مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : درسی و کمک درسی
در حال بارگذاری
250 مساله ترکیبیات (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
250 مساله ترکیبیات (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40415

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: نصیر کریمی و دیگران

250 مساله ترکیبیات (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

نصیر کریمی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

340000ریال

المپیادهای کامپیوتر ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
المپیادهای کامپیوتر ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40408

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: یاسر احمدی فولادی،هادی احمدی فولادی

المپیادهای کامپیوتر ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

یاسر احمدی فولادی،هادی احمدی فولادی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

فیزیک مفهومی 2 (ویژگی های ماده،گرما،صوت)
فیزیک مفهومی 2 (ویژگی های ماده،گرما،صوت)

کد: 40391

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: پل جی.هیوئیت

مترجم: منیژه رهبر

فیزیک مفهومی 2 (ویژگی های ماده،گرما،صوت)

ناشر

فاطمی

مولف

پل جی.هیوئیت

مترجم

منیژه رهبر

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

500000ریال

فیزیک پایه 3 (الکتریسیته،مغناطیس و الکترومغناطیس)
فیزیک پایه 3 (الکتریسیته،مغناطیس و الکترومغناطیس)

کد: 40382

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: فرانک ج.بلت

مترجم: محمد خرمی

فیزیک پایه 3 (الکتریسیته،مغناطیس و الکترومغناطیس)

ناشر

فاطمی

مولف

فرانک ج.بلت

مترجم

محمد خرمی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

650000ریال

المپیادهای ادبی ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
المپیادهای ادبی ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40416

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: حنیف افخمی ستوده و دیگران

المپیادهای ادبی ایران 1 (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

حنیف افخمی ستوده و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مساله (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مساله (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40409

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: نصیر کریمی و دیگران

آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مساله (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

نصیر کریمی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

260000ریال

ترکیبیات 1 (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)
ترکیبیات 1 (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)

کد: 40395

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: علی رضا علیپور

ترکیبیات 1 (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)

ناشر

فاطمی

مولف

علی رضا علیپور

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

مسئله های شاره ها،حرارت و نور (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
مسئله های شاره ها،حرارت و نور (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40383

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: احمدرضا حسینی

مسئله های شاره ها،حرارت و نور (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

احمدرضا حسینی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

مسئله های پیکارجوی فیزیک
مسئله های پیکارجوی فیزیک

کد: 40377

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: علی فنونی

مسئله های پیکارجوی فیزیک

ناشر

فاطمی

مولف

علی فنونی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

250 مساله ی هندسه (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
250 مساله ی هندسه (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40411

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: نصیر کریمی و دیگران

250 مساله ی هندسه (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

نصیر کریمی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

390000ریال

نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)
نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)

کد: 40396

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: رویا بهشتی زواره،مریم میرزاخانی

نظریه اعداد (مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی)

ناشر

فاطمی

مولف

رویا بهشتی زواره،مریم میرزاخانی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

780000ریال

شیمی فیزیک 1 (ترمودینامیک)
شیمی فیزیک 1 (ترمودینامیک)

کد: 40386

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: ایرا لوین

مترجم: غلامرضا اسلامپور و دیگران

شیمی فیزیک 1 (ترمودینامیک)

ناشر

فاطمی

مولف

ایرا لوین

مترجم

غلامرضا اسلامپور و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

مبانی اخترشناسی (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
مبانی اخترشناسی (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40378

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: فاطمه عظیم لو و دیگران

مبانی اخترشناسی (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

فاطمه عظیم لو و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

آشنایی با جبر (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
آشنایی با جبر (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

کد: 40412

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: محسن جمالی

آشنایی با جبر (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)

ناشر

فاطمی

مولف

محسن جمالی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

تئوری و مسائلی از ترکیبیات
تئوری و مسائلی از ترکیبیات

کد: 40058

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: بالا کریشنان

مترجم: بهزاد صالحیان

تئوری و مسائلی از ترکیبیات

ناشر

مهاجر

مولف

بالا کریشنان

مترجم

بهزاد صالحیان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

کتاب های ریاضی (855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1)
کتاب های ریاضی (855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1)

کد: 40043

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: احمد قندهاری

کتاب های ریاضی (855 مسئله حسابان و حساب دیفرانسیل و انتگرال 2و1)

ناشر

مهاجر

مولف

احمد قندهاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

روش های موفقیت آمیز حل مسئله
روش های موفقیت آمیز حل مسئله

کد: 40059

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: ادوارد لوزانسکی،روسو سیسیل

مترجم: بهزاد صالحیان

روش های موفقیت آمیز حل مسئله

ناشر

مهاجر

مولف

ادوارد لوزانسکی،روسو سیسیل

مترجم

بهزاد صالحیان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

کتاب های ریاضی (چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم)
کتاب های ریاضی (چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم)

کد: 40044

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: پرویز شهریاری

کتاب های ریاضی (چگونه مسائل ریاضی را حل کنیم)

ناشر

مهاجر

مولف

پرویز شهریاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

آشنایی با نظریه احتمال
آشنایی با نظریه احتمال

کد: 40060

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: پرویز شهریاری

آشنایی با نظریه احتمال

ناشر

مهاجر

مولف

پرویز شهریاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

کتاب های ریاضی (آزمون های طبقه بندی شده)
کتاب های ریاضی (آزمون های طبقه بندی شده)

کد: 40048

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: احمد قندهاری

کتاب های ریاضی (آزمون های طبقه بندی شده)

ناشر

مهاجر

مولف

احمد قندهاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

سئوالات چهار گزینه ای متون فقه
سئوالات چهار گزینه ای متون فقه

کد: 40015

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: مختار صبور رازلیقی

سئوالات چهار گزینه ای متون فقه

ناشر

مهاجر

مولف

مختار صبور رازلیقی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

گنجینه ای از تئوری اعداد
گنجینه ای از تئوری اعداد

کد: 40061

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: بهزاد صالحیان،متی کلایی

گنجینه ای از تئوری اعداد

ناشر

مهاجر

مولف

بهزاد صالحیان،متی کلایی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

کتاب های ریاضی (حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2)
کتاب های ریاضی (حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2)

کد: 40049

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: احمد قندهاری

کتاب های ریاضی (حساب دیفرانسیل و انتگرال 1و2)

ناشر

مهاجر

مولف

احمد قندهاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

کتاب های ریاضی (آموزش ریاضی)
کتاب های ریاضی (آموزش ریاضی)

کد: 40035

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: پرویز شهریاری

کتاب های ریاضی (آموزش ریاضی)

ناشر

مهاجر

مولف

پرویز شهریاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دایره المعارف ریاضیات 3 (ریاضیات معاصر)
دایره المعارف ریاضیات 3 (ریاضیات معاصر)

کد: 40057

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: گروهی از اساتید ریاضی آلمان

مترجم: غلامرضا یاسی پور

دایره المعارف ریاضیات 3 (ریاضیات معاصر)

ناشر

مهاجر

مولف

گروهی از اساتید ریاضی آلمان

مترجم

غلامرضا یاسی پور

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

کتاب های ریاضی (سرگذشت ریاضیات)
کتاب های ریاضی (سرگذشت ریاضیات)

کد: 40037

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: مهاجر

مولف: پرویز شهریاری

کتاب های ریاضی (سرگذشت ریاضیات)

ناشر

مهاجر

مولف

پرویز شهریاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

نقاشی تزئینی (شما هم هنرمندید)
نقاشی تزئینی (شما هم هنرمندید)

کد: 1030

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: پیدایش

مولف: جودی بالچین

مترجم: علی خاکبازان

نقاشی تزئینی (شما هم هنرمندید)

ناشر

پیدایش

مولف

جودی بالچین

مترجم

علی خاکبازان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

شما هم هنرمندید (هنر موزائیک)
شما هم هنرمندید (هنر موزائیک)

کد: 1032

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: پیدایش

مولف: میشل پاول

مترجم: علی خاکبازان

شما هم هنرمندید (هنر موزائیک)

ناشر

پیدایش

مولف

میشل پاول

مترجم

علی خاکبازان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

دستور زبان فارسی 2
دستور زبان فارسی 2

کد: 39676

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: فاطمی

مولف: حسن احمدی گیوی،حسن انوری

دستور زبان فارسی 2

ناشر

فاطمی

مولف

حسن احمدی گیوی،حسن انوری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

صرف و نحو کاربردی (برای دانشجویان ادبیات عربی،فارسی،الهیات و دبیران عربی)
صرف و نحو کاربردی (برای دانشجویان ادبیات عربی،فارسی،الهیات و دبیران عربی)

کد: 39341

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: زوار

مولف: اباذر عباچی

صرف و نحو کاربردی (برای دانشجویان ادبیات عربی،فارسی،الهیات و دبیران عربی)

ناشر

زوار

مولف

اباذر عباچی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

آموزش عربی (صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی)
آموزش عربی (صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی)

کد: 34704

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: المعی

مولف: فرزانه غفاری

آموزش عربی (صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی)

ناشر

المعی

مولف

فرزانه غفاری

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

کتاب کار بنفشه (مجموعه دروس ششم دبستان،آموزش و تمرین)
کتاب کار بنفشه (مجموعه دروس ششم دبستان،آموزش و تمرین)

کد: 32563

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: قدیانی

مولف: بیژن شهبازی و دیگران

کتاب کار بنفشه (مجموعه دروس ششم دبستان،آموزش و تمرین)

ناشر

قدیانی

مولف

بیژن شهبازی و دیگران

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

98000ریال