مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : کتاب پرنده
در حال بارگذاری
آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)
آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)

کد: 91655

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)
آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

کد: 91658

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)
آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

کد: 91660

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)
آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

کد: 91650

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)
آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

کد: 91653

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دو قلوها یک نوزاد می بینند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها یک نوزاد می بینند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90531

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها یک نوزاد می بینند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دو قلوها به دندان پزشکی می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها به دندان پزشکی می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90532

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها به دندان پزشکی می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دو قلوها از محیط زیست مراقبت می کنند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها از محیط زیست مراقبت می کنند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90526

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها از محیط زیست مراقبت می کنند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم (جلدهای 1 تا 6)،(گلاسه)
مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم (جلدهای 1 تا 6)،(گلاسه)

کد: 90534

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

مجموعه ماجراهای تاپسی و تیم (جلدهای 1 تا 6)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

550000ریال

دو قلوها با پلیس آشنا می شوند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها با پلیس آشنا می شوند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90527

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها با پلیس آشنا می شوند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دو قلوها مراقب چیزهای خطرناک هستند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها مراقب چیزهای خطرناک هستند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90529

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها مراقب چیزهای خطرناک هستند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90530

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89017

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 2 (بابای خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89020

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 5 (دوست خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89019

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 4 (بابابزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89021

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 6 (خانواده ی خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89018

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 3 (مامان بزرگ خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)
خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)

کد: 89016

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خانواده ی جورواجور 1 (مامان خوش مزه)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

بروبچه های بد 6 (در مبارزه با فضایی ها)
بروبچه های بد 6 (در مبارزه با فضایی ها)

کد: 86139

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: ائرن بلیبی

مترجم: شیدا رنجبر

بروبچه های بد 6 (در مبارزه با فضایی ها)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

ائرن بلیبی

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

بروبچه های بد 5 (در گازهای کهکشانی)
بروبچه های بد 5 (در گازهای کهکشانی)

کد: 86137

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: ائرن بلیبی

مترجم: شیدا رنجبر

بروبچه های بد 5 (در گازهای کهکشانی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

ائرن بلیبی

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 1تا3)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 1تا3)،(3جلدی،باقاب)

کد: 81409

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: ائرن بلیبی

مترجم: شیدا رنجبر

مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 1تا3)،(3جلدی،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

ائرن بلیبی

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 4تا6)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 4تا6)،(3جلدی،باقاب)

کد: 81413

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: آرون بلیبی

مترجم: شیدا رنجبر

مجموعه بروبچه های بد (جلدهای 4تا6)،(3جلدی،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

آرون بلیبی

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)
خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)

کد: 75154

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

خداحافظی خوش مزه (زندگی این جوری 5)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)
هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)

کد: 75155

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

هدیه های خوش مزه (زندگی این جوری 6)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)
احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)

کد: 75150

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

احساس خوش مزه (زندگی این جوری 1)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)
اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)

کد: 75151

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

اشتباه خوش مزه (زندگی این جوری 2)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)
ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)

کد: 75152

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

ترس های خوش مزه (زندگی این جوری 3)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)
تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)

کد: 75153

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: تاد پار

مترجم: سمیرا ابراهیمی

تفاوت های خوش مزه (زندگی این جوری 4)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

تاد پار

مترجم

سمیرا ابراهیمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

کودک باهوش من 3 (زبان آموزی:3سالگی)
کودک باهوش من 3 (زبان آموزی:3سالگی)

کد: 74095

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: داریوش صادقی

کودک باهوش من 3 (زبان آموزی:3سالگی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

داریوش صادقی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

کودک باهوش من 2 (پرورش دقت:2 سالگی)
کودک باهوش من 2 (پرورش دقت:2 سالگی)

کد: 74104

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: داریوش صادقی

کودک باهوش من 2 (پرورش دقت:2 سالگی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

داریوش صادقی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

کودک باهوش من 3 (آمادگی برای نوشتن:3سالگی)
کودک باهوش من 3 (آمادگی برای نوشتن:3سالگی)

کد: 74098

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: داریوش صادقی

کودک باهوش من 3 (آمادگی برای نوشتن:3سالگی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

داریوش صادقی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

کودک باهوش من 4 (توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله:4سالگی)
کودک باهوش من 4 (توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله:4سالگی)

کد: 74100

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: داریوش صادقی

کودک باهوش من 4 (توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله:4سالگی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

داریوش صادقی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال