مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : نیک آرنولد
در حال بارگذاری
علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)
علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)

کد: 39101

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی،فاطمه مظفر نژاد

علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی،فاطمه مظفر نژاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)
علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)

کد: 39039

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: سارا طاهر

علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

سارا طاهر

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (نورهای ترسناک)
علوم ترسناک (نورهای ترسناک)

کد: 983

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: گیتا حجتی

علوم ترسناک (نورهای ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

علوم ترسناک (شگفتی های بدن)
علوم ترسناک (شگفتی های بدن)

کد: 977

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: فیروزه معراج

علوم ترسناک (شگفتی های بدن)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

فیروزه معراج

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

علوم ترسناک (مغز پیچیده)
علوم ترسناک (مغز پیچیده)

کد: 39040

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: فیروزه معراج

علوم ترسناک (مغز پیچیده)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

فیروزه معراج

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره زمان)
علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره زمان)

کد: 9760

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره زمان)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

علوم ترسناک (جانداران سمی هولناک)
علوم ترسناک (جانداران سمی هولناک)

کد: 39041

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (جانداران سمی هولناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره نیروها)
علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره نیروها)

کد: 9761

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: ویکتوریا کامکار

علوم ترسناک (حقایق هولناک درباره نیروها)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

ویکتوریا کامکار

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

علوم ترسناک (صداهای ترسناک)
علوم ترسناک (صداهای ترسناک)

کد: 979

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: داود شعبانی داریانی

علوم ترسناک (صداهای ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

داود شعبانی داریانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 1)
علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 1)

کد: 38933

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 1)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 2)
علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 2)

کد: 38934

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های شگفت انگیز 2)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

علوم ترسناک (میکروب های ترسناک)
علوم ترسناک (میکروب های ترسناک)

کد: 982

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: سارا طاهر

علوم ترسناک (میکروب های ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

سارا طاهر

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال