مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : آگاه
در حال بارگذاری
بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)
بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

کد: 75849

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: وارن مونتاگ

مترجم: فواد حبیبی

بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

ناشر

آگاه

مولف

وارن مونتاگ

مترجم

فواد حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آموزش شناخت انتقادی
آموزش شناخت انتقادی

کد: 75699

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: پائولو فریره

مترجم: منصوره کاویانی

آموزش شناخت انتقادی

ناشر

آگاه

مولف

پائولو فریره

مترجم

منصوره کاویانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

لیلا مرکب خوانی (چند مسافر...)،(سه نمایش نامه)
لیلا مرکب خوانی (چند مسافر...)،(سه نمایش نامه)

کد: 74718

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: آگاه

مولف: محمد رحمانیان

لیلا مرکب خوانی (چند مسافر...)،(سه نمایش نامه)

ناشر

آگاه

مولف

محمد رحمانیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)
پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)

کد: 74253

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: محمدامین قانعی راد

پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)

ناشر

آگاه

مولف

محمدامین قانعی راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

جستاری چند در فرهنگ ایران
جستاری چند در فرهنگ ایران

کد: 74212

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: مهرداد بهار

جستاری چند در فرهنگ ایران

ناشر

آگاه

مولف

مهرداد بهار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی
مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

کد: 73987

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: فریدریش اونگرر،هانس یورگ اشمیت

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

ناشر

آگاه

مولف

فریدریش اونگرر،هانس یورگ اشمیت

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)
سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)

کد: 73431

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: کرامت الله راسخ

سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)

ناشر

آگاه

مولف

کرامت الله راسخ

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم
بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

کد: 73114

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: سعید رهنما

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

ناشر

آگاه

مولف

سعید رهنما

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)
میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

کد: 72369

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: توماس مان

مترجم: سعید رضوانی

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

ناشر

آگاه

مولف

توماس مان

مترجم

سعید رضوانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)
چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)

کد: 70987

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: محمد مالجو

چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)

ناشر

آگاه

مولف

محمد مالجو

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

بازخوانی چند جنایت غیرعمدی (مجموعه داستان)
بازخوانی چند جنایت غیرعمدی (مجموعه داستان)

کد: 70595

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: آگاه

مولف: محبوبه موسوی

بازخوانی چند جنایت غیرعمدی (مجموعه داستان)

ناشر

آگاه

مولف

محبوبه موسوی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مبانی دستور شناختی
مبانی دستور شناختی

کد: 69661

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: رونالد لانگاکر

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

مبانی دستور شناختی

ناشر

آگاه

مولف

رونالد لانگاکر

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

زندگی روزمره ی تهی دستان شهری
زندگی روزمره ی تهی دستان شهری

کد: 69662

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: علیرضا صادقی

زندگی روزمره ی تهی دستان شهری

ناشر

آگاه

مولف

علیرضا صادقی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

خاقان صاحب قران و علمای زمان (نقش فتحعلی شاه قاجار در شکل گیری روندها و نهادهای مذهبی نو)
خاقان صاحب قران و علمای زمان (نقش فتحعلی شاه قاجار در شکل گیری روندها و نهادهای مذهبی نو)

کد: 68855

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: احمدکاظمی موسوی

خاقان صاحب قران و علمای زمان (نقش فتحعلی شاه قاجار در شکل گیری روندها و نهادهای مذهبی نو)

ناشر

آگاه

مولف

احمدکاظمی موسوی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

زبان شناسی شناختی:یک مقدمه
زبان شناسی شناختی:یک مقدمه

کد: 68455

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: دیوید لی

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

زبان شناسی شناختی:یک مقدمه

ناشر

آگاه

مولف

دیوید لی

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کارگران بی طبقه (توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)
کارگران بی طبقه (توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)

کد: 68456

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: علیرضا خیراللهی

کارگران بی طبقه (توان چانه زنی کارگران در ایران پس از انقلاب)

ناشر

آگاه

مولف

علیرضا خیراللهی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (1385-1395)
وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (1385-1395)

کد: 67838

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: پیام روشنفکر

وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (1385-1395)

ناشر

آگاه

مولف

پیام روشنفکر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

ایدئولوژی،برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش (بررسی کتاب مایکل اپل)
ایدئولوژی،برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش (بررسی کتاب مایکل اپل)

کد: 64694

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مترجم: نازنین میرزابیگی

ایدئولوژی،برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش (بررسی کتاب مایکل اپل)

ناشر

آگاه

مترجم

نازنین میرزابیگی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396 (همبستگی و آسیب های اجتماعی و نابرابری)،(2جلدی)
دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396 (همبستگی و آسیب های اجتماعی و نابرابری)،(2جلدی)

کد: 64695

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میرطاهر موسوی

دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396 (همبستگی و آسیب های اجتماعی و نابرابری)،(2جلدی)

ناشر

آگاه

مولف

میرطاهر موسوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

جامعه شناسی شادی (رویکرد اجتماعی و شناختی بر مطالعه ی شادی)
جامعه شناسی شادی (رویکرد اجتماعی و شناختی بر مطالعه ی شادی)

کد: 63856

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میرطاهر موسوی،داوود قاسم زاده

جامعه شناسی شادی (رویکرد اجتماعی و شناختی بر مطالعه ی شادی)

ناشر

آگاه

مولف

میرطاهر موسوی،داوود قاسم زاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

از مولکول تا استعاره:نظریه ی نورونی زبان
از مولکول تا استعاره:نظریه ی نورونی زبان

کد: 63857

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آگاه

مولف: جروم فلدمن

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

از مولکول تا استعاره:نظریه ی نورونی زبان

ناشر

آگاه

مولف

جروم فلدمن

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره)
استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره)

کد: 63862

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: جورج لیکاف،مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم (به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره)

ناشر

آگاه

مولف

جورج لیکاف،مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی (1382-1396)
گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی (1382-1396)

کد: 63320

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: سعید معیدفر

گزارش وضعیت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان اجتماعی (1382-1396)

ناشر

آگاه

مولف

سعید معیدفر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

490000ریال

رسانه های جدید و آینده دیپلماسی
رسانه های جدید و آینده دیپلماسی

کد: 62913

گروه بندی: سیاسی

ناشر: آگاه

مولف: فیلیپ سیب

مترجم: مسعود میرزایی

رسانه های جدید و آینده دیپلماسی

ناشر

آگاه

مولف

فیلیپ سیب

مترجم

مسعود میرزایی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

استعاره ها از کجا می آیند؟ (شناخت بافت در استعاره)
استعاره ها از کجا می آیند؟ (شناخت بافت در استعاره)

کد: 62145

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: زولتان کوچش

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

استعاره ها از کجا می آیند؟ (شناخت بافت در استعاره)

ناشر

آگاه

مولف

زولتان کوچش

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

زیبایی شناسی فهم انسان (معنای بدن)
زیبایی شناسی فهم انسان (معنای بدن)

کد: 61153

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

زیبایی شناسی فهم انسان (معنای بدن)

ناشر

آگاه

مولف

مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

هفت صدا (مصاحبه ریتا گیبرت با هفت نویسنده آمریکای لاتین)
هفت صدا (مصاحبه ریتا گیبرت با هفت نویسنده آمریکای لاتین)

کد: 61155

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: آگاه

مولف: ریتا گیبرت

مترجم: نازی عظیما

هفت صدا (مصاحبه ریتا گیبرت با هفت نویسنده آمریکای لاتین)

ناشر

آگاه

مولف

ریتا گیبرت

مترجم

نازی عظیما

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

ریاضیات از کجا می آید؟ (چه گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می کند؟)
ریاضیات از کجا می آید؟ (چه گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می کند؟)

کد: 60937

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: جورج لیکاف،رافائل ای.نونیس

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

ریاضیات از کجا می آید؟ (چه گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می کند؟)

ناشر

آگاه

مولف

جورج لیکاف،رافائل ای.نونیس

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

هویت اجتماعی
هویت اجتماعی

کد: 60767

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: ریچارد جنکینز

مترجم: نازنین میرزابیگی

هویت اجتماعی
500000ریال

هویت اجتماعی

ناشر

آگاه

مولف

ریچارد جنکینز

مترجم

نازنین میرزابیگی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

درباره مسایل شهرسازی در ایران امروز
درباره مسایل شهرسازی در ایران امروز

کد: 60748

گروه بندی: مدیریت

ناشر: آگاه

مولف: مجید غمامی

درباره مسایل شهرسازی در ایران امروز

ناشر

آگاه

مولف

مجید غمامی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

190000ریال

بدن در ذهن:مبنای جسمانی معنا،تخیل و استدلال
بدن در ذهن:مبنای جسمانی معنا،تخیل و استدلال

کد: 60649

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

بدن در ذهن:مبنای جسمانی معنا،تخیل و استدلال

ناشر

آگاه

مولف

مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)
نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

کد: 60650

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: احمد کاظمی موسوی

نگاهی به نهادهای سنتی و آیین های بومی ایران (جستارهایی در حقوق،تاریخ و فرهنگ ایران)

ناشر

آگاه

مولف

احمد کاظمی موسوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال