مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : شعر فارسی
در حال بارگذاری
مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)
مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)

کد: 80909

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مقدمه شاهنامه پادشاهی کیومرث،هوشنگ،تهمورث،جمشید،ضحاک (شاهنامه فردوسی 1)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

گرگی سفید در آینه (دفتر شعر)
گرگی سفید در آینه (دفتر شعر)

کد: 80933

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر نوروز

مولف: میم.علیزاده

گرگی سفید در آینه (دفتر شعر)

ناشر

مهر نوروز

مولف

میم.علیزاده

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)
پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)

کد: 80910

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)
خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)

کد: 80954

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان

مولف: الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)

ناشر

بدرقه جاویدان

مولف

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)
پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

کد: 80912

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گزیده اشعار خاقانی (ادب فارسی 1)
گزیده اشعار خاقانی (ادب فارسی 1)

کد: 4514

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: بدیل بن علی خاقانی

گزیده اشعار خاقانی (ادب فارسی 1)

ناشر

قطره

مولف

بدیل بن علی خاقانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

زمزمه های قلب من (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)
زمزمه های قلب من (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)

کد: 80956

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: حبیب چایچیان حسان

زمزمه های قلب من (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

حبیب چایچیان حسان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)
داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)

کد: 80913

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان رستم با خاقان چین (شاهنامه فردوسی12)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

خلوتگاه راز (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)
خلوتگاه راز (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)

کد: 24643

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف: حبیب چایچیان

خلوتگاه راز (اشعار مذهبی دیوان حبیب چایچیان)

ناشر

جاویدان،بدرقه جاویدان

مولف

حبیب چایچیان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

سلام بر حیدربابا (2زبانه)
سلام بر حیدربابا (2زبانه)

کد: 80778

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: محمدحسین شهریار

مترجم: امیرحسین الهیاری

سلام بر حیدربابا (2زبانه)

ناشر

قطره

مولف

محمدحسین شهریار

مترجم

امیرحسین الهیاری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

خودت را بنویس…خودش شعر می شود…
خودت را بنویس…خودش شعر می شود…

کد: 80850

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: حسین پرنیا

خودت را بنویس…خودش شعر می شود…

ناشر

گویا

مولف

حسین پرنیا

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)
حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

کد: 80751

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

چیزی در من زنده نیست
چیزی در من زنده نیست

کد: 80712

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: احمد حسینی

چیزی در من زنده نیست

ناشر

نیماژ

مولف

احمد حسینی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)
داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

کد: 80752

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

کبوتران نامه بر در سطل زباله تخم می گذارند (کتاب شعر)
کبوتران نامه بر در سطل زباله تخم می گذارند (کتاب شعر)

کد: 80728

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جغد

مولف: رحیم مولاییان

کبوتران نامه بر در سطل زباله تخم می گذارند (کتاب شعر)

ناشر

جغد

مولف

رحیم مولاییان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

من خودش روایت می شود (کتاب شعر)
من خودش روایت می شود (کتاب شعر)

کد: 80729

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: جغد

مولف: مهدی روشن ضمیرطبری

من خودش روایت می شود (کتاب شعر)

ناشر

جغد

مولف

مهدی روشن ضمیرطبری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

پری خوانی (مجموعه غزل)
پری خوانی (مجموعه غزل)

کد: 80731

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: امیرحسین الهیاری

پری خوانی (مجموعه غزل)

ناشر

قطره

مولف

امیرحسین الهیاری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)
داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

کد: 80750

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

وطن روی کاغذ
وطن روی کاغذ

کد: 80657

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چلچله

مولف: جواد مجابی

وطن روی کاغذ
250000ریال

وطن روی کاغذ

ناشر

چلچله

مولف

جواد مجابی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

لیلی و مجنون (حکیم نظامی گنجوی)
لیلی و مجنون (حکیم نظامی گنجوی)

کد: 80685

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

لیلی و مجنون (حکیم نظامی گنجوی)

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

دیوان خواجه حافظ شیرازی
دیوان خواجه حافظ شیرازی

کد: 80692

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دیوان خواجه حافظ شیرازی

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

بوستان سعدی
بوستان سعدی

کد: 80693

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

بوستان سعدی
100000ریال

بوستان سعدی

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

لحظه در تو و ماه
لحظه در تو و ماه

کد: 80601

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: فواد نظیری

لحظه در تو و ماه

ناشر

گویا

مولف

فواد نظیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)
پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

کد: 80496

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)
داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)

کد: 80498

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی 8)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)
خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)

کد: 2526

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

خسرو و شیرین (حکیم نظامی گنجه ای)

ناشر

قطره

مولف

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)
داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

کد: 80499

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

کلیات سعدی
کلیات سعدی

کد: 33

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

کلیات سعدی
600000ریال

کلیات سعدی

ناشر

قطره

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)
پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

کد: 80501

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)
پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

کد: 11334

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کتاب سخنگو مینای مهتاب 1 (گزیده اشعار سهراب سپهری)،(صوتی)،(باقاب)
کتاب سخنگو مینای مهتاب 1 (گزیده اشعار سهراب سپهری)،(صوتی)،(باقاب)

کد: 80507

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: ذهن آویز

مولف: سهراب سپهری

کتاب سخنگو مینای مهتاب 1 (گزیده اشعار سهراب سپهری)،(صوتی)،(باقاب)

ناشر

ذهن آویز

مولف

سهراب سپهری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

بر آستان ارادت (مجموعه ای کهن از اشعار آیینی تا قرن دهم)
بر آستان ارادت (مجموعه ای کهن از اشعار آیینی تا قرن دهم)

کد: 80483

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: به نشر

مولف: زهرا پارساپور،اکرم کرمی

بر آستان ارادت (مجموعه ای کهن از اشعار آیینی تا قرن دهم)

ناشر

به نشر

مولف

زهرا پارساپور،اکرم کرمی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال