مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : جامعه شناسی
در حال بارگذاری
جامعه شناسی جنگ
جامعه شناسی جنگ

کد: 96384

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: گاستون بوتول

مترجم: هوشنگ فرخجسته

جامعه شناسی جنگ

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

گاستون بوتول

مترجم

هوشنگ فرخجسته

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

زمین از دریچه ی آسمان
زمین از دریچه ی آسمان

کد: 96151

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دوستان،سروش مولانا

مولف: مصطفی ملکیان

زمین از دریچه ی آسمان

ناشر

دوستان،سروش مولانا

مولف

مصطفی ملکیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

اثرهای رسانه ها 1 (پیشرفت های نظریه و پژوهش)
اثرهای رسانه ها 1 (پیشرفت های نظریه و پژوهش)

کد: 96241

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: جنینگز برایانت،مری بث اولیور

مترجم: علیرضا دهقان

اثرهای رسانه ها 1 (پیشرفت های نظریه و پژوهش)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

جنینگز برایانت،مری بث اولیور

مترجم

علیرضا دهقان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

جامعه پذیری دیوانی
جامعه پذیری دیوانی

کد: 96309

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: زاخاری اوبرفیلد

مترجم: محمد صفار

جامعه پذیری دیوانی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

زاخاری اوبرفیلد

مترجم

محمد صفار

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی (روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری)
اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی (روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری)

کد: 96217

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: محمدامین قانعی راد

اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی (روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

محمدامین قانعی راد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

توسعه اجتماعی (نظریه و اقدام)
توسعه اجتماعی (نظریه و اقدام)

کد: 96311

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: جیمز میجلی

مترجم: احمد فیروزآبادی،حمیده دباغی

توسعه اجتماعی (نظریه و اقدام)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

جیمز میجلی

مترجم

احمد فیروزآبادی،حمیده دباغی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی
بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی

کد: 96272

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: روجر باروز و دیگران

مترجم: محمد خانی

بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

روجر باروز و دیگران

مترجم

محمد خانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پساکلان شهر (مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق)
پساکلان شهر (مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق)

کد: 96302

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ادوارد سوجا

مترجم: نرگس خالصی مقدم

پساکلان شهر (مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ادوارد سوجا

مترجم

نرگس خالصی مقدم

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

مغز اجتماعی
مغز اجتماعی

کد: 96156

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بینش نو

مولف: متیو لیبرمن

مترجم: جواد حاتمی،محمدحسن شریفیان

مغز اجتماعی
890000ریال

مغز اجتماعی

ناشر

بینش نو

مولف

متیو لیبرمن

مترجم

جواد حاتمی،محمدحسن شریفیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

890000ریال

تلویزیون های ماهواره ای و ارزش های اجتماعی
تلویزیون های ماهواره ای و ارزش های اجتماعی

کد: 96292

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: منصور ساعی،احمد ساعی

تلویزیون های ماهواره ای و ارزش های اجتماعی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

منصور ساعی،احمد ساعی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران
بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران

کد: 96276

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: منوچهر محسنی

بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

منوچهر محسنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

کد: 96227

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ماکس وبر

مترجم: عبدالکریم رشیدیان،پریسا منوچهری کاشانی

اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ماکس وبر

مترجم

عبدالکریم رشیدیان،پریسا منوچهری کاشانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پیری (مردم نگاری زندگی روزمره)
پیری (مردم نگاری زندگی روزمره)

کد: 96293

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: مهران حاجی محمدیان

پیری (مردم نگاری زندگی روزمره)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

مهران حاجی محمدیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

شش ایده خطیر
شش ایده خطیر

کد: 96011

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: مورتیمر جی.آدلر

مترجم: فرزام امین صالحی

شش ایده خطیر
130000ریال

شش ایده خطیر

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

مورتیمر جی.آدلر

مترجم

فرزام امین صالحی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

شهر ها و مصرف
شهر ها و مصرف

کد: 96047

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: مارک جین

مترجم: مرتضی قلیچ

شهر ها و مصرف
350000ریال

شهر ها و مصرف

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

مارک جین

مترجم

مرتضی قلیچ

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

شهرها در اقتصاد جهانی
شهرها در اقتصاد جهانی

کد: 95992

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ساسکیا ساسن

مترجم: افشین خاکباز

شهرها در اقتصاد جهانی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ساسکیا ساسن

مترجم

افشین خاکباز

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ایل های جنوب فلات ایران (کند و کاوی از چشم انداز مردم شناسی-جامعه شناسی رادیکال)
ایل های جنوب فلات ایران (کند و کاوی از چشم انداز مردم شناسی-جامعه شناسی رادیکال)

کد: 95912

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: همارا

مولف: عزت اله کاظمی،زیاد جمعه بزرگی

ایل های جنوب فلات ایران (کند و کاوی از چشم انداز مردم شناسی-جامعه شناسی رادیکال)

ناشر

همارا

مولف

عزت اله کاظمی،زیاد جمعه بزرگی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی (ابتدایی ها)
سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی (ابتدایی ها)

کد: 95941

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: برانیسلاو مالینوفسکی

مترجم: اصغر عسکری خانقاه

سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی (ابتدایی ها)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

برانیسلاو مالینوفسکی

مترجم

اصغر عسکری خانقاه

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی
آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی

کد: 95958

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اندیشه احسان،منشور صلح

مولف: حسن اسدی،بابک شمشیری

آموزش صلح با رویکرد میان فرهنگی

ناشر

اندیشه احسان،منشور صلح

مولف

حسن اسدی،بابک شمشیری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

قدرت ارتباطات
قدرت ارتباطات

کد: 95859

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: مانوئل کاستلز

مترجم: حسین بصیریان جهرمی

قدرت ارتباطات
600000ریال

قدرت ارتباطات

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

مانوئل کاستلز

مترجم

حسین بصیریان جهرمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

600000ریال

جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)
جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)

کد: 95893

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: محمدرضا تاجیک

جریانی در راه است:مانیفستی برای اصلاح طلبی دوم (کتاب پولیتیا93)

ناشر

تیسا

مولف

محمدرضا تاجیک

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

689000ریال

فهم نشانه شناسی رسانه ها
فهم نشانه شناسی رسانه ها

کد: 95876

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: مارسل دانسی

مترجم: گودرز میرانی،بهزاد دوران

فهم نشانه شناسی رسانه ها

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

مارسل دانسی

مترجم

گودرز میرانی،بهزاد دوران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

فلسفه ارتباطات (دانشنامه موضوعی بین المللی ارتباطات 2)
فلسفه ارتباطات (دانشنامه موضوعی بین المللی ارتباطات 2)

کد: 95907

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ولفگانگ دونزباخ

مترجم: احسان شاه قاسمی

فلسفه ارتباطات (دانشنامه موضوعی بین المللی ارتباطات 2)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ولفگانگ دونزباخ

مترجم

احسان شاه قاسمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تدریس آنلاین در دوران کرونا (راهنمای عملی برای تدریس آنلاین در قرنطینه)
تدریس آنلاین در دوران کرونا (راهنمای عملی برای تدریس آنلاین در قرنطینه)

کد: 95869

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دوران

مولف: کاستاس پن

مترجم: اسماعیل سعدی پور،راضیه وظیفه دوست

تدریس آنلاین در دوران کرونا (راهنمای عملی برای تدریس آنلاین در قرنطینه)

ناشر

دوران

مولف

کاستاس پن

مترجم

اسماعیل سعدی پور،راضیه وظیفه دوست

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

فضای مجازی (اجتماع و فرهنگ)
فضای مجازی (اجتماع و فرهنگ)

کد: 95873

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: ابوالحسن فیروزآبادی

فضای مجازی (اجتماع و فرهنگ)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

ابوالحسن فیروزآبادی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

مبانی تامین اجتماعی در ایران
مبانی تامین اجتماعی در ایران

کد: 95765

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: علیرضا شایان مهر

مبانی تامین اجتماعی در ایران

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

علیرضا شایان مهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

کاربرد نظریه های ارتباطات
کاربرد نظریه های ارتباطات

کد: 95730

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: سون ویندال و دیگران

مترجم: علیرضا دهقان

کاربرد نظریه های ارتباطات

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

سون ویندال و دیگران

مترجم

علیرضا دهقان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی
مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی

کد: 95740

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: فرید یونس

مترجم: غلامرضا جمشیدیها،مهیار گنج آبی

مبانی و اصول جامعه شناسی اسلامی

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

فرید یونس

مترجم

غلامرضا جمشیدیها،مهیار گنج آبی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مردم نگاری انتقادی (روش ها،علم اخلاق و اجرا)
مردم نگاری انتقادی (روش ها،علم اخلاق و اجرا)

کد: 95716

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: سویینی مدیسون

مترجم: فهیمه سادات کمالی

مردم نگاری انتقادی (روش ها،علم اخلاق و اجرا)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

سویینی مدیسون

مترجم

فهیمه سادات کمالی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مردم شناسی ادیان شرق (ایده ها،سازمان ها و پیروان)
مردم شناسی ادیان شرق (ایده ها،سازمان ها و پیروان)

کد: 95718

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: موری جی.لیف

مترجم: به یان رفیعی

مردم شناسی ادیان شرق (ایده ها،سازمان ها و پیروان)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

موری جی.لیف

مترجم

به یان رفیعی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مسئله عواطف در جوامع
مسئله عواطف در جوامع

کد: 95725

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: جاناتان اچ،ترنر

مترجم: محمدرضا حسنی

مسئله عواطف در جوامع

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

جاناتان اچ،ترنر

مترجم

محمدرضا حسنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

مقدمه ای بر تجربه فرهنگ عمیق
مقدمه ای بر تجربه فرهنگ عمیق

کد: 95584

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: جوزف شائولز

مترجم: عبدالعزیز تاتار

مقدمه ای بر تجربه فرهنگ عمیق

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

جوزف شائولز

مترجم

عبدالعزیز تاتار

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال