مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : آر.ال.استاین
در حال بارگذاری
پارک وحشت14 (موش های هیولا)
پارک وحشت14 (موش های هیولا)

کد: 39090

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت14 (موش های هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)
پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)

کد: 39085

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

ترس و لرز (ماسک نفرین شده)
ترس و لرز (ماسک نفرین شده)

کد: 39124

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (ماسک نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)
پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)

کد: 39080

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)
پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)

کد: 39091

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)
پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)

کد: 39086

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

ترس و لرز (روح در آینه)
ترس و لرز (روح در آینه)

کد: 39125

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ناصر زاهدی

ترس و لرز (روح در آینه)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ناصر زاهدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)
پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)

کد: 39081

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)
پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)

کد: 39087

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)
ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)

کد: 39126

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پارک وحشت 5 (دکتر
پارک وحشت 5 (دکتر "میم")

کد: 39082

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 5 (دکتر "میم")

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

190000ریال

ترس و لرز (غار ارواح)
ترس و لرز (غار ارواح)

کد: 39026

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ناصر زاهدی

ترس و لرز (غار ارواح)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ناصر زاهدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ترس و لرز (آدم برفی می آید)
ترس و لرز (آدم برفی می آید)

کد: 39027

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ناصر زاهدی

ترس و لرز (آدم برفی می آید)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ناصر زاهدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

ترس و لرز (من پرواز می کنم)
ترس و لرز (من پرواز می کنم)

کد: 39028

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ناصر زاهدی

ترس و لرز (من پرواز می کنم)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ناصر زاهدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز (مدرسه جن زده)
ترس و لرز (مدرسه جن زده)

کد: 39029

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نور صالحی

ترس و لرز (مدرسه جن زده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نور صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ترس و لرز (اردوی نفرین شده)
ترس و لرز (اردوی نفرین شده)

کد: 39024

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (اردوی نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ترس و لرز (روح بی سر)
ترس و لرز (روح بی سر)

کد: 39025

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: ناصر زاهدی

ترس و لرز (روح بی سر)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

ناصر زاهدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دایره وحشت29 (روز نحس خرگوشی)
دایره وحشت29 (روز نحس خرگوشی)

کد: 37411

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت29 (روز نحس خرگوشی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 6 (جایزه خانم هینی)
مدرسه عهد بوق 6 (جایزه خانم هینی)

کد: 37403

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مسعود ملک یاری

مدرسه عهد بوق 6 (جایزه خانم هینی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مسعود ملک یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت30 (من در زیرزمین تان زندگی می کنم)
دایره وحشت30 (من در زیرزمین تان زندگی می کنم)

کد: 37412

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت30 (من در زیرزمین تان زندگی می کنم)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 7 (شبح مدرسه عهد بوق)
مدرسه عهد بوق 7 (شبح مدرسه عهد بوق)

کد: 37404

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مسعود ملک یاری

مدرسه عهد بوق 7 (شبح مدرسه عهد بوق)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مسعود ملک یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت31 (خون هیولا 2)
دایره وحشت31 (خون هیولا 2)

کد: 37413

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت31 (خون هیولا 2)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت26 (قصه افسانه از دست رفته)
دایره وحشت26 (قصه افسانه از دست رفته)

کد: 37408

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت26 (قصه افسانه از دست رفته)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 1 (زغال اخته گندیده)
مدرسه عهد بوق 1 (زغال اخته گندیده)

کد: 37400

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مسعود ملک یاری

مدرسه عهد بوق 1 (زغال اخته گندیده)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مسعود ملک یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دایره وحشت32 (خون هیولا 4)
دایره وحشت32 (خون هیولا 4)

کد: 37414

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت32 (خون هیولا 4)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت27 (انتقام از جن های زیرزمینی)
دایره وحشت27 (انتقام از جن های زیرزمینی)

کد: 37409

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت27 (انتقام از جن های زیرزمینی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 3 (خوب،بد،حقه باز)
مدرسه عهد بوق 3 (خوب،بد،حقه باز)

کد: 37401

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مسعود ملک یاری

مدرسه عهد بوق 3 (خوب،بد،حقه باز)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مسعود ملک یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دایره وحشت28 (انسان گرگ نما)
دایره وحشت28 (انسان گرگ نما)

کد: 37410

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: سیمین تاجدینی

دایره وحشت28 (انسان گرگ نما)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

سیمین تاجدینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 5 (بزن و بکوب)
مدرسه عهد بوق 5 (بزن و بکوب)

کد: 37402

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مسعود ملک یاری

مدرسه عهد بوق 5 (بزن و بکوب)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مسعود ملک یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

ترس و لرز (طلسم)
ترس و لرز (طلسم)

کد: 39079

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نور صالحی

ترس و لرز (طلسم)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نور صالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

170000ریال

خیابان هراس 7 (اعتراف)
خیابان هراس 7 (اعتراف)

کد: 30894

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مصطفی رضیئی

خیابان هراس 7 (اعتراف)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مصطفی رضیئی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خیابان هراس 9 (تحسین گر مرموز)
خیابان هراس 9 (تحسین گر مرموز)

کد: 30895

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: مصطفی رضیئی

خیابان هراس 9 (تحسین گر مرموز)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

مصطفی رضیئی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال