مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : آگاه
در حال بارگذاری
زیست مجازی در ایران (عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های اجتماعی)
زیست مجازی در ایران (عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های اجتماعی)

کد: 101494

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدسعید ذکایی،سیمین ویسی

زیست مجازی در ایران (عواطف و خرده فرهنگ ها در شبکه های اجتماعی)

ناشر

آگاه

مولف

محمدسعید ذکایی،سیمین ویسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

خودکشی در ایران (تبیین جامعه شناختی ایده پردازی و تمایل به خودکشی در تهران)
خودکشی در ایران (تبیین جامعه شناختی ایده پردازی و تمایل به خودکشی در تهران)

کد: 100886

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آگاه

مولف: اکبر علیوردی نیا

خودکشی در ایران (تبیین جامعه شناختی ایده پردازی و تمایل به خودکشی در تهران)

ناشر

آگاه

مولف

اکبر علیوردی نیا

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تحلیل فرهنگی صنعت
تحلیل فرهنگی صنعت

کد: 100354

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدامین قانعی راد

تحلیل فرهنگی صنعت

ناشر

آگاه

مولف

محمدامین قانعی راد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نئولیبرالیسم،صنعت و فناوری؛شرکت های استارت آپی
نئولیبرالیسم،صنعت و فناوری؛شرکت های استارت آپی

کد: 100357

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: منصوره خائفی

نئولیبرالیسم،صنعت و فناوری؛شرکت های استارت آپی

ناشر

آگاه

مولف

منصوره خائفی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

زیبایی شناسی معنا و اندیشه :ریشه های جسمانی فلسفه،علم،اخلاق و هنر
زیبایی شناسی معنا و اندیشه :ریشه های جسمانی فلسفه،علم،اخلاق و هنر

کد: 99895

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

زیبایی شناسی معنا و اندیشه :ریشه های جسمانی فلسفه،علم،اخلاق و هنر

ناشر

آگاه

مولف

مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

هویت ایران
هویت ایران

کد: 99910

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: فخرالدین عظیمی

هویت ایران
950000ریال

هویت ایران

ناشر

آگاه

مولف

فخرالدین عظیمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

ذهن جسمانی،معنا،و خرد (چگونه بدن های ما به فهم منجر می شود)
ذهن جسمانی،معنا،و خرد (چگونه بدن های ما به فهم منجر می شود)

کد: 99766

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مارک جانسون

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

ذهن جسمانی،معنا،و خرد (چگونه بدن های ما به فهم منجر می شود)

ناشر

آگاه

مولف

مارک جانسون

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نیمه ی پنهان مادری (مجموعه مقالات)
نیمه ی پنهان مادری (مجموعه مقالات)

کد: 99018

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: شهلا اعزازی

نیمه ی پنهان مادری (مجموعه مقالات)

ناشر

آگاه

مولف

شهلا اعزازی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

هنر انجام پژوهش کیفی از مسئله یابی تا نگارش
هنر انجام پژوهش کیفی از مسئله یابی تا نگارش

کد: 93834

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدسعید ذکایی

هنر انجام پژوهش کیفی از مسئله یابی تا نگارش

ناشر

آگاه

مولف

محمدسعید ذکایی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

فهم طبقه
فهم طبقه

کد: 92762

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: اریک الین رایت

مترجم: محمدحسین بحرانی

فهم طبقه
650000ریال

فهم طبقه

ناشر

آگاه

مولف

اریک الین رایت

مترجم

محمدحسین بحرانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)
شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

کد: 91868

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: جان رنی شورت

مترجم: حمیدرضا تلخابی،فریدون گازرانی

شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

ناشر

آگاه

مولف

جان رنی شورت

مترجم

حمیدرضا تلخابی،فریدون گازرانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

ناسیونالیسم و قومیت در ایران
ناسیونالیسم و قومیت در ایران

کد: 91831

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: آیت الله میرزایی

ناسیونالیسم و قومیت در ایران

ناشر

آگاه

مولف

آیت الله میرزایی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

عدالت شهری
عدالت شهری

کد: 91062

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: سوزان اس.فاینشتاین

مترجم: محمدحسین شریف زادگان،راضیه موسوی خورشیدی

عدالت شهری
600000ریال

عدالت شهری

ناشر

آگاه

مولف

سوزان اس.فاینشتاین

مترجم

محمدحسین شریف زادگان،راضیه موسوی خورشیدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)
تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)

کد: 90747

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: محمد مالجو

تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)

ناشر

آگاه

مولف

محمد مالجو

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)

کد: 88582

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: حسین اکبری و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)

ناشر

آگاه

مولف

حسین اکبری و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

قواعد روش جامعه شناسی
قواعد روش جامعه شناسی

کد: 88028

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: امیل دورکیم

مترجم: هوشنگ نایبی

قواعد روش جامعه شناسی

ناشر

آگاه

مولف

امیل دورکیم

مترجم

هوشنگ نایبی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)

کد: 87856

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میر طاهر موسوی و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)

ناشر

آگاه

مولف

میر طاهر موسوی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)

کد: 85263

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)

ناشر

آگاه

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)

کد: 85264

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میرطاهر موسوی

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)

ناشر

آگاه

مولف

میرطاهر موسوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی... 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی... 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)

کد: 85265

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: ملیحه شیانی و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی... 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)

ناشر

آگاه

مولف

ملیحه شیانی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

کد: 85266

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)

کد: 85269

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: سمیه آقایی نژاد

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)

ناشر

آگاه

مولف

سمیه آقایی نژاد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)

کد: 85273

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدباقر تاج الدین و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)

ناشر

آگاه

مولف

محمدباقر تاج الدین و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)
فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)

کد: 83508

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: داود حسینی هاشم زاده

فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)

ناشر

آگاه

مولف

داود حسینی هاشم زاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)
اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

کد: 82434

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: آگاه

مولف: علیرضا صالحی

اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

ناشر

آگاه

مولف

علیرضا صالحی

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی
عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

کد: 81625

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدسعید ذکایی و دیگران

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

ناشر

آگاه

مولف

محمدسعید ذکایی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

الف-ب زبان شناسی شناختی 1
الف-ب زبان شناسی شناختی 1

کد: 80724

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: وی ویان اونز،ملانی گرین

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

الف-ب زبان شناسی شناختی 1

ناشر

آگاه

مولف

وی ویان اونز،ملانی گرین

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

880000ریال

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی
تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

کد: 78254

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: ای. ک. هانت

مترجم: سهراب بهداد

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

ناشر

آگاه

مولف

ای. ک. هانت

مترجم

سهراب بهداد

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

کلاس پیشرفته (نمایش نامه)
کلاس پیشرفته (نمایش نامه)

کد: 77864

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: آگاه

مولف: ترنس مک نلی

مترجم: نسیبه فضل اللهی

کلاس پیشرفته (نمایش نامه)

ناشر

آگاه

مولف

ترنس مک نلی

مترجم

نسیبه فضل اللهی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

زبان شناسی شناختی
زبان شناسی شناختی

کد: 77866

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: ویلیام کرافت،آلن کروز

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

زبان شناسی شناختی

ناشر

آگاه

مولف

ویلیام کرافت،آلن کروز

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری
دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری

کد: 76202

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مایکل دبلیو.اپل

مترجم: نازنین میرزابیگی

دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری

ناشر

آگاه

مولف

مایکل دبلیو.اپل

مترجم

نازنین میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)
بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

کد: 75849

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: وارن مونتاگ

مترجم: فواد حبیبی

بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

ناشر

آگاه

مولف

وارن مونتاگ

مترجم

فواد حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال