مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : شعر نوجوان
در حال بارگذاری
گزیده رباعیات عطار نیشابوری (ادبیات ایران از دیروز تا امروز 7)
گزیده رباعیات عطار نیشابوری (ادبیات ایران از دیروز تا امروز 7)

کد: 39701

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

گزیده رباعیات عطار نیشابوری (ادبیات ایران از دیروز تا امروز 7)

ناشر

پیدایش

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

100000ریال

گزیده غزلیات سعدی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 8)
گزیده غزلیات سعدی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 8)

کد: 39702

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گزیده غزلیات سعدی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز 8)

ناشر

پیدایش

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

20 غزل حافظ (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز14)
20 غزل حافظ (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز14)

کد: 39708

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

20 غزل حافظ (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز14)

ناشر

پیدایش

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

90000ریال

گزیده غزلیات شمس تبریزی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز15)
گزیده غزلیات شمس تبریزی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز15)

کد: 39709

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گزیده غزلیات شمس تبریزی (قصه های ادبیات ایران از دیروز تا امروز15)

ناشر

پیدایش

مولف

مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

مجموعه قصاید و غزلیات شیرین سنایی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
مجموعه قصاید و غزلیات شیرین سنایی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 39586

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مجدودبن آدم سنایی غزنوی

مجموعه قصاید و غزلیات شیرین سنایی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ترانه های شیرین بابا طاهر (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
ترانه های شیرین بابا طاهر (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 3240

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: بابا طاهر

ترانه های شیرین بابا طاهر (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

بابا طاهر

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

قصاید شیرین سنایی 1 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
قصاید شیرین سنایی 1 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 39525

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مجدودبن آدم سنایی غزنوی

قصاید شیرین سنایی 1 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

40000ریال

غزلیات شیرین سنایی 2 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
غزلیات شیرین سنایی 2 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 39526

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مجدودبن آدم سنایی غزنوی

غزلیات شیرین سنایی 2 (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

35000ریال

غزلیات شیرین سعدی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
غزلیات شیرین سعدی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 697

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

غزلیات شیرین سعدی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

صلح مثل چای تازه دم (مجموعه شعر)
صلح مثل چای تازه دم (مجموعه شعر)

کد: 39058

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: جعفر ابراهیمی

صلح مثل چای تازه دم (مجموعه شعر)

ناشر

پیدایش

مولف

جعفر ابراهیمی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

خشتی کوچک

قیمت

50000ریال

عشق های لنگه به لنگه (مجموعه شعر)
عشق های لنگه به لنگه (مجموعه شعر)

کد: 39059

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: عباس تربن

عشق های لنگه به لنگه (مجموعه شعر)

ناشر

پیدایش

مولف

عباس تربن

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

خشتی کوچک

قیمت

40000ریال

گوزن سبز (مجموعه شعر)
گوزن سبز (مجموعه شعر)

کد: 39060

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: محمدسعید میرزائی

گوزن سبز (مجموعه شعر)

ناشر

پیدایش

مولف

محمدسعید میرزائی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

خشتی کوچک

قیمت

35000ریال

آلبوم یادگاری
آلبوم یادگاری

کد: 39062

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فریاد شیری

آلبوم یادگاری

ناشر

پیدایش

مولف

فریاد شیری

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

خشتی کوچک

قیمت

30000ریال

پروین اعتصامی (تازه هایی از ادبیات ایران)
پروین اعتصامی (تازه هایی از ادبیات ایران)

کد: 4030

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: پروین اعتصامی

پروین اعتصامی (تازه هایی از ادبیات ایران)

ناشر

پیدایش

مولف

پروین اعتصامی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

غزلیات شیرین شیخ فخرالدین عراقی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
غزلیات شیرین شیخ فخرالدین عراقی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 39042

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فخرالدین عراقی

غزلیات شیرین شیخ فخرالدین عراقی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

فخرالدین عراقی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

شاعر راز و شیراز حافظ (تازه هایی از ادبیات کهن ایران)
شاعر راز و شیراز حافظ (تازه هایی از ادبیات کهن ایران)

کد: 1230

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شاعر راز و شیراز حافظ (تازه هایی از ادبیات کهن ایران)

ناشر

پیدایش

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

غزلیات شیرین صائب تبریزی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
غزلیات شیرین صائب تبریزی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 38909

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: محمدعلی صائب تبریزی

غزلیات شیرین صائب تبریزی (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

محمدعلی صائب تبریزی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

رباعی های شیرین عطار نیشابوری (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
رباعی های شیرین عطار نیشابوری (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 1878

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

رباعی های شیرین عطار نیشابوری (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 38928

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

پریا (گلاسه)
پریا (گلاسه)

کد: 36217

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: احمد شاملو

پریا (گلاسه)
75000ریال

پریا (گلاسه)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

احمد شاملو

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

75000ریال

مترسک عاشق بود
مترسک عاشق بود

کد: 25479

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: افق

مولف: بیوک ملکی

مترسک عاشق بود

ناشر

افق

مولف

بیوک ملکی

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

45000ریال

طوطی و بازرگان (گلاسه)
طوطی و بازرگان (گلاسه)

کد: 22867

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: افق

مولف: مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

طوطی و بازرگان (گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

500000ریال

پنجره های آسمان 2 (72 شعر درباره معصومین)
پنجره های آسمان 2 (72 شعر درباره معصومین)

کد: 16397

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: افق

مولف: جعفر ابراهیمی و دیگران

پنجره های آسمان 2 (72 شعر درباره معصومین)

ناشر

افق

مولف

جعفر ابراهیمی و دیگران

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

پنجره های آسمان 1 (درباره ی خدا)
پنجره های آسمان 1 (درباره ی خدا)

کد: 16398

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: افق

مولف: قیصر امین پور و دیگران

پنجره های آسمان 1 (درباره ی خدا)

ناشر

افق

مولف

قیصر امین پور و دیگران

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

به قول پرستو
به قول پرستو

کد: 12724

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: افق

مولف: قیصر امین پور

به قول پرستو
200000ریال

به قول پرستو

ناشر

افق

مولف

قیصر امین پور

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

من کسی نیستم جز صدایی ناچیز
من کسی نیستم جز صدایی ناچیز

کد: 10497

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: دنیای نو

مترجم: زرین تاج پناهی نیک

من کسی نیستم جز صدایی ناچیز

ناشر

دنیای نو

مترجم

زرین تاج پناهی نیک

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

29500ریال

سبز سبز مثل قلب تو (گلاسه)
سبز سبز مثل قلب تو (گلاسه)

کد: 9640

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: نخستین

مولف: فرشاد هاشمیان

سبز سبز مثل قلب تو (گلاسه)

ناشر

نخستین

مولف

فرشاد هاشمیان

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

11000ریال