مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : نودا
در حال بارگذاری
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 401)
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 401)

کد: 71995

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 401)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

100000ریال

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 403)
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 403)

کد: 71924

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 403)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

100000ریال

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 406)
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 406)

کد: 71925

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 406)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

120000ریال

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 409)
کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 409)

کد: 71926

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای متوسط متقال (کد 409)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

120000ریال

پارچه کادو (50*50)
پارچه کادو (50*50)

کد: 71928

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

پارچه کادو (50*50)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

60000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 203)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 203)

کد: 71533

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 203)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

200000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 103)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 103)

کد: 71039

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 103)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)

کد: 71053

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 205)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

200000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)

کد: 71040

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 104)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)

کد: 71054

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 206)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

200000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)

کد: 71041

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 105)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)

کد: 71055

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 210)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

200000ریال

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)
کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)

کد: 71048

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک پنبه ای (کد 110)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 305)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 305)

کد: 71058

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 305)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)

کد: 71050

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 201)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

200000ریال

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)
کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)

کد: 71059

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای کوچک متقال (کد 306)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

75000ریال

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)
کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)

کد: 71052

گروه بندی: هنرهای دستی

ناشر: نودا

کیف پارچه ای بزرگ پنبه ای (کد 202)

ناشر

نودا

گروه بندی

هنرهای دستی

قطع

سایر

قیمت

170000ریال

از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)
از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)

کد: 70321

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نودا

مولف: سیاوش طهمورث

از تو می گویم (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی58)

ناشر

نودا

مولف

سیاوش طهمورث

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)
مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)

کد: 70322

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نودا

مولف: ال فرانک باوم

مترجم: اکبر حسن پور

مجموعه سرزمین از 3 (ازمای از)

ناشر

نودا

مولف

ال فرانک باوم

مترجم

اکبر حسن پور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)
پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)

کد: 70323

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نودا

مولف: انید بلایتون

مترجم: محمدمهدی قاسملو

پرروترین دختر 3 (مبصر می شود)

ناشر

نودا

مولف

انید بلایتون

مترجم

محمدمهدی قاسملو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

و حالا پرروترین دختر 4
و حالا پرروترین دختر 4

کد: 70324

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نودا

مولف: انید بلایتون

مترجم: محمدمهدی قاسملو

و حالا پرروترین دختر 4

ناشر

نودا

مولف

انید بلایتون

مترجم

محمدمهدی قاسملو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)
سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)

کد: 66829

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نودا

مولف: مرتضی خلیلی

سقلاتون 2 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی70)

ناشر

نودا

مولف

مرتضی خلیلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)
کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

کد: 66827

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: رضا گشتاسب

کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین (ادبیات داستانی49)

ناشر

نودا

مولف

رضا گشتاسب

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)
سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)

کد: 66828

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نودا

مولف: مرتضی خلیلی

سقلاتون 1 (مجموعه داستان کوتاه)،(ادبیات داستانی69)

ناشر

نودا

مولف

مرتضی خلیلی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

ریچارد (ادبیات نمایشی75)
ریچارد (ادبیات نمایشی75)

کد: 66203

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: حمیدرضا نعیمی

ریچارد (ادبیات نمایشی75)

ناشر

نودا

مولف

حمیدرضا نعیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)
نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)

کد: 65076

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: الناز راسخ

نمایشنامه پریشان سالگی (ادبیات نمایشی37)

ناشر

نودا

مولف

الناز راسخ

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

اودیسه (ادبیات نمایشی55)
اودیسه (ادبیات نمایشی55)

کد: 65077

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: امین طباطبایی

اودیسه (ادبیات نمایشی55)

ناشر

نودا

مولف

امین طباطبایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)
آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)

کد: 65074

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نودا

مولف: سیمین آقابابایی

آپارتمان 314 (ادبیات داستانی40)

ناشر

نودا

مولف

سیمین آقابابایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

سیاره B612 (ادبیات داستانی45)
سیاره B612 (ادبیات داستانی45)

کد: 65075

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: نودا

مولف: سیمین آقابابایی

سیاره B612 (ادبیات داستانی45)

ناشر

نودا

مولف

سیمین آقابابایی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

طراحی حرکت (تئاتر57)
طراحی حرکت (تئاتر57)

کد: 64373

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: نودا

مولف: ساندرا سرنی مینتون

مترجم: مرجان اسدی،نیلوفر حقی

طراحی حرکت (تئاتر57)

ناشر

نودا

مولف

ساندرا سرنی مینتون

مترجم

مرجان اسدی،نیلوفر حقی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)
شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)

کد: 64374

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: نودا

مولف: لوگان مورای

مترجم: معین محب علیان

شروع به کار استندآپ کمدی (تئاتر11)

ناشر

نودا

مولف

لوگان مورای

مترجم

معین محب علیان

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)
راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)

کد: 64375

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نودا

مولف: محمد مساوات

راست پنجگاه:مجلس شهادت خوانی (ادبیات نمایشی48)

ناشر

نودا

مولف

محمد مساوات

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال