مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : جامعه شناسی
در حال بارگذاری
زنان و قدرت
زنان و قدرت

کد: 74371

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تراشه دانش

مولف: مری برد

مترجم: امین جعفری

زنان و قدرت
150000ریال

زنان و قدرت

ناشر

تراشه دانش

مولف

مری برد

مترجم

امین جعفری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مفهوم آزادی
مفهوم آزادی

کد: 74252

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: اختران

مولف: عبدالله عروی

مترجم: محمد آل مهدی

مفهوم آزادی
170000ریال

مفهوم آزادی

ناشر

اختران

مولف

عبدالله عروی

مترجم

محمد آل مهدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)
اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)

کد: 74225

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پیام بهاران

مولف: احمدرضا متین فر و دیگران

اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)

ناشر

پیام بهاران

مولف

احمدرضا متین فر و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)
آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)

کد: 74232

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: ک.ویسواناث و دیگران

مترجم: حبیب راثی تهرانی و دیگران

آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)

ناشر

تیسا

مولف

ک.ویسواناث و دیگران

مترجم

حبیب راثی تهرانی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

259000ریال

حقوق بشر حجاب
حقوق بشر حجاب

کد: 73623

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: خدمات فرهنگی کرمان

مولف: عبدالرضا مهدی پور

حقوق بشر حجاب
95000ریال

حقوق بشر حجاب

ناشر

خدمات فرهنگی کرمان

مولف

عبدالرضا مهدی پور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)
جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)

کد: 73109

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: خرد سرخ

مولف: صحرا اکرامی

جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)

ناشر

خرد سرخ

مولف

صحرا اکرامی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)
بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)

کد: 72703

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ناهید

مولف: علیرضا بهشتی

بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)

ناشر

ناهید

مولف

علیرضا بهشتی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)
فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)

کد: 72654

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: ثالث

مولف: چارلز لیندولم

مترجم: محسن ثلاثی

فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)

ناشر

ثالث

مولف

چارلز لیندولم

مترجم

محسن ثلاثی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

مددکاری اجتماعی (کار با فرد)
مددکاری اجتماعی (کار با فرد)

کد: 72656

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تمدن علمی

مولف: عزت اله سام آرام

مددکاری اجتماعی (کار با فرد)

ناشر

تمدن علمی

مولف

عزت اله سام آرام

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

485000ریال

جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن
جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن

کد: 71343

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: اعظم رضایی

جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

اعظم رضایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

مبانی مددکاری اجتماعی
مبانی مددکاری اجتماعی

کد: 71255

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: عزت الله سام آرام،فاطمه یزدانپور

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر

علم

مولف

عزت الله سام آرام،فاطمه یزدانپور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

215000ریال

آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)
آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)

کد: 71114

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تمدن علمی

مولف: استیون پینکر و دیگران

مترجم: محمدرضا مردانیان

آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)

ناشر

تمدن علمی

مولف

استیون پینکر و دیگران

مترجم

محمدرضا مردانیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)
طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)

کد: 70836

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آریابان

مولف: عطالله مقدم فر

طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)

ناشر

آریابان

مولف

عطالله مقدم فر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی
ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی

کد: 22764

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: ریمون بودن

مترجم: غلامرضا جمشیدیها

ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی

ناشر

علم

مولف

ریمون بودن

مترجم

غلامرضا جمشیدیها

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

نظریه و نقد پسا استعماری (مجموعه نظریه و نقد 1)
نظریه و نقد پسا استعماری (مجموعه نظریه و نقد 1)

کد: 24429

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: آزاده شاهمیری

نظریه و نقد پسا استعماری (مجموعه نظریه و نقد 1)

ناشر

علم

مولف

آزاده شاهمیری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق
کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

کد: 70414

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: مهرداد نوابخش

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر

بهمن برنا

مولف

مهرداد نوابخش

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

بنیان های فکری نظریه جامعه ایرانی
بنیان های فکری نظریه جامعه ایرانی

کد: 70347

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: تقی آزاد ارمکی

بنیان های فکری نظریه جامعه ایرانی

ناشر

علم

مولف

تقی آزاد ارمکی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

ساختار نظریه ی جامعه شناختی ایران
ساختار نظریه ی جامعه شناختی ایران

کد: 70345

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: تقی آزادارمکی

ساختار نظریه ی جامعه شناختی ایران

ناشر

علم

مولف

تقی آزادارمکی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

فرهنگ اجتماعی
فرهنگ اجتماعی

کد: 70174

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

فرهنگ اجتماعی
250000ریال

فرهنگ اجتماعی

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی
مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

کد: 70106

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ایرج ساعی ارسی

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

ناشر

بهمن برنا

مولف

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)
مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)

کد: 70108

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: جیمز جاکارد،جاکوب جاکوبای

مترجم: ایرج ساعی ارسی و دیگران

مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)

ناشر

بهمن برنا

مولف

جیمز جاکارد،جاکوب جاکوبای

مترجم

ایرج ساعی ارسی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)
بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)

کد: 70110

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین ابوالحسن تنهایی

بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین ابوالحسن تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی
چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

کد: 70073

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: لوئیس هاردویک،آیدین ورسلی

مترجم: مهرداد نوابخش و دیگران

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

ناشر

بهمن برنا

مولف

لوئیس هاردویک،آیدین ورسلی

مترجم

مهرداد نوابخش و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

110000ریال

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی
جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی

کد: 70040

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: تانگوک چائو

مترجم: ایرج ساعی ارسی

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی

ناشر

بهمن برنا

مولف

تانگوک چائو

مترجم

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی
مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی

کد: 70044

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: سعید معدنی،بلقیس پورکریمی

مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی

ناشر

بهمن برنا

مولف

سعید معدنی،بلقیس پورکریمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

60000ریال

جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)
جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)

کد: 70045

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین ابوالحسن تنهایی

جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین ابوالحسن تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)
روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)

کد: 70046

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ایرج ساعی ارسی

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

95000ریال

کیفیت زندگی شهری:تعاریف،شاخص ها،سازه ها ارزیابی تطبیقی و راهبردها (کتاب شار 3)
کیفیت زندگی شهری:تعاریف،شاخص ها،سازه ها ارزیابی تطبیقی و راهبردها (کتاب شار 3)

کد: 70068

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: تیسا

مولف: مجتبی یزدانی

کیفیت زندگی شهری:تعاریف،شاخص ها،سازه ها ارزیابی تطبیقی و راهبردها (کتاب شار 3)

ناشر

تیسا

مولف

مجتبی یزدانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

169000ریال

مددکاری اجتماعی و معنویت
مددکاری اجتماعی و معنویت

کد: 70023

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: آیان ماتئوس

مترجم: مهرداد نوابخش،میترا خاقانی فرد

مددکاری اجتماعی و معنویت

ناشر

بهمن برنا

مولف

آیان ماتئوس

مترجم

مهرداد نوابخش،میترا خاقانی فرد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

در تنگنا (تجربه ی زنان مهاجر تحصیلکرده ایرانی در کانادا)
در تنگنا (تجربه ی زنان مهاجر تحصیلکرده ایرانی در کانادا)

کد: 69889

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهار سبز

مولف: زهرا حجتی

در تنگنا (تجربه ی زنان مهاجر تحصیلکرده ایرانی در کانادا)

ناشر

بهار سبز

مولف

زهرا حجتی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

گفتمان های انسان شناختی از نظریه تا میدان
گفتمان های انسان شناختی از نظریه تا میدان

کد: 69755

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: ناصر فکوهی

گفتمان های انسان شناختی از نظریه تا میدان

ناشر

علم

مولف

ناصر فکوهی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

145000ریال

رسانه و نظریه اجتماعی
رسانه و نظریه اجتماعی

کد: 69757

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: دیوید هسموندهالق،جیسون تینبی

مترجم: عالیه شکربیگی،مریم آقایی نور

رسانه و نظریه اجتماعی

ناشر

علم

مولف

دیوید هسموندهالق،جیسون تینبی

مترجم

عالیه شکربیگی،مریم آقایی نور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال