مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
در حال بارگذاری
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 36473

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2200000ریال

رباعی های عمر خیام (2زبانه)
رباعی های عمر خیام (2زبانه)

کد: 32470

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سعید سعیدپور،یونسکو

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: سعید سعیدپور

رباعی های عمر خیام (2زبانه)

ناشر

سعید سعیدپور،یونسکو

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

سعید سعیدپور

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2000000ریال

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)

کد: 30847

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: ناهید

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)

ناشر

ناهید

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

480000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)

کد: 30302

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،باجعبه)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،باجعبه)

کد: 30097

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بادبادک

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد،ایوا پانف

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،باجعبه)

ناشر

بادبادک

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد،ایوا پانف

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

پیام های اجتماعی،فرهنگی و عقیدتی حکیم عمر خیام
پیام های اجتماعی،فرهنگی و عقیدتی حکیم عمر خیام

کد: 21427

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: امید فردا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

پیام های اجتماعی،فرهنگی و عقیدتی حکیم عمر خیام

ناشر

امید فردا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

20000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 17661

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

900000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 15001

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ابوالقاسم اعتصام زاده و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ابوالقاسم اعتصام زاده و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

1950000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 11311

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

بهزاد

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 13319

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (3زبانه)
رباعیات حکیم عمر خیام (3زبانه)

کد: 11293

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: انجمن ایرانیان

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: راسن،گیلبرت لازارد

رباعیات حکیم عمر خیام (3زبانه)

ناشر

انجمن ایرانیان

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

راسن،گیلبرت لازارد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 9937

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: تندیس

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

تندیس

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

1200000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

کد: 1881

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: تندیس

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

ناشر

تندیس

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

750000ریال