مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : کوله پشتی
در حال بارگذاری
خوشبختی لعنتی (کتاب های خودیاری زندگی ام را تغییر نداند)
خوشبختی لعنتی (کتاب های خودیاری زندگی ام را تغییر نداند)

کد: 99380

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ماریان پاور

مترجم: لیلا کرد

خوشبختی لعنتی (کتاب های خودیاری زندگی ام را تغییر نداند)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ماریان پاور

مترجم

لیلا کرد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

اتاق مهمان
اتاق مهمان

کد: 99270

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: دریدا سی میچل

مترجم: محمدصالح نورانی زاده

اتاق مهمان
520000ریال

اتاق مهمان

ناشر

کوله پشتی

مولف

دریدا سی میچل

مترجم

محمدصالح نورانی زاده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

آخرین پیچ
آخرین پیچ

کد: 99161

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: مارتین والزر

مترجم: سارا کیان راد

آخرین پیچ
250000ریال

آخرین پیچ

ناشر

کوله پشتی

مولف

مارتین والزر

مترجم

سارا کیان راد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

آینده پسرت را بساز (نقش روابط صمیمانه در تربیت فرزند)
آینده پسرت را بساز (نقش روابط صمیمانه در تربیت فرزند)

کد: 99162

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کوله پشتی

مولف: مایکل سی.ریچرت

مترجم: پگاه فرهنگ مهر

آینده پسرت را بساز (نقش روابط صمیمانه در تربیت فرزند)

ناشر

کوله پشتی

مولف

مایکل سی.ریچرت

مترجم

پگاه فرهنگ مهر

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

زمان فراموشی
زمان فراموشی

کد: 99015

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: شارون گاسکین

مترجم: ساناز جهان بیگلری

زمان فراموشی
550000ریال

زمان فراموشی

ناشر

کوله پشتی

مولف

شارون گاسکین

مترجم

ساناز جهان بیگلری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

موری
موری

کد: 99014

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: کوله پشتی

مولف: مهدی خطیبی

موری
200000ریال

موری

ناشر

کوله پشتی

مولف

مهدی خطیبی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

زندگی من در پیراهن سرخ و سفید
زندگی من در پیراهن سرخ و سفید

کد: 98879

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: آرسن ونگر

مترجم: امیرحسین فاضلی مقدم

زندگی من در پیراهن سرخ و سفید

ناشر

کوله پشتی

مولف

آرسن ونگر

مترجم

امیرحسین فاضلی مقدم

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

قطب نمای برنجی
قطب نمای برنجی

کد: 98756

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: الن باتلر

مترجم: آیدا کوچکی

قطب نمای برنجی

ناشر

کوله پشتی

مولف

الن باتلر

مترجم

آیدا کوچکی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

انجمن جین آستن
انجمن جین آستن

کد: 97439

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ناتالی جنز

مترجم: شیرین شکراللهی

انجمن جین آستن

ناشر

کوله پشتی

مولف

ناتالی جنز

مترجم

شیرین شکراللهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

تازه وارد
تازه وارد

کد: 97436

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: کیگو هیگاشینو

مترجم: صبا ایمانی

تازه وارد
480000ریال

تازه وارد

ناشر

کوله پشتی

مولف

کیگو هیگاشینو

مترجم

صبا ایمانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

باشگاه دوما
باشگاه دوما

کد: 97334

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: آرتورو پرز رورته

مترجم: حسین علیرضایی

باشگاه دوما
600000ریال

باشگاه دوما

ناشر

کوله پشتی

مولف

آرتورو پرز رورته

مترجم

حسین علیرضایی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)
انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)

کد: 97332

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: هدیه جامعی

انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

هدیه جامعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

از ذهنت بیرون کن (رهایی از مارپیچ افکار مسموم)
از ذهنت بیرون کن (رهایی از مارپیچ افکار مسموم)

کد: 97006

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: جنی آلن

مترجم: امیرحسین فاضلی مقدم

از ذهنت بیرون کن (رهایی از مارپیچ افکار مسموم)

ناشر

کوله پشتی

مولف

جنی آلن

مترجم

امیرحسین فاضلی مقدم

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

زنی در کیمونوی سفید
زنی در کیمونوی سفید

کد: 97008

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: آنا جونز

مترجم: الهام شریف

زنی در کیمونوی سفید

ناشر

کوله پشتی

مولف

آنا جونز

مترجم

الهام شریف

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

جریان طلیعه نمایشنامه نویسی در ایران 1:الف (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی شاه قاجار)
جریان طلیعه نمایشنامه نویسی در ایران 1:الف (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی شاه قاجار)

کد: 96703

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: نیایش پورحسن

جریان طلیعه نمایشنامه نویسی در ایران 1:الف (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی شاه قاجار)

ناشر

کوله پشتی

مولف

نیایش پورحسن

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار 2
نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار 2

کد: 96704

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: نیایش پورحسن

نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار 2

ناشر

کوله پشتی

مولف

نیایش پورحسن

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه های اتریش در عصر قاجار 6
آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه های اتریش در عصر قاجار 6

کد: 96705

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: نیایش پورحسن

آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه های اتریش در عصر قاجار 6

ناشر

کوله پشتی

مولف

نیایش پورحسن

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

کمتر کار کن (خلاص شدن از کار زیاد،افراط و زندگی نکبت بار)
کمتر کار کن (خلاص شدن از کار زیاد،افراط و زندگی نکبت بار)

کد: 96599

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: کوله پشتی

مولف: سلست هدلی

مترجم: حسین گازر

کمتر کار کن (خلاص شدن از کار زیاد،افراط و زندگی نکبت بار)

ناشر

کوله پشتی

مولف

سلست هدلی

مترجم

حسین گازر

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

پیش از آنکه باران ببارد
پیش از آنکه باران ببارد

کد: 96600

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: کمیل دی مایو

مترجم: فرزانه صائبی مطلق

پیش از آنکه باران ببارد

ناشر

کوله پشتی

مولف

کمیل دی مایو

مترجم

فرزانه صائبی مطلق

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

نهضت «الکساندر دوما» 8:الف (در دوره قاجار)
نهضت «الکساندر دوما» 8:الف (در دوره قاجار)

کد: 96363

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کوله پشتی

مولف: نیایش پورحسن

نهضت «الکساندر دوما» 8:الف (در دوره قاجار)

ناشر

کوله پشتی

مولف

نیایش پورحسن

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نهضت «الکساندر دوما» 8:ب (در دوره قاجار،«کاترین هووارد»)
نهضت «الکساندر دوما» 8:ب (در دوره قاجار،«کاترین هووارد»)

کد: 96364

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: نیایش پورحسن

مترجم: یوسف خان اعتصام الملک

نهضت «الکساندر دوما» 8:ب (در دوره قاجار،«کاترین هووارد»)

ناشر

کوله پشتی

مولف

نیایش پورحسن

مترجم

یوسف خان اعتصام الملک

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

101 راز برای دهه بیست سالگی
101 راز برای دهه بیست سالگی

کد: 96362

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کوله پشتی

مولف: پل انگون

مترجم: آذین سرداری

101 راز برای دهه بیست سالگی

ناشر

کوله پشتی

مولف

پل انگون

مترجم

آذین سرداری

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دروغگوی خوب (همه دروغ می گویند همه پنهان کاری می کنند)
دروغگوی خوب (همه دروغ می گویند همه پنهان کاری می کنند)

کد: 95522

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: کاترین مک کنزی

مترجم: ترزا شاهین

دروغگوی خوب (همه دروغ می گویند همه پنهان کاری می کنند)

ناشر

کوله پشتی

مولف

کاترین مک کنزی

مترجم

ترزا شاهین

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

لبخند مهتاب
لبخند مهتاب

کد: 95524

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ژولین آراندا

مترجم: سمیه علیرضائی

لبخند مهتاب
380000ریال

لبخند مهتاب

ناشر

کوله پشتی

مولف

ژولین آراندا

مترجم

سمیه علیرضائی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

لئا
لئا

کد: 95286

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: پاسکال مرسیه

مترجم: زهرا نیکان پور

لئا
390000ریال

لئا

ناشر

کوله پشتی

مولف

پاسکال مرسیه

مترجم

زهرا نیکان پور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

لحظه صعود (توانمندسازی زنان چگونه دنیا را متحول می کند)
لحظه صعود (توانمندسازی زنان چگونه دنیا را متحول می کند)

کد: 95287

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ملیندا گیتس

مترجم: محمد صداقتی جهرمی

لحظه صعود (توانمندسازی زنان چگونه دنیا را متحول می کند)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ملیندا گیتس

مترجم

محمد صداقتی جهرمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

بانوان ماه
بانوان ماه

کد: 95158

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: جوخه الحارثی

مترجم: محمد حزبائی زاده

بانوان ماه
270000ریال

بانوان ماه

ناشر

کوله پشتی

مولف

جوخه الحارثی

مترجم

محمد حزبائی زاده

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

همه چیز به فنا رفته (کتابی درباره امید)
همه چیز به فنا رفته (کتابی درباره امید)

کد: 95065

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: کوله پشتی

مولف: مارک منسن

مترجم: محمد خلعتبری،فاطمه بلدی

همه چیز به فنا رفته (کتابی درباره امید)

ناشر

کوله پشتی

مولف

مارک منسن

مترجم

محمد خلعتبری،فاطمه بلدی

گروه بندی

خودشناسي

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

هنر ظریف اهمیت ندادن (رویکردی نامتعارف به خوب زندگی کردن)
هنر ظریف اهمیت ندادن (رویکردی نامتعارف به خوب زندگی کردن)

کد: 95067

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: مارک منسن

مترجم: فاطمه بلدی،محمد خلعتبری

هنر ظریف اهمیت ندادن (رویکردی نامتعارف به خوب زندگی کردن)

ناشر

کوله پشتی

مولف

مارک منسن

مترجم

فاطمه بلدی،محمد خلعتبری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پرونده شب توت فرنگی
پرونده شب توت فرنگی

کد: 94602

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: تتسویا هوندا

مترجم: سارا پورحسنی

پرونده شب توت فرنگی

ناشر

کوله پشتی

مولف

تتسویا هوندا

مترجم

سارا پورحسنی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تابستانی که همه چیز را بر باد داد
تابستانی که همه چیز را بر باد داد

کد: 94375

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: تیفانی مک دانیل

مترجم: روشنک ضرابی

تابستانی که همه چیز را بر باد داد

ناشر

کوله پشتی

مولف

تیفانی مک دانیل

مترجم

روشنک ضرابی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

چیزهایی که نمی توانیم بگوییم
چیزهایی که نمی توانیم بگوییم

کد: 94378

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: کلی ریمر

مترجم: حسین علیرضایی

چیزهایی که نمی توانیم بگوییم

ناشر

کوله پشتی

مولف

کلی ریمر

مترجم

حسین علیرضایی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال