مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محسن سلیمانی
در حال بارگذاری
کلکسیون کلاسیک 2 (جزیره ی گنج)
کلکسیون کلاسیک 2 (جزیره ی گنج)

کد: 11057

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: رابرت لوئیس استیونسون

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک 2 (جزیره ی گنج)

ناشر

افق

مولف

رابرت لوئیس استیونسون

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

160000ریال

کلکسیون کلاسیک 9 (مروارید)
کلکسیون کلاسیک 9 (مروارید)

کد: 11059

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جان اشتاین بک

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک 9 (مروارید)

ناشر

افق

مولف

جان اشتاین بک

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

160000ریال

کلکسیون کلاسیک 5 (رابینسون کروزو)
کلکسیون کلاسیک 5 (رابینسون کروزو)

کد: 13660

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: دانیل دفو

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک 5 (رابینسون کروزو)

ناشر

افق

مولف

دانیل دفو

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

190000ریال

کلکسیون کلاسیک16 (تام سایر)
کلکسیون کلاسیک16 (تام سایر)

کد: 13642

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مارک تواین

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک16 (تام سایر)

ناشر

افق

مولف

مارک تواین

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

کلکسیون کلاسیک 6 (شاهزاده و گدا)
کلکسیون کلاسیک 6 (شاهزاده و گدا)

کد: 11222

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مارک تواین

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک 6 (شاهزاده و گدا)

ناشر

افق

مولف

مارک تواین

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

کلکسیون کلاسیک12 (دیوید کاپرفیلد)
کلکسیون کلاسیک12 (دیوید کاپرفیلد)

کد: 13326

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: چارلز دیکنز

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک12 (دیوید کاپرفیلد)

ناشر

افق

مولف

چارلز دیکنز

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

410000ریال

کلکسیون کلاسیک13و14 (بینوایان)،(2جلدی)
کلکسیون کلاسیک13و14 (بینوایان)،(2جلدی)

کد: 13327

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ویکتور هوگو

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک13و14 (بینوایان)،(2جلدی)

ناشر

افق

مولف

ویکتور هوگو

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

کلکسیون کلاسیک10 (آرزوهای بزرگ)
کلکسیون کلاسیک10 (آرزوهای بزرگ)

کد: 13286

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: چارلز دیکنز

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک10 (آرزوهای بزرگ)

ناشر

افق

مولف

چارلز دیکنز

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

کلکسیون کلاسیک 1 (سرود کریسمس)
کلکسیون کلاسیک 1 (سرود کریسمس)

کد: 13285

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: چارلز دیکنز

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک 1 (سرود کریسمس)

ناشر

افق

مولف

چارلز دیکنز

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

کلکسیون کلاسیک11 (کلبه ی عموتام)
کلکسیون کلاسیک11 (کلبه ی عموتام)

کد: 13193

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: هریت بیچر استو

مترجم: محسن سلیمانی

کلکسیون کلاسیک11 (کلبه ی عموتام)

ناشر

افق

مولف

هریت بیچر استو

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

رمان های کلاسیک17 (فرانکنشتاین)
رمان های کلاسیک17 (فرانکنشتاین)

کد: 11576

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مری شلی

مترجم: محسن سلیمانی

رمان های کلاسیک17 (فرانکنشتاین)

ناشر

قدیانی

مولف

مری شلی

مترجم

محسن سلیمانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال