مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سعیدا زندیان
در حال بارگذاری
رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)
رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)

کد: 94236

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی برونته

مترجم: سعیدا زندیان

رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی برونته

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

54 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادربزرگ و پدربزرگ شدن
54 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادربزرگ و پدربزرگ شدن

کد: 91828

گروه بندی: آموزشی

ناشر: قدیانی

مولف: سایمون برت

مترجم: سعیدا زندیان

54 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادربزرگ و پدربزرگ شدن

ناشر

قدیانی

مولف

سایمون برت

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

آموزشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

56 نکته ی طنزآمیز دردسرهای پدر شدن
56 نکته ی طنزآمیز دردسرهای پدر شدن

کد: 91830

گروه بندی: آموزشی

ناشر: قدیانی

مولف: سایمون برت

مترجم: سعیدا زندیان

56 نکته ی طنزآمیز دردسرهای پدر شدن

ناشر

قدیانی

مولف

سایمون برت

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

آموزشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

59 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادر شدن
59 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادر شدن

کد: 91832

گروه بندی: آموزشی

ناشر: قدیانی

مولف: سایمون برت

مترجم: سعیدا زندیان

59 نکته ی طنزآمیز دردسرهای مادر شدن

ناشر

قدیانی

مولف

سایمون برت

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

آموزشی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

200000ریال

رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)
رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)

کد: 58612

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی برونته

مترجم: سعیدا زندیان

رمان های کلاسیک49 (بلندی های بادگیر)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی برونته

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

6 قصه از اسکار وایلد (برای بچه ها)
6 قصه از اسکار وایلد (برای بچه ها)

کد: 63394

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اسکار وایلد

مترجم: سعیدا زندیان

6 قصه از اسکار وایلد (برای بچه ها)

ناشر

قدیانی

مولف

اسکار وایلد

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

داستان های جادویی برای بچه ها
داستان های جادویی برای بچه ها

کد: 57832

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مترجم: سعیدا زندیان

داستان های جادویی برای بچه ها

ناشر

قدیانی

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

من قهرمانم10 (قلعه ی مرگ)
من قهرمانم10 (قلعه ی مرگ)

کد: 56445

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم10 (قلعه ی مرگ)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

من قهرمانم11 (حمله ی دشمنان فضایی)
من قهرمانم11 (حمله ی دشمنان فضایی)

کد: 56446

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم11 (حمله ی دشمنان فضایی)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)
شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)

کد: 51807

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جان فلنگن

مترجم: سعیدا زندیان

شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)

ناشر

قدیانی

مولف

جان فلنگن

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)
شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)

کد: 51808

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جان فلنگن

مترجم: سعیدا زندیان

شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)

ناشر

قدیانی

مولف

جان فلنگن

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مجموعه من قهرمانم (11جلدی،باقاب)
مجموعه من قهرمانم (11جلدی،باقاب)

کد: 36711

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

مجموعه من قهرمانم (11جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

570000ریال

من قهرمانم 5 (جنگ طلا)
من قهرمانم 5 (جنگ طلا)

کد: 35235

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 5 (جنگ طلا)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 6 (کشورت را نجات بده)
من قهرمانم 6 (کشورت را نجات بده)

کد: 35236

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 6 (کشورت را نجات بده)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 7 (گروه ضربت)
من قهرمانم 7 (گروه ضربت)

کد: 35237

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 7 (گروه ضربت)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 8 (در جست و جوی مقبره)
من قهرمانم 8 (در جست و جوی مقبره)

کد: 35238

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 8 (در جست و جوی مقبره)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 9 (عملیات نجات در فضا)
من قهرمانم 9 (عملیات نجات در فضا)

کد: 35239

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 9 (عملیات نجات در فضا)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 4 (شکارچی اژدها)
من قهرمانم 4 (شکارچی اژدها)

کد: 35234

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 4 (شکارچی اژدها)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)
قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)

کد: 26696

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم: سعیدا زندیان

قصه های جنگل 2 (بابا قورباغه)

ناشر

قدیانی

مولف

تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

قصه های جنگل 5 (سنجاب پرچانه)
قصه های جنگل 5 (سنجاب پرچانه)

کد: 26699

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم: سعیدا زندیان

قصه های جنگل 5 (سنجاب پرچانه)

ناشر

قدیانی

مولف

تورنتون دبلیو.برجیس

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 1 (غار اهریمن)
من قهرمانم 1 (غار اهریمن)

کد: 25623

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 1 (غار اهریمن)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

من قهرمانم 2 (غیرت وایکینگی)
من قهرمانم 2 (غیرت وایکینگی)

کد: 25624

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 2 (غیرت وایکینگی)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

من قهرمانم 3 (مرگ یا افتخار)
من قهرمانم 3 (مرگ یا افتخار)

کد: 25625

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم: سعیدا زندیان

من قهرمانم 3 (مرگ یا افتخار)

ناشر

قدیانی

مولف

استیو بارلو،استیو اسکیدمور

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

ماجراهای پری دریایی 1 (دم اسرارآمیز)
ماجراهای پری دریایی 1 (دم اسرارآمیز)

کد: 25553

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: لیز کسلر

مترجم: سعیدا زندیان

ماجراهای پری دریایی 1 (دم اسرارآمیز)

ناشر

قدیانی

مولف

لیز کسلر

مترجم

سعیدا زندیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال