مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فهیمه سیدناصری
در حال بارگذاری
وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)

کد: 39945

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)

کد: 39939

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

زنگ شادی 3 (مازها)
زنگ شادی 3 (مازها)

کد: 38873

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 3 (مازها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

نقاشی را شروع کن 1 (آموزش گام به گام نقاشی)
نقاشی را شروع کن 1 (آموزش گام به گام نقاشی)

کد: 38874

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

نقاشی را شروع کن 1 (آموزش گام به گام نقاشی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

نقاشی را شروع کن 2 (آموزش گام به گام نقاشی)
نقاشی را شروع کن 2 (آموزش گام به گام نقاشی)

کد: 38875

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

نقاشی را شروع کن 2 (آموزش گام به گام نقاشی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

مجموعه ی می خواهم یاد بگیرم (12جلدی،باجعبه)
مجموعه ی می خواهم یاد بگیرم (12جلدی،باجعبه)

کد: 38870

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

مجموعه ی می خواهم یاد بگیرم (12جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1030000ریال

نقاشی را شروع کن 3 (آموزش نقاشی گام به گام)
نقاشی را شروع کن 3 (آموزش نقاشی گام به گام)

کد: 38876

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

نقاشی را شروع کن 3 (آموزش نقاشی گام به گام)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

زنگ شادی 1 (تفاوت و تشابه)،(تقویت ادراک دیداری)
زنگ شادی 1 (تفاوت و تشابه)،(تقویت ادراک دیداری)

کد: 38871

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 1 (تفاوت و تشابه)،(تقویت ادراک دیداری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

زنگ شادی 2 (پیدا کردن تصاویر و اشکال درهم)
زنگ شادی 2 (پیدا کردن تصاویر و اشکال درهم)

کد: 38872

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 2 (پیدا کردن تصاویر و اشکال درهم)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

اصول زبان آموزی 1 (آماده سازی برای نوشتن،تقویت مهارت های نوشتاری)
اصول زبان آموزی 1 (آماده سازی برای نوشتن،تقویت مهارت های نوشتاری)

کد: 38747

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

اصول زبان آموزی 1 (آماده سازی برای نوشتن،تقویت مهارت های نوشتاری)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

110000ریال

اصول زبان آموزی 2 (آماده سازی برای خواندن و نوشتن،تقویت مهارت های خواندن و نوشتن)
اصول زبان آموزی 2 (آماده سازی برای خواندن و نوشتن،تقویت مهارت های خواندن و نوشتن)

کد: 38748

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

اصول زبان آموزی 2 (آماده سازی برای خواندن و نوشتن،تقویت مهارت های خواندن و نوشتن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

160000ریال

پیچ در پیچ 1 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)
پیچ در پیچ 1 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)

کد: 36434

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

پیچ در پیچ 1 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

پیچ در پیچ 2 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)
پیچ در پیچ 2 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)

کد: 36435

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

پیچ در پیچ 2 (مازهای آسان آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای کودکان پیش دبستانی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

پیچ در پیچ 3 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای پیش دبستانی ها و سال اول دبستان)
پیچ در پیچ 3 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای پیش دبستانی ها و سال اول دبستان)

کد: 36436

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

پیچ در پیچ 3 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)،(برای پیش دبستانی ها و سال اول دبستان)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

پیچ در پیچ 4 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)
پیچ در پیچ 4 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)

کد: 36437

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

پیچ در پیچ 4 (مازهای آموزشی جهت تقویت هوش)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

70000ریال

فکر کن،پیدا کن 3 (تقویت فعالیت های ذهنی)
فکر کن،پیدا کن 3 (تقویت فعالیت های ذهنی)

کد: 34356

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

فکر کن،پیدا کن 3 (تقویت فعالیت های ذهنی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

فکر کن،پیدا کن 1 (تقویت ادراک بینایی کودک)
فکر کن،پیدا کن 1 (تقویت ادراک بینایی کودک)

کد: 34354

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

فکر کن،پیدا کن 1 (تقویت ادراک بینایی کودک)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

فکر کن،پیدا کن 2 (تقویت تمرکز و دقت)
فکر کن،پیدا کن 2 (تقویت تمرکز و دقت)

کد: 34355

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

فکر کن،پیدا کن 2 (تقویت تمرکز و دقت)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

حواستو جمع کن 3 (شناخت شکل ها،تفاوت و تشابه)
حواستو جمع کن 3 (شناخت شکل ها،تفاوت و تشابه)

کد: 33227

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 3 (شناخت شکل ها،تفاوت و تشابه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)
حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)

کد: 33149

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن10 (آموزش مفاهیم علوم،آشنایی با کاربرد وسایل مختلف)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 1 (تشخیص و ارتباطات،تطابق و هماهنگی)
حواستو جمع کن 1 (تشخیص و ارتباطات،تطابق و هماهنگی)

کد: 33141

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 1 (تشخیص و ارتباطات،تطابق و هماهنگی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 2 (تمرکز و دقت،مفاهیم کاربردی)
حواستو جمع کن 2 (تمرکز و دقت،مفاهیم کاربردی)

کد: 33142

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 2 (تمرکز و دقت،مفاهیم کاربردی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)
حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

کد: 33150

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن11 (آموزش مفاهیم علوم،ارتباطات محیط اطراف ما)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 4 (آموزش مفاهیم ریاضی،مفاهیم متضاد)
حواستو جمع کن 4 (آموزش مفاهیم ریاضی،مفاهیم متضاد)

کد: 33143

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 4 (آموزش مفاهیم ریاضی،مفاهیم متضاد)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن12 (آمادگی برای نوشتار،هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین)
حواستو جمع کن12 (آمادگی برای نوشتار،هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین)

کد: 33151

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن12 (آمادگی برای نوشتار،هماهنگی چشم و دست با خطوط نقطه چین)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 5 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی جانوران)
حواستو جمع کن 5 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی جانوران)

کد: 33144

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 5 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی جانوران)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 6 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 1تا 5)
حواستو جمع کن 6 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 1تا 5)

کد: 33145

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 6 (آموزش ریاضی،شناخت اعداد 1تا 5)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

حواستو جمع کن 9 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی گیاهان)
حواستو جمع کن 9 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی گیاهان)

کد: 33148

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

حواستو جمع کن 9 (آموزش مفاهیم علوم،شناخت و طبقه بندی گیاهان)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال