مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : رمان کودک
در حال بارگذاری
رمان کودک17 (طوطی واق واقو)
رمان کودک17 (طوطی واق واقو)

کد: 38955

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: پل استوارت

مترجم: مهشید مجتهدزاده

رمان کودک17 (طوطی واق واقو)

ناشر

پیدایش

مولف

پل استوارت

مترجم

مهشید مجتهدزاده

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

20000ریال

موهای آبی مادربزرگ (رمان کودک10)
موهای آبی مادربزرگ (رمان کودک10)

کد: 38956

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: جیمز مولونی

مترجم: فرزاد اکبرپور

موهای آبی مادربزرگ (رمان کودک10)

ناشر

پیدایش

مولف

جیمز مولونی

مترجم

فرزاد اکبرپور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

80000ریال

رمان کودک84 (محله ی شکر خانوم)
رمان کودک84 (محله ی شکر خانوم)

کد: 38816

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: ناصر یوسفی

رمان کودک84 (محله ی شکر خانوم)

ناشر

افق

مولف

ناصر یوسفی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

قلعه زهوار در رفته 1 (دردسرهای تام و اژدهایش)
قلعه زهوار در رفته 1 (دردسرهای تام و اژدهایش)

کد: 37405

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: ویدا

مولف: تونی بردمن

مترجم: آنیتا یارمحمدی

قلعه زهوار در رفته 1 (دردسرهای تام و اژدهایش)

ناشر

ویدا

مولف

تونی بردمن

مترجم

آنیتا یارمحمدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

قلعه زهوار در رفته 2 (تام و شوالیه ی تاریکی)
قلعه زهوار در رفته 2 (تام و شوالیه ی تاریکی)

کد: 37406

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: ویدا

مولف: تونی بردمن

مترجم: آنیتا یارمحمدی

قلعه زهوار در رفته 2 (تام و شوالیه ی تاریکی)

ناشر

ویدا

مولف

تونی بردمن

مترجم

آنیتا یارمحمدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

قلعه زهوار در رفته 3 (تام و محاصره ی قلعه)
قلعه زهوار در رفته 3 (تام و محاصره ی قلعه)

کد: 37407

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: ویدا

مولف: تونی بردمن

مترجم: آنیتا یارمحمدی

قلعه زهوار در رفته 3 (تام و محاصره ی قلعه)

ناشر

ویدا

مولف

تونی بردمن

مترجم

آنیتا یارمحمدی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (پاکت نامه ی خالی)
قصه ها و رازهای الف تا ی (پاکت نامه ی خالی)

کد: 36392

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (پاکت نامه ی خالی)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (نهمین قطعه ی طلا)
قصه ها و رازهای الف تا ی (نهمین قطعه ی طلا)

کد: 36393

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (نهمین قطعه ی طلا)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (سیاهچال مرگبار)
قصه ها و رازهای الف تا ی (سیاهچال مرگبار)

کد: 36394

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (سیاهچال مرگبار)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (کشتی طلا)
قصه ها و رازهای الف تا ی (کشتی طلا)

کد: 36389

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (کشتی طلا)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (اسکلت مدرسه)
قصه ها و رازهای الف تا ی (اسکلت مدرسه)

کد: 36390

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (اسکلت مدرسه)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قصه ها و رازهای الف تا ی (پرهای شاهین)
قصه ها و رازهای الف تا ی (پرهای شاهین)

کد: 36391

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیام مشرق

مولف: ران روی

مترجم: ریحانه جعفری

قصه ها و رازهای الف تا ی (پرهای شاهین)

ناشر

پیام مشرق

مولف

ران روی

مترجم

ریحانه جعفری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

مجموعه رولد دال (4جلدی،باقاب)
مجموعه رولد دال (4جلدی،باقاب)

کد: 35732

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی

مجموعه رولد دال (4جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1240000ریال

مجموعه رولد دال (11جلدی،باقاب)
مجموعه رولد دال (11جلدی،باقاب)

