مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فائقه مرتضوی کرونی
در حال بارگذاری
فروزن 8 (جادوی درخشان)،(گلاسه)
فروزن 8 (جادوی درخشان)،(گلاسه)

کد: 61562

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 8 (جادوی درخشان)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

فروزن 9 (عشق یک خواهر)،(گلاسه)
فروزن 9 (عشق یک خواهر)،(گلاسه)

کد: 61563

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 9 (عشق یک خواهر)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)
باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)

کد: 60170

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 7 (باب اسفنجی و فرار بزرگ)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)
فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)

کد: 60176

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 6 (روز تابستانی عالی آدم برفی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)

کد: 60171

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 8 (روز دوستی و مهربانی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)

کد: 60166

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 3 (باب اسفنجی و اسباب بازی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)
فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)

کد: 60172

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 2 (دوستی با گوزن کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)
باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

کد: 60167

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 4 (باب اسفنجی در کلاس)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)
فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

کد: 60173

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 3 (آنا و بچه غول های کوچولو)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)
باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)

کد: 60168

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 5 (روزنامه باب اسفنجی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)
فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)

کد: 60174

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 4 (کودکی خوش السا و آنا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)
باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)

کد: 60169

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 6 (باب اسفنجی و مدال طلا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)
فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)

کد: 60175

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 5 (سفر در اقیانوس زندگی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)

کد: 59007

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی26 (دوستان مدرسه)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)

کد: 59008

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی27 (اردوی تابستانی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)
دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)

کد: 58998

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی24 (بازی ژیمناستیک)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)
باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)

کد: 58997

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 2 (باب اسفنجی و پرنسس)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)
فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

کد: 58996

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: ویکتوریا ساکسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

فروزن 1 (سفر پر ماجرای السا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

ویکتوریا ساکسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)

کد: 59006

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی25 (روز عید خوش شانسی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)
دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)

کد: 57036

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سامانتا بروک

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

دختر توت فرنگی23 (مدرسه ژیمناستیک)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سامانتا بروک

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)
باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)

کد: 57034

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: استفان هلینبرگ

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

باب اسفنجی 1 (باب اسفنجی شگفت انگیز)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

استفان هلینبرگ

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)
ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)

کد: 57035

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سارا ویلسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

ماجراهای دورا24 (نجات دزد دریایی)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سارا ویلسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

بگرد و پیدا کن 4 (پرنسس سوفیا)،(گلاسه)
بگرد و پیدا کن 4 (پرنسس سوفیا)،(گلاسه)

کد: 55262

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 4 (پرنسس سوفیا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 5 (میکی موس)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 5 (میکی موس)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55263

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 5 (میکی موس)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 7 (پرنسس سیندرلا)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 7 (پرنسس سیندرلا)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55264

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 7 (پرنسس سیندرلا)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55257

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 2 (پرنسس دورا)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55260

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 3 (پرنسس ها)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 1 (پرنسس الیسا)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 1 (پرنسس الیسا)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55125

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 1 (پرنسس الیسا)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بگرد و پیدا کن 6 (هلو کیتی)،(2زبانه،گلاسه)
بگرد و پیدا کن 6 (هلو کیتی)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 55126

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: گروه بونیر

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

بگرد و پیدا کن 6 (هلو کیتی)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

گروه بونیر

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

ماجراهای دورا21 (دورا و شغل آینده)،(2زبانه،گلاسه)
ماجراهای دورا21 (دورا و شغل آینده)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 52122

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سارا ویلسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

ماجراهای دورا21 (دورا و شغل آینده)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سارا ویلسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

ماجراهای دورا16 (جشن تولد دورا)،(گلاسه)
ماجراهای دورا16 (جشن تولد دورا)،(گلاسه)

کد: 52117

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سارا ویلسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

ماجراهای دورا16 (جشن تولد دورا)،(گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سارا ویلسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

ماجراهای دورا22 (پابلو و جادوی علم)،(2زبانه،گلاسه)
ماجراهای دورا22 (پابلو و جادوی علم)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 52123

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: فرهنگ و هنر

مولف: سارا ویلسون

مترجم: فائقه مرتضوی کرونی

ماجراهای دورا22 (پابلو و جادوی علم)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

فرهنگ و هنر

مولف

سارا ویلسون

مترجم

فائقه مرتضوی کرونی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال