مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : نودا
در حال بارگذاری
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

170000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

170000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 310)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 310)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 310)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

140000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

90000ریال

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 410)
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 410)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 410)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

85000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 303)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 303)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 303)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

170000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 304)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 304)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 304)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

170000ریال

از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)
از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)

ناشر: نودا

مولف: سیاوش طهمورث

از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)

ناشر

نودا

مولف

سیاوش طهمورث

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)
مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)

ناشر: نودا

مولف: ال فرانک باوم

مترجم: اکبر حسن پور

مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)

ناشر

نودا

مولف

ال فرانک باوم

مترجم

اکبر حسن پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)
پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)

ناشر: نودا

مولف: انید بلایتون

مترجم: محمدمهدی قاسملو

پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)

ناشر

نودا

مولف

انید بلایتون

مترجم

محمدمهدی قاسملو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

و حالا پرروترین دختر 4
و حالا پرروترین دختر 4

ناشر: نودا

مولف: انید بلایتون

مترجم: محمدمهدی قاسملو

و حالا پرروترین دختر 4

ناشر

نودا

مولف

انید بلایتون

مترجم

محمدمهدی قاسملو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)
سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)

ناشر: نودا

مولف: مرتضی خلیلی

سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)

ناشر

نودا

مولف

مرتضی خلیلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)
کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

ناشر: نودا

مولف: رضا گشتاسب

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

ناشر

نودا

مولف

رضا گشتاسب

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)
سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)

ناشر: نودا

مولف: مرتضی خلیلی

سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)

ناشر

نودا

مولف

مرتضی خلیلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

ریچارد (ادبیات نمایشی75)
ریچارد (ادبیات نمایشی75)

ناشر: نودا

مولف: حمیدرضا نعیمی

ریچارد (ادبیات نمایشی75)

ناشر

نودا

مولف

حمیدرضا نعیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)
نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)

ناشر: نودا

مولف: الناز راسخ

نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)

ناشر

نودا

مولف

الناز راسخ

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

اودیسه (ادبیات نمایشی55)
اودیسه (ادبیات نمایشی55)

ناشر: نودا

مولف: امین طباطبایی

اودیسه (ادبیات نمایشی55)

ناشر

نودا

مولف

امین طباطبایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)
آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)

ناشر: نودا

مولف: سیمین آقابابایی

آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)

ناشر

نودا

مولف

سیمین آقابابایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

سیاره B612 (ادبیات داستانی45)
سیاره B612 (ادبیات داستانی45)

ناشر: نودا

مولف: سیمین آقابابایی

سیاره B612 (ادبیات داستانی45)

ناشر

نودا

مولف

سیمین آقابابایی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

طراحی حرکت (تئاتر57)
طراحی حرکت (تئاتر57)

ناشر: نودا

مولف: ساندرا سرنی مینتون

مترجم: مرجان اسدی،نیلوفر حقی

طراحی حرکت (تئاتر57)

ناشر

نودا

مولف

ساندرا سرنی مینتون

مترجم

مرجان اسدی،نیلوفر حقی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)
شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)

ناشر: نودا

مولف: لوگان مورای

مترجم: معین محب علیان

شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)

ناشر

نودا

مولف

لوگان مورای

مترجم

معین محب علیان

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)
راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)

ناشر: نودا

مولف: محمد مساوات

راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)

ناشر

نودا

مولف

محمد مساوات

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

شاید مرا دیده باشید با… (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی41)
شاید مرا دیده باشید با… (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی41)

ناشر: نودا

مولف: عباس باباعلی

شاید مرا دیده باشید با… (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی41)

ناشر

نودا

مولف

عباس باباعلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

سرزمین شگفت انگیز از 2
سرزمین شگفت انگیز از 2

ناشر: نودا

مولف: فرانک ال باوم

مترجم: اکبر حسن پور

سرزمین شگفت انگیز از 2

ناشر

نودا

مولف

فرانک ال باوم

مترجم

اکبر حسن پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

چند خواب از زندگی بارانی (نمایشنامه ایرانی 2)
چند خواب از زندگی بارانی (نمایشنامه ایرانی 2)

ناشر: نودا

مولف: رضا گشتاسب

چند خواب از زندگی بارانی (نمایشنامه ایرانی 2)

ناشر

نودا

مولف

رضا گشتاسب

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

نورمور 2 (آزمون های موریگان کرو)
نورمور 2 (آزمون های موریگان کرو)

ناشر: نودا

مولف: جسیکا تاونسند

مترجم: اکبر حسن پور

نورمور 2 (آزمون های موریگان کرو)

ناشر

نودا

مولف

جسیکا تاونسند

مترجم

اکبر حسن پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال