مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : چکاوک
در حال بارگذاری
گرگ و میش
گرگ و میش

کد: 37728

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: استفنی مه یر

مترجم: الهام دژکام

گرگ و میش
1100000ریال

گرگ و میش

ناشر

چکاوک

مولف

استفنی مه یر

مترجم

الهام دژکام

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

ماه گرفتگی
ماه گرفتگی

کد: 37729

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: استفنی مه یر

مترجم: سمانه عزتی پور

ماه گرفتگی
1300000ریال

ماه گرفتگی

ناشر

چکاوک

مولف

استفنی مه یر

مترجم

سمانه عزتی پور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1300000ریال

ماه نو
ماه نو

کد: 37730

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: استفنی مه یر

مترجم: الهام دژکام

ماه نو
1300000ریال

ماه نو

ناشر

چکاوک

مولف

استفنی مه یر

مترجم

الهام دژکام

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1300000ریال

سپیده دمان
سپیده دمان

کد: 37727

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: استفنی مه یر

مترجم: مجید نوریان

سپیده دمان
1550000ریال

سپیده دمان

ناشر

چکاوک

مولف

استفنی مه یر

مترجم

مجید نوریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1550000ریال

گل های آفتابگردان
گل های آفتابگردان

کد: 29283

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: چکاوک

مولف: میترا گلچهر

گل های آفتابگردان

ناشر

چکاوک

مولف

میترا گلچهر

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

راز مرداب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز مرداب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 29044

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: محمود پورحسن مقدم

راز مرداب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

ملاقات مرموز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
ملاقات مرموز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28945

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: محمود پورحسن مقدم

ملاقات مرموز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

راز کاروان سرخ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز کاروان سرخ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28946

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: محمود پورحسن مقدم

راز کاروان سرخ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

راز لباس سیاه (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز لباس سیاه (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28942

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: رضا خیام

راز لباس سیاه (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

رضا خیام

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

راز قصر عجیب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز قصر عجیب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28943

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: محمود پورحسن مقدم

راز قصر عجیب (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

راز غار بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز غار بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28944

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: محمود پورحسن مقدم

راز غار بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

راز دروازه بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز دروازه بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28808

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: لیلی مقدم

راز دروازه بزرگ (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

لیلی مقدم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

راز نقشه ناشناخته (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز نقشه ناشناخته (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28809

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: اصغریان رستمی

راز نقشه ناشناخته (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

اصغریان رستمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

راز دره سرسبز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز دره سرسبز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28807

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: لیلی مقدم

راز دره سرسبز (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

لیلی مقدم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

راز جاده ناشناس (ماجراهای اسرار آمیز تریکسی بلدن)
راز جاده ناشناس (ماجراهای اسرار آمیز تریکسی بلدن)

کد: 28384

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: محمود پورحسن مقدم

راز جاده ناشناس (ماجراهای اسرار آمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

محمود پورحسن مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

راز چشمان متحرک (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز چشمان متحرک (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28385

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: کاترین کنی

مترجم: ابراهیم علیزاده

راز چشمان متحرک (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

کاترین کنی

مترجم

ابراهیم علیزاده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

راز صحرا (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)
راز صحرا (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

کد: 28386

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: جولی کمپبل

مترجم: لیلی مقدم

راز صحرا (ماجراهای اسرارآمیز تریکسی بلدن)

ناشر

چکاوک

مولف

جولی کمپبل

مترجم

لیلی مقدم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

زمان دوست داشتن
زمان دوست داشتن

کد: 28389

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: الکساندرا ریپلی

مترجم: بابک تیموریان

زمان دوست داشتن

ناشر

چکاوک

مولف

الکساندرا ریپلی

مترجم

بابک تیموریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

مختارنامه
مختارنامه

کد: 28393

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: چکاوک

مولف: عطا ابن حسام واعظ هروی

مختارنامه
1400000ریال

مختارنامه

ناشر

چکاوک

مولف

عطا ابن حسام واعظ هروی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

خداحافظ چارلستون
خداحافظ چارلستون

کد: 28381

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: الکساندرا ریپلی

مترجم: فرشته مرادی

خداحافظ چارلستون

ناشر

چکاوک

مولف

الکساندرا ریپلی

مترجم

فرشته مرادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

شوهر دلخواه (4جلدی)
شوهر دلخواه (4جلدی)

کد: 18652

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چکاوک

مولف: ویکرام ست

مترجم: مهدی غبرائی

شوهر دلخواه (4جلدی)

ناشر

چکاوک

مولف

ویکرام ست

مترجم

مهدی غبرائی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

3500000ریال