کد: 35419

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: رولد دال

مترجم: محبوبه نجف خانی،پروین علی پور

مجموعه رولد دال (11جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

رولد دال

مترجم

محبوبه نجف خانی،پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1955000ریال

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 1 (بچه های کلاس خانم جولز)
ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 1 (بچه های کلاس خانم جولز)

کد: 35013

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: لوییس سکر

مترجم: سپیده خلیلی

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 1 (بچه های کلاس خانم جولز)

ناشر

قدیانی

مولف

لوییس سکر

مترجم

سپیده خلیلی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 2 (مدرسه سقوط می کند)
ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 2 (مدرسه سقوط می کند)

کد: 35014

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: لوییس سکر

مترجم: سپیده خلیلی

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 2 (مدرسه سقوط می کند)

ناشر

قدیانی

مولف

لوییس سکر

مترجم

سپیده خلیلی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 3 (مدرسه عجیب تر می شود)
ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 3 (مدرسه عجیب تر می شود)

کد: 35015

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: لوییس سکر

مترجم: سپیده خلیلی

ماجراهای مدرسه ی کج و کوله 3 (مدرسه عجیب تر می شود)

ناشر

قدیانی

مولف

لوییس سکر

مترجم

سپیده خلیلی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

رمان کودک80 (داستان تریسی بیکر)
رمان کودک80 (داستان تریسی بیکر)

کد: 32276

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: ژاکلین ویلسون

مترجم: نسرین وکیلی

رمان کودک80 (داستان تریسی بیکر)

ناشر

افق

مولف

ژاکلین ویلسون

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

105000ریال

جادوی رنگین کمان 2 (آمبر پری نارنجی)
جادوی رنگین کمان 2 (آمبر پری نارنجی)

کد: 32116

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: زعفران

مولف: دیزی مدوز

مترجم: شادی دبیری

جادوی رنگین کمان 2 (آمبر پری نارنجی)

ناشر

زعفران

مولف

دیزی مدوز

مترجم

شادی دبیری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

108000ریال

جادوی رنگین کمان 7 (هدر پری بنفش)
جادوی رنگین کمان 7 (هدر پری بنفش)

کد: 32121

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: زعفران

مولف: دیزی مدوز

مترجم: شادی دبیری

جادوی رنگین کمان 7 (هدر پری بنفش)

ناشر

زعفران

مولف

دیزی مدوز

مترجم

شادی دبیری

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

108000ریال

مجموعه ماجراهای سه سر بچه ی؟؟؟ (6جلدی اول،باقاب)
مجموعه ماجراهای سه سر بچه ی؟؟؟ (6جلدی اول،باقاب)

کد: 31526

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اولف بلانک

مترجم: مسعود حجوانی

مجموعه ماجراهای سه سر بچه ی؟؟؟ (6جلدی اول،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

اولف بلانک

مترجم

مسعود حجوانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

425000ریال

سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم،جلدهای31تا44)،(14جلدی)
سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم،جلدهای31تا44)،(14جلدی)

کد: 31004

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز (مجموعه سوم،جلدهای31تا44)،(14جلدی)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

415000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)
مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)

کد: 30801

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

سرزمین سحرآمیز (مجموعه نهم)
سرزمین سحرآمیز (مجموعه نهم)

کد: 30971

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تونی ابت

مترجم: پریسا همایون روز

سرزمین سحرآمیز (مجموعه نهم)

ناشر

قدیانی

مولف

تونی ابت

مترجم

پریسا همایون روز

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)
مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)

کد: 30723

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)
مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)

کد: 30703

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)
مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)

کد: 30675

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)
مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)

کد: 30670

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)
مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)

کد: 30676

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)

کد: 30671

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)
مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)

کد: 30677

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)
مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)

کد: 30672

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: دن گاتمن

مترجم: محبوبه نجف خانی

مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)

ناشر

افق

مولف

دن گاتمن

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال