مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : مجموعه داستان ایرانی
در حال بارگذاری
کافه فراموشی (مجموعه داستان)
کافه فراموشی (مجموعه داستان)

کد: 52914

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: کوله پشتی

مولف: مرتضی بخشایش

کافه فراموشی (مجموعه داستان)

ناشر

کوله پشتی

مولف

مرتضی بخشایش

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

نسیم سبز خاطره ها
نسیم سبز خاطره ها

کد: 52896

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: علی شیرازی

نسیم سبز خاطره ها

ناشر

سوره مهر

مولف

علی شیرازی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

199000ریال

داستان های شاهنامه (نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبینه)
داستان های شاهنامه (نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبینه)

کد: 52872

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (نبرد خسرو پرویز با بهرام چوبینه)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

قصه های شیرین منطق الطیر
قصه های شیرین منطق الطیر

کد: 52863

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: یانار

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

قصه های شیرین منطق الطیر

ناشر

یانار

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

داستان های شاهنامه (هرمزد و بهرام چوبینه)
داستان های شاهنامه (هرمزد و بهرام چوبینه)

کد: 52873

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (هرمزد و بهرام چوبینه)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان های شاهنامه (آموزه های بزرگمهر حکیم)
داستان های شاهنامه (آموزه های بزرگمهر حکیم)

کد: 52864

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (آموزه های بزرگمهر حکیم)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان های شاهنامه (آیین شهریاری انوشیروان)
داستان های شاهنامه (آیین شهریاری انوشیروان)

کد: 52865

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (آیین شهریاری انوشیروان)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان های شاهنامه (پادشاهی بهرام و نرسی)
داستان های شاهنامه (پادشاهی بهرام و نرسی)

کد: 52869

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (پادشاهی بهرام و نرسی)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان های شاهنامه (نبرد بهرام گور با خاقان چین)
داستان های شاهنامه (نبرد بهرام گور با خاقان چین)

کد: 52871

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان های شاهنامه (نبرد بهرام گور با خاقان چین)

ناشر

سمیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

بیدار نشدن در ساعت نمی دانم چند
بیدار نشدن در ساعت نمی دانم چند

کد: 52819

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیماژ

مولف: احمد آرام

بیدار نشدن در ساعت نمی دانم چند

ناشر

نیماژ

مولف

احمد آرام

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آنا هنوز هم می خندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه)
آنا هنوز هم می خندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه)

کد: 52655

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: اکبر صحرایی

آنا هنوز هم می خندد (مجموعه داستان کوتاه کوتاه)

ناشر

سوره مهر

مولف

اکبر صحرایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

مجموعه قصه های صمد بهرنگی (یک هلو هزار هلو و 2 داستان دیگر)
مجموعه قصه های صمد بهرنگی (یک هلو هزار هلو و 2 داستان دیگر)

کد: 52593

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سمیر

مولف: صمد بهرنگی

مجموعه قصه های صمد بهرنگی (یک هلو هزار هلو و 2 داستان دیگر)

ناشر

سمیر

مولف

صمد بهرنگی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

آکواریوم شماره چهار
آکواریوم شماره چهار

کد: 52571

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آموت

مولف: میترا داور

آکواریوم شماره چهار

ناشر

آموت

مولف

میترا داور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت (قصه 84)
مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت (قصه 84)

کد: 52531

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: رضا امیرخانی و دیگران

مردی که تا پیشانی در اندوه فرو رفت (قصه 84)

ناشر

سوره مهر

مولف

رضا امیرخانی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

دسته چهار گروهان یک (مجموعه داستان)
دسته چهار گروهان یک (مجموعه داستان)

کد: 52540

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: محمد قاسمی

دسته چهار گروهان یک (مجموعه داستان)

ناشر

سوره مهر

مولف

محمد قاسمی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

کوچه همیشه بهار
کوچه همیشه بهار

کد: 52302

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ایرانیکا

مولف: ماندانا تبریزی

کوچه همیشه بهار

ناشر

ایرانیکا

مولف

ماندانا تبریزی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

اپرای موش ها
اپرای موش ها

کد: 52303

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: بهجت

مولف: شیوا منتظری

اپرای موش ها
90000ریال

اپرای موش ها

ناشر

بهجت

مولف

شیوا منتظری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

سنگ صبور (مجموعه داستان)
سنگ صبور (مجموعه داستان)

کد: 52204

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: راضیه تجار

سنگ صبور (مجموعه داستان)

ناشر

سوره مهر

مولف

راضیه تجار

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دو کوچه بالاتر
دو کوچه بالاتر

کد: 52124

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: تندیس

مولف: مریم سمیع زادگان

دو کوچه بالاتر

ناشر

تندیس

مولف

مریم سمیع زادگان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

خاطره یی فراموش شده از فردا
خاطره یی فراموش شده از فردا

کد: 52062

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیماژ

مولف: مدیا کاشیگر

خاطره یی فراموش شده از فردا

ناشر

نیماژ

مولف

مدیا کاشیگر

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مترو نوشت
مترو نوشت

کد: 52024

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: تیسا

مولف: پدیده ترابی

مترو نوشت
80000ریال

مترو نوشت

ناشر

تیسا

مولف

پدیده ترابی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

داستان های کوتاه از بزرگان ایران
داستان های کوتاه از بزرگان ایران

کد: 51810

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: قدیانی

مولف: جعفر شهیدی و دیگران

داستان های کوتاه از بزرگان ایران

ناشر

قدیانی

مولف

جعفر شهیدی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

آه با شین
آه با شین

کد: 51787

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: سوره مهر

مولف: محمدکاظم مزینانی

آه با شین
400000ریال

آه با شین

ناشر

سوره مهر

مولف

محمدکاظم مزینانی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

سرهنگ زندان یحیی
سرهنگ زندان یحیی

کد: 51679

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: هادی خورشاهیان

سرهنگ زندان یحیی

ناشر

ثالث

مولف

هادی خورشاهیان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

گربه ساکن چنار
گربه ساکن چنار

کد: 51680

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: محمد بکایی

گربه ساکن چنار

ناشر

ثالث

مولف

محمد بکایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آدم محتاط .!. (مجموعه داستان های کوتاه فکاهی و طنزآمیز)
آدم محتاط .!. (مجموعه داستان های کوتاه فکاهی و طنزآمیز)

کد: 51388

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: مروارید

مولف: عباس توفیق

آدم محتاط .!. (مجموعه داستان های کوتاه فکاهی و طنزآمیز)

ناشر

مروارید

مولف

عباس توفیق

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سر پیچی از پیچ های هزارچم
سر پیچی از پیچ های هزارچم

کد: 51391

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: محمد بکایی

سر پیچی از پیچ های هزارچم

ناشر

ثالث

مولف

محمد بکایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ادبیات امروز،مجموعه داستان50 (نگهبان تاریکی)
ادبیات امروز،مجموعه داستان50 (نگهبان تاریکی)

کد: 50418

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: افق

مولف: مجید قیصری

ادبیات امروز،مجموعه داستان50 (نگهبان تاریکی)

ناشر

افق

مولف

مجید قیصری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دیر کردی ما شام را خوردیم (کتاب بوف26)
دیر کردی ما شام را خوردیم (کتاب بوف26)

کد: 51056

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیماژ

مولف: رسول یونان

دیر کردی ما شام را خوردیم (کتاب بوف26)

ناشر

نیماژ

مولف

رسول یونان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

در سرزمینی دیگر
در سرزمینی دیگر

کد: 51021

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: پیدایش

مولف: شاپور بهیان

در سرزمینی دیگر

ناشر

پیدایش

مولف

شاپور بهیان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

کتاب سخنگو همراه آهنگ های بابام (باقاب)
کتاب سخنگو همراه آهنگ های بابام (باقاب)

کد: 50735

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آوانامه،چشمه

مولف: علی اشرف درویشیان

کتاب سخنگو همراه آهنگ های بابام (باقاب)

ناشر

آوانامه،چشمه

مولف

علی اشرف درویشیان

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

هیولاهای خانگی
هیولاهای خانگی

کد: 50806

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ثالث

مولف: فرشته احمدی

هیولاهای خانگی

ناشر

ثالث

مولف

فرشته احمدی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال