مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : زوار
در حال بارگذاری
سایه (انتقادهای ادبی،مقاله های اجتماعی،تاثیرات،ترجمه ها)
سایه (انتقادهای ادبی،مقاله های اجتماعی،تاثیرات،ترجمه ها)

کد: 36229

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی دشتی

سایه (انتقادهای ادبی،مقاله های اجتماعی،تاثیرات،ترجمه ها)

ناشر

زوار

مولف

علی دشتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

خاقانی (شاعری دیرآشنا)
خاقانی (شاعری دیرآشنا)

کد: 36230

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی دشتی

خاقانی (شاعری دیرآشنا)

ناشر

زوار

مولف

علی دشتی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

خاطرات احتشام السلطنه
خاطرات احتشام السلطنه

کد: 35848

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: زوار

مولف: محمود احتشام السلطنه

خاطرات احتشام السلطنه

ناشر

زوار

مولف

محمود احتشام السلطنه

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

نگارستان ادب (گزیده ی نظم و نثر فارسی و علوم ادبی)
نگارستان ادب (گزیده ی نظم و نثر فارسی و علوم ادبی)

کد: 35041

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: علی اکبر کمالی نهاد،مهدی دهرامی

نگارستان ادب (گزیده ی نظم و نثر فارسی و علوم ادبی)

ناشر

زوار

مولف

علی اکبر کمالی نهاد،مهدی دهرامی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان
لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان

کد: 34794

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: زوار

مولف: حسین سلیمانی آملی

لغزش فیلسوفان و غرش مستبدان

ناشر

زوار

مولف

حسین سلیمانی آملی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سرقات ادبی (سخن ربایی و گونه های آن،نقد منابع و مالکیت معنوی)
سرقات ادبی (سخن ربایی و گونه های آن،نقد منابع و مالکیت معنوی)

کد: 34743

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: محمود فضیلت

سرقات ادبی (سخن ربایی و گونه های آن،نقد منابع و مالکیت معنوی)

ناشر

زوار

مولف

محمود فضیلت

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

160000ریال

داستان های عاشقانه آذری
داستان های عاشقانه آذری

کد: 34669

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: زوار

مولف: رقیه نیساری تبریزی

داستان های عاشقانه آذری

ناشر

زوار

مولف

رقیه نیساری تبریزی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

فرهنگ احجار کریمه و معدنی ها در ادبیات فارسی
فرهنگ احجار کریمه و معدنی ها در ادبیات فارسی

کد: 34416

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمدحسین محمدی،نازیلا فرمانی انوشه

فرهنگ احجار کریمه و معدنی ها در ادبیات فارسی

ناشر

زوار

مولف

محمدحسین محمدی،نازیلا فرمانی انوشه

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نظریه نشانه شناسی حروف در متون فارسی
نظریه نشانه شناسی حروف در متون فارسی

کد: 34415

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: حمیرا زمردی

نظریه نشانه شناسی حروف در متون فارسی

ناشر

زوار

مولف

حمیرا زمردی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصر خسرو
واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصر خسرو

کد: 34366

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: فاطمه حیدری

واژه نامه فلسفی و کلامی آثار منثور ناصر خسرو

ناشر

زوار

مولف

فاطمه حیدری

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آتش اندر چنگ (گزیده ای از دیوان خاقانی شروانی)
آتش اندر چنگ (گزیده ای از دیوان خاقانی شروانی)

کد: 34150

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: زوار

مولف: خاقانی شروانی

آتش اندر چنگ (گزیده ای از دیوان خاقانی شروانی)

ناشر

زوار

مولف

خاقانی شروانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

عشق در مثنوی معنوی (همراه با پژوهشی در شعر فارسی)
عشق در مثنوی معنوی (همراه با پژوهشی در شعر فارسی)

کد: 32730

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: احمد حسینی کازرونی

عشق در مثنوی معنوی (همراه با پژوهشی در شعر فارسی)

ناشر

زوار

مولف

احمد حسینی کازرونی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

95000ریال

کلیات عبید زاکانی
کلیات عبید زاکانی

کد: 12155

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: زوار

مولف: عبید زاکانی

کلیات عبید زاکانی

ناشر

زوار

مولف

عبید زاکانی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

وزیری

قیمت

780000ریال

کلام اسلامی 1 و 2 (بررسی و نقد منتخباتی از کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد)
کلام اسلامی 1 و 2 (بررسی و نقد منتخباتی از کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد)

کد: 31873

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: زوار

مولف: حسین سلیمانی آملی

کلام اسلامی 1 و 2 (بررسی و نقد منتخباتی از کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد)

ناشر

زوار

مولف

حسین سلیمانی آملی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

دلیل المبادی (راهنمای جامع تمرین های جلد چهارم مبادی العربیه)
دلیل المبادی (راهنمای جامع تمرین های جلد چهارم مبادی العربیه)

کد: 31874

گروه بندی: آموزشی

ناشر: زوار

مولف: ابوالفضل رضایی،علی ضیغمی

دلیل المبادی (راهنمای جامع تمرین های جلد چهارم مبادی العربیه)

ناشر

زوار

مولف

ابوالفضل رضایی،علی ضیغمی

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی (9جلدی)
فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی (9جلدی)

کد: 30659

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: زوار

مولف: صادق گوهرین

فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی (9جلدی)

ناشر

زوار

مولف

صادق گوهرین

گروه بندی

فرهنگ

قطع

وزیری

قیمت

3850000ریال

آیین پهلوانی،جوانمردی (فتوت) و عیاری
آیین پهلوانی،جوانمردی (فتوت) و عیاری

کد: 30179

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: زوار

مولف: علی اربابی

آیین پهلوانی،جوانمردی (فتوت) و عیاری

ناشر

زوار

مولف

علی اربابی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

580000ریال

کلیات سعدی
کلیات سعدی

کد: 29425

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: زوار

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

کلیات سعدی
1800000ریال

کلیات سعدی

ناشر

زوار

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

وزیری

قیمت

1800000ریال

منطق الطیر عطار
منطق الطیر عطار

کد: 28473

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: زوار

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

منطق الطیر عطار

ناشر

زوار

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

تاریخ و تمدن ایران (قبل و بعد از اسلام)
تاریخ و تمدن ایران (قبل و بعد از اسلام)

کد: 27861

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: زوار

مولف: غلامحسین ده بزرگی

تاریخ و تمدن ایران (قبل و بعد از اسلام)

ناشر

زوار

مولف

غلامحسین ده بزرگی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

780000ریال

گفت و شنود ساده در باب سرنوشت دین
گفت و شنود ساده در باب سرنوشت دین

کد: 27560

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: زوار

مولف: حسین سلیمانی آملی

گفت و شنود ساده در باب سرنوشت دین

ناشر

زوار

مولف

حسین سلیمانی آملی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

گلبانگ سربلندی (برگزیده ی متون ادب فارسی)
گلبانگ سربلندی (برگزیده ی متون ادب فارسی)

کد: 27509

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمدتقی آذرمینا و دیگران

گلبانگ سربلندی (برگزیده ی متون ادب فارسی)

ناشر

زوار

مولف

محمدتقی آذرمینا و دیگران

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

دمی با خیام
دمی با خیام

کد: 27114

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی دشتی

دمی با خیام
350000ریال

دمی با خیام

ناشر

زوار

مولف

علی دشتی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

دیوان حافظ یا رندی نامه
دیوان حافظ یا رندی نامه

کد: 27014

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دیوان حافظ یا رندی نامه

ناشر

زوار

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

880000ریال

نقشی از حافظ
نقشی از حافظ

کد: 26793

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی دشتی

نقشی از حافظ
350000ریال

نقشی از حافظ

ناشر

زوار

مولف

علی دشتی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

نگاهی به صائب
نگاهی به صائب

کد: 26728

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی دشتی

نگاهی به صائب
180000ریال

نگاهی به صائب

ناشر

زوار

مولف

علی دشتی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

دیوان امیری فیروزکوهی (3جلدی)
دیوان امیری فیروزکوهی (3جلدی)

کد: 25856

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: زوار

مولف: کریم امیری فیروزکوهی

دیوان امیری فیروزکوهی (3جلدی)

ناشر

زوار

مولف

کریم امیری فیروزکوهی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

دیوان حکیم سنایی
دیوان حکیم سنایی

کد: 25481

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: زوار

مولف: مجدودبن آدم سنایی غزنوی

دیوان حکیم سنایی

ناشر

زوار

مولف

مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

شرح مثنوی 5
شرح مثنوی 5

کد: 25390

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: زوار

مولف: علی اصغر حلبی

شرح مثنوی 5
780000ریال

شرح مثنوی 5

ناشر

زوار

مولف

علی اصغر حلبی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

780000ریال

رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی
رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

کد: 25327

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: زوار

مولف: بدیع الزمان فروزانفر

رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

ناشر

زوار

مولف

بدیع الزمان فروزانفر

گروه بندی

زندگینامه

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

اصطلاحات الصوفیه
اصطلاحات الصوفیه

کد: 24951

گروه بندی: عرفان

ناشر: زوار

مولف: عبدالرزاق کاشانی

مترجم: محمدعلی مودودلاری

اصطلاحات الصوفیه

ناشر

زوار

مولف

عبدالرزاق کاشانی

مترجم

محمدعلی مودودلاری

گروه بندی

عرفان

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی

کد: 24188

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: زوار

مولف: محمد غلامرضایی

روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی

ناشر

زوار

مولف

محمد غلامرضایی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال