مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ابوالقاسم فردوسی
در حال بارگذاری
پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)
پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

کد: 80912

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیکاووس رفتن او به مازندران و هفتخان رستم (شاهنامه فردوسی 5)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)
داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

کد: 80752

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان کاموس کشانی (شاهنامه فردوسی11)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)
داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

کد: 80750

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان یازده رخ (شاهنامه فردوسی14)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)
حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

کد: 80751

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

حوادث پس از کشته شدن سیاوش (شاهنامه فردوسی 9)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)
پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

کد: 11334

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی منوچهر (شاهنامه فردوسی 3)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)
پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

کد: 80496

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی فریدون (شاهنامه فردوسی 2)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)
داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

کد: 80499

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان اکوان دیو و داستان بیژن و منیژه (شاهنامه فردوسی13)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)
پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

کد: 80501

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: قطره

مولف: ابوالقاسم فردوسی

پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16)

ناشر

قطره

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)
مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

کد: 77672

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مجموعه قصه های شاهنامه فردوسی (جلدهای 1تا12)،(12جلدی،باجعبه)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

480000ریال

قصه های شاهنامه 8 (پادشاهی کیخسرو)
قصه های شاهنامه 8 (پادشاهی کیخسرو)

کد: 77367

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 8 (پادشاهی کیخسرو)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه10 (اکوان دیو)
قصه های شاهنامه10 (اکوان دیو)

کد: 77369

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه10 (اکوان دیو)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه 2 (زال و سیمرغ)
قصه های شاهنامه 2 (زال و سیمرغ)

کد: 51242

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 2 (زال و سیمرغ)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)
قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)

کد: 77370

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 11 (نبرد بیژن و هومان)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه 5 (رستم و سهراب)
قصه های شاهنامه 5 (رستم و سهراب)

کد: 51245

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 5 (رستم و سهراب)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه 6 (سیاوش)
قصه های شاهنامه 6 (سیاوش)

کد: 51246

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 6 (سیاوش)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

قصه های شاهنامه 7 (گیو و کیخسرو)
قصه های شاهنامه 7 (گیو و کیخسرو)

کد: 77366

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

قصه های شاهنامه 7 (گیو و کیخسرو)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

40000ریال

داستانهای شاهنامه فردوسی (گلاسه،باقاب،چرم،لیزری)
داستانهای شاهنامه فردوسی (گلاسه،باقاب،چرم،لیزری)

کد: 76842

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: پیام عدالت

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستانهای شاهنامه فردوسی (گلاسه،باقاب،چرم،لیزری)

ناشر

پیام عدالت

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رحلی

قیمت

6000000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم:پیشدادیان 2)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم:پیشدادیان 2)

کد: 75394

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر دوم:پیشدادیان 2)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر سوم:کیانیان 1)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر سوم:کیانیان 1)

کد: 75395

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر سوم:کیانیان 1)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم:کیانیان 2)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم:کیانیان 2)

کد: 75396

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر چهارم:کیانیان 2)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم:کیانیان 3)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم:کیانیان 3)

کد: 75397

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر پنجم:کیانیان 3)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم:کیانیان 5)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم:کیانیان 5)

کد: 75400

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هفتم:کیانیان 5)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم:پیشدادیان 1)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم:پیشدادیان 1)

کد: 75393

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر یکم:پیشدادیان 1)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

260000ریال

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم:کیانیان 6)
شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم:کیانیان 6)

کد: 75401

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: دیبایه

مولف: ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه کودک و نوجوان (دفتر هشتم:کیانیان 6)

ناشر

دیبایه

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مجموعه قصه های شاهنامه (6جلدی)
مجموعه قصه های شاهنامه (6جلدی)

کد: 74927

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: برف

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مجموعه قصه های شاهنامه (6جلدی)

ناشر

برف

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

داستانهای شاهنامه (پادشاهی کی خسرو)
داستانهای شاهنامه (پادشاهی کی خسرو)

کد: 74080

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: دبیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستانهای شاهنامه (پادشاهی کی خسرو)

ناشر

دبیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

داستانهای شاهنامه (از پادشاهی هرمز تا غروب دولت ساسانی)
داستانهای شاهنامه (از پادشاهی هرمز تا غروب دولت ساسانی)

کد: 74082

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: دبیر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستانهای شاهنامه (از پادشاهی هرمز تا غروب دولت ساسانی)

ناشر

دبیر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

رمان های شاهنامه26 (رستم و سهراب)
رمان های شاهنامه26 (رستم و سهراب)

کد: 71761

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: خانه ادبیات

مولف: ابوالقاسم فردوسی

رمان های شاهنامه26 (رستم و سهراب)

ناشر

خانه ادبیات

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

روایت شاهنامه به نثر
روایت شاهنامه به نثر

کد: 17287

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: علم

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مترجم: ایرج گلسرخی

روایت شاهنامه به نثر

ناشر

علم

مولف

ابوالقاسم فردوسی

مترجم

ایرج گلسرخی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1450000ریال

بیت یاب شاهنامه 6
بیت یاب شاهنامه 6

کد: 65991

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: سخن

مولف: ابوالقاسم فردوسی

بیت یاب شاهنامه 6

ناشر

سخن

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال

داستان سیاوش
داستان سیاوش

کد: 64564

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: دنیای نو

مولف: ابوالقاسم فردوسی

داستان سیاوش
135000ریال

داستان سیاوش

ناشر

دنیای نو

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال

مجموعه بهترین قصه های شاهنامه (3جلدی،باقاب)
مجموعه بهترین قصه های شاهنامه (3جلدی،باقاب)

کد: 63898

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: ذکر

مولف: ابوالقاسم فردوسی

مجموعه بهترین قصه های شاهنامه (3جلدی،باقاب)

ناشر

ذکر

مولف

ابوالقاسم فردوسی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال