مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : نیماژ
در حال بارگذاری
سرمه ای (پازل شعر امروز73)
سرمه ای (پازل شعر امروز73)

کد: 38110

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: حامد عسکری

سرمه ای (پازل شعر امروز73)

ناشر

نیماژ

مولف

حامد عسکری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اتاق پرو (پازل شعر امروز)
اتاق پرو (پازل شعر امروز)

کد: 38111

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: مهدی اشرفی

اتاق پرو (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

مهدی اشرفی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

تو شدن (پازل شعر امروز)
تو شدن (پازل شعر امروز)

کد: 37975

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: علیرضا روشن

مترجم: طیبه هاشمی،ژان رستم ناصر

تو شدن (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

علیرضا روشن

مترجم

طیبه هاشمی،ژان رستم ناصر

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

چسبی به نام زخم (پازل شعر امروز110)
چسبی به نام زخم (پازل شعر امروز110)

کد: 37972

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: احمد حسینی

چسبی به نام زخم (پازل شعر امروز110)

ناشر

نیماژ

مولف

احمد حسینی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

ساراییسم (غزل متن)
ساراییسم (غزل متن)

کد: 37973

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: احمد حسینی

ساراییسم (غزل متن)

ناشر

نیماژ

مولف

احمد حسینی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

کسره (پازل شعر امروز)
کسره (پازل شعر امروز)

کد: 37974

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: علیرضا روشن

کسره (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

علیرضا روشن

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

خوبترین حادثه می دانمت (پازل شعر امروز104)،(گزینه ی اشعار محمدعلی بهمنی)
خوبترین حادثه می دانمت (پازل شعر امروز104)،(گزینه ی اشعار محمدعلی بهمنی)

کد: 37669

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: محمدعلی بهمنی

خوبترین حادثه می دانمت (پازل شعر امروز104)،(گزینه ی اشعار محمدعلی بهمنی)

ناشر

نیماژ

مولف

محمدعلی بهمنی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

این قطار به ابدیت می رود (پازل شعر امروز128)،(گزینه ی اشعار محمدعلی سپانلو)
این قطار به ابدیت می رود (پازل شعر امروز128)،(گزینه ی اشعار محمدعلی سپانلو)

کد: 37672

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: محمدعلی سپانلو

این قطار به ابدیت می رود (پازل شعر امروز128)،(گزینه ی اشعار محمدعلی سپانلو)

ناشر

نیماژ

مولف

محمدعلی سپانلو

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست (پازل شعر امروز137)،(گزینه ی اشعار قیصر امین پور)
آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست (پازل شعر امروز137)،(گزینه ی اشعار قیصر امین پور)

کد: 37673

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: قیصر امین پور

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست (پازل شعر امروز137)،(گزینه ی اشعار قیصر امین پور)

ناشر

نیماژ

مولف

قیصر امین پور

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پیشامد (پازل شعر امروز134،مجموعه غزل)
پیشامد (پازل شعر امروز134،مجموعه غزل)

کد: 37120

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: کاظم بهمنی

پیشامد (پازل شعر امروز134،مجموعه غزل)

ناشر

نیماژ

مولف

کاظم بهمنی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

جشن ناپیدا (پازل شعر امروز)
جشن ناپیدا (پازل شعر امروز)

کد: 37078

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: محمدتقی شمس لنگرودی

جشن ناپیدا (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

محمدتقی شمس لنگرودی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

آتایا (پازل شعر امروز)
آتایا (پازل شعر امروز)

کد: 36887

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: علیرضا آذر

آتایا (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

علیرضا آذر

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد (گزینه ی اشعار احمدرضا احمدی)
می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد (گزینه ی اشعار احمدرضا احمدی)

کد: 36638

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: احمدرضا احمدی

می گویند بیرون از این اتاق برف می بارد (گزینه ی اشعار احمدرضا احمدی)

ناشر

نیماژ

مولف

احمدرضا احمدی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

چه زود مهمانی تمام شد (گزینه ی اشعار رسول یونان)
چه زود مهمانی تمام شد (گزینه ی اشعار رسول یونان)

کد: 36604

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: رسول یونان

چه زود مهمانی تمام شد (گزینه ی اشعار رسول یونان)

ناشر

نیماژ

مولف

رسول یونان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مثل داش آکل (پازل شعر امروز70)
مثل داش آکل (پازل شعر امروز70)

کد: 36462

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: علی اکبر یاغی تبار

مثل داش آکل (پازل شعر امروز70)

ناشر

نیماژ

مولف

علی اکبر یاغی تبار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

آن روزها گفتم… (پازل شعر امروز27)
آن روزها گفتم… (پازل شعر امروز27)

کد: 36091

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: مهدی فرجی

آن روزها گفتم… (پازل شعر امروز27)

ناشر

نیماژ

مولف

مهدی فرجی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

غزل زمان (پازل شعر امروز 7)
غزل زمان (پازل شعر امروز 7)

کد: 35786

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: محمد سلمانی

غزل زمان (پازل شعر امروز 7)

ناشر

نیماژ

مولف

محمد سلمانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اسمش همین است (پازل شعر امروز)
اسمش همین است (پازل شعر امروز)

کد: 35772

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: علیرضا آذر

اسمش همین است (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

علیرضا آذر

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

یه روزی یه عاشقی بود (ترانه های رسول یونان)
یه روزی یه عاشقی بود (ترانه های رسول یونان)

کد: 35671

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: رسول یونان

یه روزی یه عاشقی بود (ترانه های رسول یونان)

ناشر

نیماژ

مولف

رسول یونان

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

خاکستر و بانو (پازل شعر امروز)
خاکستر و بانو (پازل شعر امروز)

کد: 35670

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

مولف: محمدتقی شمس لنگرودی

خاکستر و بانو (پازل شعر امروز)

ناشر

نیماژ

مولف

محمدتقی شمس لنگرودی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

غزل روزگار ما (پازل شعر امروز 1)،(گزیده غزل های دهه 80:نئوکلاسیک،مدرن…)
غزل روزگار ما (پازل شعر امروز 1)،(گزیده غزل های دهه 80:نئوکلاسیک،مدرن…)

کد: 30844

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نیماژ

غزل روزگار ما (پازل شعر امروز 1)،(گزیده غزل های دهه 80:نئوکلاسیک،مدرن…)

ناشر

نیماژ

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال