مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فهیمه سیدناصری
در حال بارگذاری
قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)
قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)

کد: 56118

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی 6 (مفاهیم اولیه ی ریاضی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

قاصدک دانایی14 (ماز 1)
قاصدک دانایی14 (ماز 1)

کد: 56126

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

قاصدک دانایی14 (ماز 1)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

95000ریال

می خواهم یاد بگیرم 1 (مهارت های پایه (شناخت فعل ها و مفاهیم)
می خواهم یاد بگیرم 1 (مهارت های پایه (شناخت فعل ها و مفاهیم)

کد: 54615

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 1 (مهارت های پایه (شناخت فعل ها و مفاهیم)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

می خواهم یاد بگیرم12 (تکه های گمشده (پازل))
می خواهم یاد بگیرم12 (تکه های گمشده (پازل))

کد: 54626

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم12 (تکه های گمشده (پازل))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

می خواهم یاد بگیرم 7 (مهارت های شناختی (مفاهیم ریاضی))
می خواهم یاد بگیرم 7 (مهارت های شناختی (مفاهیم ریاضی))

کد: 54621

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 7 (مهارت های شناختی (مفاهیم ریاضی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

می خواهم یاد بگیرم 2 (مهارت های شناختی (آشنایی با محیط اطراف))
می خواهم یاد بگیرم 2 (مهارت های شناختی (آشنایی با محیط اطراف))

کد: 54616

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 2 (مهارت های شناختی (آشنایی با محیط اطراف))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

می خواهم یاد بگیرم 8 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد،شمارش و ترتیب 1 تا 5)
می خواهم یاد بگیرم 8 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد،شمارش و ترتیب 1 تا 5)

کد: 54622

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 8 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد،شمارش و ترتیب 1 تا 5)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

می خواهم یاد بگیرم 3 (مهارت های شناختی (کلی خوانی و طبقه بندی))
می خواهم یاد بگیرم 3 (مهارت های شناختی (کلی خوانی و طبقه بندی))

کد: 54617

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 3 (مهارت های شناختی (کلی خوانی و طبقه بندی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

60000ریال

می خواهم یاد بگیرم 9 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد شمارش و ترتیب 1 تا 9)
می خواهم یاد بگیرم 9 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد شمارش و ترتیب 1 تا 9)

کد: 54623

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 9 (مهارت های ریاضی (شناخت اعداد شمارش و ترتیب 1 تا 9)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

می خواهم یاد بگیرم 4 (مهارت های شناختی آموزش فعل ها شناخت تفاوت و تشابه)
می خواهم یاد بگیرم 4 (مهارت های شناختی آموزش فعل ها شناخت تفاوت و تشابه)

کد: 54618

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 4 (مهارت های شناختی آموزش فعل ها شناخت تفاوت و تشابه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

می خواهم یاد بگیرم10 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (نوشتن اعداد))
می خواهم یاد بگیرم10 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (نوشتن اعداد))

کد: 54624

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم10 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (نوشتن اعداد))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

می خواهم یاد بگیرم 5 (مهارت های شناختی (تجسم و درک فضایی))
می خواهم یاد بگیرم 5 (مهارت های شناختی (تجسم و درک فضایی))

کد: 54619

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 5 (مهارت های شناختی (تجسم و درک فضایی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

می خواهم یاد بگیرم11 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (جمع و تفریق))
می خواهم یاد بگیرم11 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (جمع و تفریق))

کد: 54625

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم11 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

می خواهم یاد بگیرم 6 (مهارت های شناختی (زنجیره ی تفکر داستان خوانی،رمزیابی))
می خواهم یاد بگیرم 6 (مهارت های شناختی (زنجیره ی تفکر داستان خوانی،رمزیابی))

کد: 54620

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

می خواهم یاد بگیرم 6 (مهارت های شناختی (زنجیره ی تفکر داستان خوانی،رمزیابی))

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

80000ریال

کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)
کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 48382

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

کیف کتاب قاصدک حواستو جمع کن (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

1030000ریال

زنگ شادی 6 (سایه ها)
زنگ شادی 6 (سایه ها)

کد: 45743

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 6 (سایه ها)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

زنگ شادی 7 (پیدا کردن تصاویر با کمک نقطه و اشکال)
زنگ شادی 7 (پیدا کردن تصاویر با کمک نقطه و اشکال)

کد: 45744

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 7 (پیدا کردن تصاویر با کمک نقطه و اشکال)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

زنگ شادی 8 (پیدا کردن تصاویر با کمک اعداد)
زنگ شادی 8 (پیدا کردن تصاویر با کمک اعداد)

کد: 45745

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 8 (پیدا کردن تصاویر با کمک اعداد)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

زنگ شادی10 (تطابق و درک فضایی)
زنگ شادی10 (تطابق و درک فضایی)

کد: 45747

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی10 (تطابق و درک فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

زنگ شادی 4 (سرنخ ها را پیدا کن)
زنگ شادی 4 (سرنخ ها را پیدا کن)

کد: 45741

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 4 (سرنخ ها را پیدا کن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

زنگ شادی 5 (اختلاف ها را پیدا کن)
زنگ شادی 5 (اختلاف ها را پیدا کن)

کد: 45742

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

زنگ شادی 5 (اختلاف ها را پیدا کن)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

90000ریال

دنیای رنگ ها 1 (شناخت و تطابق رنگ ها:حیوانات)
دنیای رنگ ها 1 (شناخت و تطابق رنگ ها:حیوانات)

کد: 42057

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای رنگ ها 1 (شناخت و تطابق رنگ ها:حیوانات)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

دنیای رنگ ها 2 (شناخت و تطابق رنگ ها:تصاویر متنوع)
دنیای رنگ ها 2 (شناخت و تطابق رنگ ها:تصاویر متنوع)

کد: 42058

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای رنگ ها 2 (شناخت و تطابق رنگ ها:تصاویر متنوع)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

دنیای رنگ ها 3 (شناخت و تطابق رنگ ها:وسایل نقلیه)،(2زبانه)
دنیای رنگ ها 3 (شناخت و تطابق رنگ ها:وسایل نقلیه)،(2زبانه)

کد: 42059

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

دنیای رنگ ها 3 (شناخت و تطابق رنگ ها:وسایل نقلیه)،(2زبانه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 5 (مقدمه ای برای نوشتار 2)،(گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 5 (مقدمه ای برای نوشتار 2)،(گلاسه)

کد: 39942

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 5 (مقدمه ای برای نوشتار 2)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 6 (صداسازی)،(گلاسه،سیمی)
وایت بردی دوباره بنویس 6 (صداسازی)،(گلاسه،سیمی)

کد: 39943

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 6 (صداسازی)،(گلاسه،سیمی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 1 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)1)،(سیمی،گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 1 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)1)،(سیمی،گلاسه)

کد: 39938

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 1 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)1)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)

کد: 39945

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 8 (تمرین ریاضی کلاس اول 2)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)

کد: 39939

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 2 (مقدمه ای جهت الگوبرداری (تطابق)2)،(سیمی،گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 9 (تمرین ریاضی کلاس دوم)،(گلاسه)
وایت بردی دوباره بنویس 9 (تمرین ریاضی کلاس دوم)،(گلاسه)

کد: 39946

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 9 (تمرین ریاضی کلاس دوم)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

وایت بردی دوباره بنویس 3 (شکل شناسی و الگوبرداری)،(گلاسه،سیمی)
وایت بردی دوباره بنویس 3 (شکل شناسی و الگوبرداری)،(گلاسه،سیمی)

کد: 39940

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس 3 (شکل شناسی و الگوبرداری)،(گلاسه،سیمی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

130000ریال

وایت بردی دوباره بنویس10 (آموزش ساعت)،(گلاسه،سیمی)
وایت بردی دوباره بنویس10 (آموزش ساعت)،(گلاسه،سیمی)

کد: 39947

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: ذکر

مولف: فهیمه سیدناصری

وایت بردی دوباره بنویس10 (آموزش ساعت)،(گلاسه،سیمی)

ناشر

ذکر

مولف

فهیمه سیدناصری

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال