مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : جولیا کوک
در حال بارگذاری
جولیا26 (رفتارهای سرمیزی)،(گلاسه)
جولیا26 (رفتارهای سرمیزی)،(گلاسه)

کد: 65191

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا26 (رفتارهای سرمیزی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)
جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

کد: 65188

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده

جولیا23 (غر می زنم،غر می زنم،غر می زنم...)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

هایده عبدالحسین زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)
جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)

کد: 65045

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: مریم رضازاده

جولیا18 (گیر افتادم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

مریم رضازاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)
بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)

کد: 63516

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: میترا نوحی جهرمی

بدترین روز زندگی من! (تقویت مهارت توجه به راهنمایی ها)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

میترا نوحی جهرمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال

تقصیر من نبود که... (پرورش مسئولیت پذیری در کودکان)،(گلاسه)
تقصیر من نبود که... (پرورش مسئولیت پذیری در کودکان)،(گلاسه)

کد: 63517

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: ریحانه کرباسچیان،لیلا کاشانی وحید

تقصیر من نبود که... (پرورش مسئولیت پذیری در کودکان)،(گلاسه)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

ریحانه کرباسچیان،لیلا کاشانی وحید

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال

مغز خمیری،مغز سنگی (پرورش توانمندی های مغزی در کودکان)
مغز خمیری،مغز سنگی (پرورش توانمندی های مغزی در کودکان)

کد: 63518

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،عاطفه مهدوی

مغز خمیری،مغز سنگی (پرورش توانمندی های مغزی در کودکان)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،عاطفه مهدوی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

وقتی راستش را نمی گویم چه طوفانی به پا می شود (پرورش صداقت و راست گویی در کودکان و نوجوانان)
وقتی راستش را نمی گویم چه طوفانی به پا می شود (پرورش صداقت و راست گویی در کودکان و نوجوانان)

کد: 63000

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: ریحانه کرباسچیان،لیلا کاشانی وحید

وقتی راستش را نمی گویم چه طوفانی به پا می شود (پرورش صداقت و راست گویی در کودکان و نوجوانان)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

ریحانه کرباسچیان،لیلا کاشانی وحید

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

انجمن دوستداران امتحان (توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانی امتحان:باشگاه مغز)
انجمن دوستداران امتحان (توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانی امتحان:باشگاه مغز)

کد: 61895

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید،ریحانه کرباسچیان

انجمن دوستداران امتحان (توان مغز قدرتمند من در غلبه بر نگرانی امتحان:باشگاه مغز)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید،ریحانه کرباسچیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

170000ریال

با برنامه ریزی همه کارها ردیف می شود! (تمرین برنامه ریزی برای تقویت مغز:باشگاه مغز)
با برنامه ریزی همه کارها ردیف می شود! (تمرین برنامه ریزی برای تقویت مغز:باشگاه مغز)

کد: 61896

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید

با برنامه ریزی همه کارها ردیف می شود! (تمرین برنامه ریزی برای تقویت مغز:باشگاه مغز)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

جولیا15 (وسط حرف دیگران نپر!)،(گلاسه)
جولیا15 (وسط حرف دیگران نپر!)،(گلاسه)

کد: 61324

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا15 (وسط حرف دیگران نپر!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

240000ریال

جولیا10 (فاصله ات را با من حفظ کن!)،(گلاسه)
جولیا10 (فاصله ات را با من حفظ کن!)،(گلاسه)

کد: 58239

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا10 (فاصله ات را با من حفظ کن!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)
جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)

کد: 58234

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

جولیا18 (گفتم نه!)،(گلاسه)
جولیا18 (گفتم نه!)،(گلاسه)

کد: 58245

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا18 (گفتم نه!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا11 (کله نوشابه ای لجش می گیرد!)،(گلاسه)
جولیا11 (کله نوشابه ای لجش می گیرد!)،(گلاسه)

کد: 58240

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا11 (کله نوشابه ای لجش می گیرد!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 6 (همیشه نگرانم!)،(گلاسه)
جولیا 6 (همیشه نگرانم!)،(گلاسه)

کد: 58235

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا 6 (همیشه نگرانم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

180000ریال

جولیا 1 (کار گروهی)،(گلاسه)
جولیا 1 (کار گروهی)،(گلاسه)

کد: 58230

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا 1 (کار گروهی)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا12 (تلفن همراه مزاحم!)،(گلاسه)
جولیا12 (تلفن همراه مزاحم!)،(گلاسه)

کد: 58241

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا12 (تلفن همراه مزاحم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

180000ریال

جولیا 7 (بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟)،(گلاسه)
جولیا 7 (بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟)،(گلاسه)

کد: 58236

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا 7 (بادکنک غمگین چطور خوشحال شد؟)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 2 (مسخره ام نکن!)،(گلاسه)
جولیا 2 (مسخره ام نکن!)،(گلاسه)

کد: 58231

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: راحیل ذبیحی

جولیا 2 (مسخره ام نکن!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

راحیل ذبیحی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا14 (کاش زنده بود!)،(گلاسه)
جولیا14 (کاش زنده بود!)،(گلاسه)

کد: 58242

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا14 (کاش زنده بود!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)
جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)

کد: 85563

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

موجودی7 جلد

جولیا 5 (کاش حرف گوش کن بودم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

230000ریال

جولیا 8 (ریکی دست کج!)،(گلاسه)
جولیا 8 (ریکی دست کج!)،(گلاسه)

کد: 58237

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا 8 (ریکی دست کج!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 3 (اجازه بگیریم!)،(گلاسه)
جولیا 3 (اجازه بگیریم!)،(گلاسه)

کد: 58232

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا 3 (اجازه بگیریم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا16 (چغلی نکن!)،(گلاسه)
جولیا16 (چغلی نکن!)،(گلاسه)

کد: 58243

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا16 (چغلی نکن!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

جولیا 9 (پاستیل های ضد قلدری!)،(گلاسه)
جولیا 9 (پاستیل های ضد قلدری!)،(گلاسه)

کد: 58238

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا 9 (پاستیل های ضد قلدری!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا 4 (دلم می خواهد هر کاری دوست دارم بکنم!)،(گلاسه)
جولیا 4 (دلم می خواهد هر کاری دوست دارم بکنم!)،(گلاسه)

کد: 58233

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: سینا امینی

جولیا 4 (دلم می خواهد هر کاری دوست دارم بکنم!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

سینا امینی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

جولیا17 (خالی بندی!)،(گلاسه)
جولیا17 (خالی بندی!)،(گلاسه)

کد: 58244

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فنی ایران،نردبان

مولف: جولیا کوک

مترجم: عرفانه جوادپور

جولیا17 (خالی بندی!)،(گلاسه)

ناشر

فنی ایران،نردبان

مولف

جولیا کوک

مترجم

عرفانه جوادپور

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

نمی توانم چیزمیزهایم را پیدا کنم!! (باشگاه مغز)،(گلاسه)
نمی توانم چیزمیزهایم را پیدا کنم!! (باشگاه مغز)،(گلاسه)

کد: 57574

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: مهرسا

مولف: جولیا کوک

مترجم: لیلا کاشانی وحید

نمی توانم چیزمیزهایم را پیدا کنم!! (باشگاه مغز)،(گلاسه)

ناشر

مهرسا

مولف

جولیا کوک

مترجم

لیلا کاشانی وحید

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

از شنیدن کلمه ی نه متنفرم! (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)
از شنیدن کلمه ی نه متنفرم! (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)

کد: 45671

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: بروج

مولف: جولیا کوک

مترجم: فرشته سادات وظیفه

از شنیدن کلمه ی نه متنفرم! (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)

ناشر

بروج

مولف

جولیا کوک

مترجم

فرشته سادات وظیفه

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

بدترین روز زندگی من! (چگونه می توانم بهترین باشم)
بدترین روز زندگی من! (چگونه می توانم بهترین باشم)

کد: 45672

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: بروج

مولف: جولیا کوک

مترجم: فرشته سادات وظیفه

بدترین روز زندگی من! (چگونه می توانم بهترین باشم)

ناشر

بروج

مولف

جولیا کوک

مترجم

فرشته سادات وظیفه

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

150000ریال

دوست یابی هنر است! (گلاسه)
دوست یابی هنر است! (گلاسه)

کد: 45674

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: بروج

مولف: جولیا کوک

مترجم: فرشته سادات وظیفه

دوست یابی هنر است! (گلاسه)

ناشر

بروج

مولف

جولیا کوک

مترجم

فرشته سادات وظیفه

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

دوست دارم هر کاری را که دلم می خواهد انجام بدهم (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)
دوست دارم هر کاری را که دلم می خواهد انجام بدهم (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)

کد: 45675

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: بروج

مولف: جولیا کوک

مترجم: فرشته سادات وظیفه

دوست دارم هر کاری را که دلم می خواهد انجام بدهم (چگونه می توانم بهترین باشم)،(گلاسه)

ناشر

بروج

مولف

جولیا کوک

مترجم

فرشته سادات وظیفه

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال