مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : شهره نورصالحی
در حال بارگذاری
ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)
ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)

کد: 39073

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

ترس و لرز (آدم گرک مرداب)
ترس و لرز (آدم گرک مرداب)

کد: 39097

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (آدم گرک مرداب)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)
پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)

کد: 39085

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 8 (دوربین شیطانی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

ترس و لرز (ماسک نفرین شده)
ترس و لرز (ماسک نفرین شده)

کد: 39124

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (ماسک نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)
پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)

کد: 39080

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 2 (راز جمجمه سرخ)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)
پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)

کد: 39091

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت15 (حقه های شعبده باز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

فرار به موزه ی نیویورک
فرار به موزه ی نیویورک

کد: 39146

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: ای.ال.کنیگزبرگ

مترجم: شهره نورصالحی

فرار به موزه ی نیویورک

ناشر

پیدایش

مولف

ای.ال.کنیگزبرگ

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)
پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)

کد: 39086

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 9 (اردوی خزنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)
ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)

کد: 39126

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (دختری که دائم جیغ می کشید «وای،هیولا!»)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)
پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)

کد: 39081

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 3 (صبحانه:خون هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

من موش بودم
من موش بودم

کد: 39151

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فیلیپ پولمن

مترجم: شهره نورصالحی

من موش بودم
230000ریال

من موش بودم

ناشر

پیدایش

مولف

فیلیپ پولمن

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)
پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)

کد: 39087

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت10 (قدرت استثنایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

ترس و لرز مجموعه ترس و لرز (بگو ((پنیر)) و بمیر)
ترس و لرز مجموعه ترس و لرز (بگو ((پنیر)) و بمیر)

کد: 39127

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز مجموعه ترس و لرز (بگو ((پنیر)) و بمیر)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

پارک وحشت 5 (دکتر “میم”)
پارک وحشت 5 (دکتر “میم”)

کد: 39082

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 5 (دکتر “میم”)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

190000ریال

پارک وحشت11 (فرار)
پارک وحشت11 (فرار)

کد: 39088

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت11 (فرار)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

پارک وحشت 1 (انتقام آدمک زنده)
پارک وحشت 1 (انتقام آدمک زنده)

کد: 39128

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 1 (انتقام آدمک زنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پارک وحشت 6 (مومیایی)
پارک وحشت 6 (مومیایی)

کد: 39083

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 6 (مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)
پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)

کد: 39089

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

ترس و لرز (آدمک زنده)
ترس و لرز (آدمک زنده)

کد: 39143

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (آدمک زنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)
پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)

کد: 39084

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز (نفرین مومیایی)
ترس و لرز (نفرین مومیایی)

کد: 39123

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (نفرین مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال

پارک وحشت14 (موش های هیولا)
پارک وحشت14 (موش های هیولا)

کد: 39090

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت14 (موش های هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)
پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)

کد: 39144

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

ترس و لرز (اردوی نفرین شده)
ترس و لرز (اردوی نفرین شده)

کد: 39024

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (اردوی نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال