مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : آر.ال.استاین
در حال بارگذاری
مدرسه عهد بوق 2 (در مقابل دوربین مخفی)
مدرسه عهد بوق 2 (در مقابل دوربین مخفی)

کد: 44137

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: حسام امامی

مدرسه عهد بوق 2 (در مقابل دوربین مخفی)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

حسام امامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مدرسه عهد بوق 9 (جنگ دام دیدی ها)
مدرسه عهد بوق 9 (جنگ دام دیدی ها)

کد: 44138

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: حسام امامی

مدرسه عهد بوق 9 (جنگ دام دیدی ها)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

حسام امامی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)
تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)

کد: 44018

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 5 (فریاد وحشت)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)
تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)

کد: 43752

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 6 (طلسم عوضی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)
تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)

کد: 42459

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 4 (مدرسه ی زامبی ها)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تالار مخفی 2 (شب غول ها)
تالار مخفی 2 (شب غول ها)

کد: 40598

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 2 (شب غول ها)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)
تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)

کد: 40599

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 3 (ماسک های شیطانی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تالار مخفی 1 (چنگال مرگ)
تالار مخفی 1 (چنگال مرگ)

کد: 39509

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

تالار مخفی 1 (چنگال مرگ)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

پارک وحشت12 (پارک ترس و لرز)
پارک وحشت12 (پارک ترس و لرز)

کد: 39497

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت12 (پارک ترس و لرز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

به زیرزمین نزدیک نشو (مجموعه ترس و لرز)
به زیرزمین نزدیک نشو (مجموعه ترس و لرز)

کد: 39072

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

به زیرزمین نزدیک نشو (مجموعه ترس و لرز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

ترس و لرز (روحی در همسایگی)
ترس و لرز (روحی در همسایگی)

کد: 39100

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (روحی در همسایگی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

ترس و لرز (نعره گربه)
ترس و لرز (نعره گربه)

کد: 39078

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (نعره گربه)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

پارک وحشت18 (سال نو با آدمک زنده)
پارک وحشت18 (سال نو با آدمک زنده)

کد: 39094

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت18 (سال نو با آدمک زنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)
ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)

کد: 39073

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (حبابی که همه را خورد)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پارک وحشت19 (وحشت در هراس خانه)
پارک وحشت19 (وحشت در هراس خانه)

کد: 39095

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت19 (وحشت در هراس خانه)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ترس و لرز (اردوی وحشت)
ترس و لرز (اردوی وحشت)

کد: 39074

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (اردوی وحشت)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

ترس و لرز (هیولا)
ترس و لرز (هیولا)

کد: 39075

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

ترس و لرز (پارک وحشت)
ترس و لرز (پارک وحشت)

کد: 39098

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (پارک وحشت)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

ترس و لرز (پیانو=مرگ)
ترس و لرز (پیانو=مرگ)

کد: 39076

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (پیانو=مرگ)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پارک وحشت16 (هالووین عوضی)
پارک وحشت16 (هالووین عوضی)

کد: 39092

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت16 (هالووین عوضی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

430000ریال

ترس و لرز (مترسک نیمه شب راه می افتد)
ترس و لرز (مترسک نیمه شب راه می افتد)

کد: 39071

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (مترسک نیمه شب راه می افتد)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

ترس و لرز (خانه مرگ)
ترس و لرز (خانه مرگ)

کد: 39099

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (خانه مرگ)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

ترس و لرز (وحشت در اعماق)
ترس و لرز (وحشت در اعماق)

کد: 39077

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (وحشت در اعماق)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پارک وحشت17 (جادوی اوز)
پارک وحشت17 (جادوی اوز)

کد: 39093

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت17 (جادوی اوز)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

ترس و لرز (آدم گرک مرداب)
ترس و لرز (آدم گرک مرداب)

کد: 39097

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (آدم گرک مرداب)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

پارک وحشت11 (فرار)
پارک وحشت11 (فرار)

کد: 39088

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت11 (فرار)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

ترس و لرز (آدمک زنده)
ترس و لرز (آدمک زنده)

کد: 39143

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (آدمک زنده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

پارک وحشت 6 (مومیایی)
پارک وحشت 6 (مومیایی)

کد: 39083

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 6 (مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)
پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)

کد: 39089

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت13 (روح سگ زوزه می کشد)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)
پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)

کد: 39144

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 4 (فریاد ماسک نفرین شده)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)
پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)

کد: 39084

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

پارک وحشت 7 (لقب من:هیولا)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

ترس و لرز (نفرین مومیایی)
ترس و لرز (نفرین مومیایی)

کد: 39123

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: شهره نورصالحی

ترس و لرز (نفرین مومیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

شهره نورصالحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

230000ریال