مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : فرهنگ و هنر
در حال بارگذاری
فروزن10 (هدیه السا)،(گلاسه)
فروزن10 (هدیه السا)،(گلاسه)

کد: 61564

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن10 (هدیه السا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)

کد: 60171

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)

کد: 60166

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)
فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)

کد: 60172

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)
باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

کد: 60167

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)
فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

کد: 60173

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)

کد: 60168

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)
فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)

کد: 60174

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)
باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)

کد: 60169

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

250000ریال

فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)
فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)

کد: 60175

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)
باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)

کد: 60170

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)
باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

کد: 98895

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

موجودی16 جلد

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)
فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)

کد: 60176

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)
فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

کد: 88956

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

موجودی30 جلد

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)
باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)

کد: 58997

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)
فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

کد: 88957

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

موجودی11 جلد

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)
فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

کد: 58996

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

400000ریال

دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)

کد: 59006

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)

کد: 59007

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

250000ریال

دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)

کد: 59008

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)،(گلاسه)

کد: 58998

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)
باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)

کد: 57034

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)
ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)

کد: 57035

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سارا ویلسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سارا ویلسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)

کد: 57036

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 1 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 1 (گلاسه)

کد: 56410

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 1 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی

قیمت

250000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 2 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 2 (گلاسه)

کد: 56411

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 2 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی

قیمت

250000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 3 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 3 (گلاسه)

کد: 56412

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 3 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

250000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 4 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 4 (گلاسه)

کد: 56413

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 4 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 5 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 5 (گلاسه)

کد: 56414

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 5 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

ترانه های شاد،هلو کیتی 6 (گلاسه)
ترانه های شاد،هلو کیتی 6 (گلاسه)

کد: 56415

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

ترانه های شاد،هلو کیتی 6 (گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

علیرضا مرتضوی کرونی،فرزانه مرتضوی کرونی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55257

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55260

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال