مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : جامعه شناسی
در حال بارگذاری
قرارداد اجتماعی
قرارداد اجتماعی

کد: 12673

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه

مولف: ژان ژاک روسو

مترجم: مرتضی کلانتریان

قرارداد اجتماعی

ناشر

آگه

مولف

ژان ژاک روسو

مترجم

مرتضی کلانتریان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

مرد مرد
مرد مرد

کد: 4896

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: مروارید

مولف: رابرت بلای

مترجم: فریدون معتمدی

مرد مرد
420000ریال

مرد مرد

ناشر

مروارید

مولف

رابرت بلای

مترجم

فریدون معتمدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

جهانی سازی و نظام های آموزشی (با تاکید بر کشور ایران)
جهانی سازی و نظام های آموزشی (با تاکید بر کشور ایران)

کد: 2890

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: رسش

مولف: یدالله مهرعلی زاده

جهانی سازی و نظام های آموزشی (با تاکید بر کشور ایران)

ناشر

رسش

مولف

یدالله مهرعلی زاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

34000ریال

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن
افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

کد: 4134

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: مروارید

مولف: محمد دادگران

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن

ناشر

مروارید

مولف

محمد دادگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)
نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)

کد: 5252

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: قدیانی

مولف: رضا امیرخانی

نشت نشا (جستاری در پدیده ی فرار مغزها)

ناشر

قدیانی

مولف

رضا امیرخانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مبانی جمعیت شناسی
مبانی جمعیت شناسی

کد: 6086

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آیدین

مولف: نعمت الله تقوی

مبانی جمعیت شناسی

ناشر

آیدین

مولف

نعمت الله تقوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

درآمدی به جامعه شناسی انسانی
درآمدی به جامعه شناسی انسانی

کد: 7275

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دوران

مولف: آبرام دسوان

مترجم: جعفر نجفی زند

درآمدی به جامعه شناسی انسانی

ناشر

دوران

مولف

آبرام دسوان

مترجم

جعفر نجفی زند

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

18000ریال

عینیت در پژوهش های اجتماعی (درس هایی در روش تحقیق)
عینیت در پژوهش های اجتماعی (درس هایی در روش تحقیق)

کد: 687

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: مروارید

مولف: کارل گونار میردال

مترجم: مجید روشنگر

عینیت در پژوهش های اجتماعی (درس هایی در روش تحقیق)

ناشر

مروارید

مولف

کارل گونار میردال

مترجم

مجید روشنگر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3 (روش های کمی آمار پیشرفته)
روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3 (روش های کمی آمار پیشرفته)

کد: 1695

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دیدار

مولف: باقر ساروخانی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی 3 (روش های کمی آمار پیشرفته)

ناشر

دیدار

مولف

باقر ساروخانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی
جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی

کد: 7437

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دوران

مولف: محمدرسول گلشن فومنی

جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی

ناشر

دوران

مولف

محمدرسول گلشن فومنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

130000ریال

مهاجرت (بررسی مشکلات مهاجران در جهان)
مهاجرت (بررسی مشکلات مهاجران در جهان)

کد: 5087

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آشیانه کتاب

مولف: زهرا خبازبهشتی

مترجم: زهرا خبازبهشتی

مهاجرت (بررسی مشکلات مهاجران در جهان)

ناشر

آشیانه کتاب

مولف

زهرا خبازبهشتی

مترجم

زهرا خبازبهشتی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی

کد: 8407

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: عطائی

مولف: محسن قندی

مددکاری اجتماعی

ناشر

عطائی

مولف

محسن قندی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی
جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

کد: 8386

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: دیدار

مولف: منوچهر محسنی

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

ناشر

دیدار

مولف

منوچهر محسنی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

130000ریال