ناشر

آگاه

مولف

سورژ شالاندن

مترجم

مرتضی کلانتریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دو شاهکار ادبیات جهان:رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی
دو شاهکار ادبیات جهان:رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی

کد: 41161

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: آگاه

مولف: علی اصغر حکمت

دو شاهکار ادبیات جهان:رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی

ناشر

آگاه

مولف

علی اصغر حکمت

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آخرین یادداشت ها
آخرین یادداشت ها

کد: 38773

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: ایرج قانونی

آخرین یادداشت ها

ناشر

آگاه

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

ایرج قانونی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

حقوق طبیعی و تاریخ
حقوق طبیعی و تاریخ

کد: 38688

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: آگاه

مولف: لئو اشتراوس

مترجم: باقر پرهام

حقوق طبیعی و تاریخ

ناشر

آگاه

مولف

لئو اشتراوس

مترجم

باقر پرهام

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

زندگی با پیکاسو
زندگی با پیکاسو

کد: 38240

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: آگاه

مولف: فرانسواز ژیلو

مترجم: لیلی گلستان

زندگی با پیکاسو

ناشر

آگاه

مولف

فرانسواز ژیلو

مترجم

لیلی گلستان

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

دولت و توسعه اقتصادی (اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت های توسعه گرا)
دولت و توسعه اقتصادی (اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت های توسعه گرا)

کد: 38096

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: محمدتقی دلفروز

دولت و توسعه اقتصادی (اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت های توسعه گرا)

ناشر

آگاه

مولف

محمدتقی دلفروز

گروه بندی

اقتصاد

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

نشانه های روشنفکران
نشانه های روشنفکران

کد: 36458

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: ادوارد سعید

مترجم: محمد افتخاری

نشانه های روشنفکران

ناشر

آگاه

مولف

ادوارد سعید

مترجم

محمد افتخاری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

باقی مانده ها
باقی مانده ها

کد: 32381

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آگاه

مولف: محمد رحیم اخوت

باقی مانده ها
100000ریال

باقی مانده ها

ناشر

آگاه

مولف

محمد رحیم اخوت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

هوش عملی در زندگی روزمره
هوش عملی در زندگی روزمره

کد: 32384

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آگاه

مولف: رابرت استرنبگ و دیگران

مترجم: الهه حجازی،یاسمین عابدینی

هوش عملی در زندگی روزمره

ناشر

آگاه

مولف

رابرت استرنبگ و دیگران

مترجم

الهه حجازی،یاسمین عابدینی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

وزیری

قیمت

340000ریال

رویکرد و روش در اقتصاد
رویکرد و روش در اقتصاد

کد: 32183

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: فریبرز رئیس دانا

رویکرد و روش در اقتصاد

ناشر

آگاه

مولف

فریبرز رئیس دانا

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نقطه ی ضعف
نقطه ی ضعف

کد: 29278

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آگاه

مولف: آنتونیس ساماراکیس

مترجم: مرتضی کلانتریان

نقطه ی ضعف
480000ریال

نقطه ی ضعف

ناشر

آگاه

مولف

آنتونیس ساماراکیس

مترجم

مرتضی کلانتریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

ادبیات و سنت های کلاسیک (تاثیر یونان و روم بر ادبیات غرب)،(2جلدی)
ادبیات و سنت های کلاسیک (تاثیر یونان و روم بر ادبیات غرب)،(2جلدی)

کد: 24130

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: گیلبرت هایت

مترجم: محمد کلباسی،مهین دانشور

ادبیات و سنت های کلاسیک (تاثیر یونان و روم بر ادبیات غرب)،(2جلدی)

ناشر

آگاه

مولف

گیلبرت هایت

مترجم

محمد کلباسی،مهین دانشور

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

روشن نگری چیست،روشنی یابی چیست؟
روشن نگری چیست،روشنی یابی چیست؟

کد: 23000

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: آرهارد بار

مترجم: سیروس آرین پور

روشن نگری چیست،روشنی یابی چیست؟

ناشر

آگاه

مولف

آرهارد بار

مترجم

سیروس آرین پور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

مشکل آقای فطانت
مشکل آقای فطانت

کد: 21381

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آگاه

مولف: محمدرحیم اخوت

مشکل آقای فطانت

ناشر

آگاه

مولف

محمدرحیم اخوت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

ز آواز ابریشم و بانگ نای
ز آواز ابریشم و بانگ نای

کد: 21260

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آگاه

مولف: نیما تجبر

ز آواز ابریشم و بانگ نای

ناشر

آگاه

مولف

نیما تجبر

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی (رویکرد تحلیل کمی در علوم اجتماعی)
درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی (رویکرد تحلیل کمی در علوم اجتماعی)

کد: 21199

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: علی ساعی

درآمدی بر روش پژوهش اجتماعی (رویکرد تحلیل کمی در علوم اجتماعی)

ناشر

آگاه

مولف

علی ساعی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

دانشگاه ایرانی و مسئله ی کیفیت
دانشگاه ایرانی و مسئله ی کیفیت

کد: 20618

گروه بندی: آموزشی

ناشر: آگاه

مولف: مقصود فراستخواه

دانشگاه ایرانی و مسئله ی کیفیت

ناشر

آگاه

مولف

مقصود فراستخواه

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال