مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : خشایار دیهیمی
در حال بارگذاری
تاریخ فلسفه سیاسی 2 (قرون وسطا)
تاریخ فلسفه سیاسی 2 (قرون وسطا)

کد: 91320

گروه بندی: سیاسی

ناشر: نشر نی

مولف: جورج کلوسکو

مترجم: خشایار دیهیمی

تاریخ فلسفه سیاسی 2 (قرون وسطا)

ناشر

نشر نی

مولف

جورج کلوسکو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس)
تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس)

کد: 91337

گروه بندی: سیاسی

ناشر: نشر نی

مولف: الستر ادواردز و دیگران

مترجم: خشایار دیهیمی

تفسیرهای جدید بر فیلسوفان سیاسی مدرن (از ماکیاولی تا مارکس)

ناشر

نشر نی

مولف

الستر ادواردز و دیگران

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (دوران کلاسیک)
تاریخ فلسفه سیاسی 1 (دوران کلاسیک)

کد: 91189

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نشر نی

مولف: جورج کلوسکو

مترجم: خشایار دیهیمی

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (دوران کلاسیک)

ناشر

نشر نی

مولف

جورج کلوسکو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

تاریخ فلسفه سیاسی 3 (از ماکیاولی تا منتسکیو)
تاریخ فلسفه سیاسی 3 (از ماکیاولی تا منتسکیو)

کد: 91246

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: نشر نی

مولف: جورج کلوسکو

مترجم: خشایار دیهیمی

تاریخ فلسفه سیاسی 3 (از ماکیاولی تا منتسکیو)

ناشر

نشر نی

مولف

جورج کلوسکو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

روح پراگ
روح پراگ

کد: 91104

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: نشر نی

مولف: ایوان کلیما

مترجم: خشایار دیهیمی

روح پراگ
280000ریال

روح پراگ

ناشر

نشر نی

مولف

ایوان کلیما

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر
یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر

کد: 91149

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نشر نی

مولف: نیکلای گوگول

مترجم: خشایار دیهیمی

یادداشت های یک دیوانه و هفت قصه دیگر

ناشر

نشر نی

مولف

نیکلای گوگول

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سوفیا پتروونا
سوفیا پتروونا

کد: 74068

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ماهی

مولف: لیدیا چوکوفسکایا

مترجم: خشایار دیهیمی

سوفیا پتروونا
160000ریال

سوفیا پتروونا

ناشر

ماهی

مولف

لیدیا چوکوفسکایا

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

تجربه و هنر زندگی10 (دروغ/اراده آزاد)
تجربه و هنر زندگی10 (دروغ/اراده آزاد)

کد: 40870

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: سام هریس

مترجم: خشایار دیهیمی

تجربه و هنر زندگی10 (دروغ/اراده آزاد)

ناشر

گمان

مولف

سام هریس

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

200000ریال

تجربه و هنر زندگی 5 (فلسفه ترس)
تجربه و هنر زندگی 5 (فلسفه ترس)

کد: 38572

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: گمان

مولف: لارس اسوندسن

مترجم: خشایار دیهیمی

تجربه و هنر زندگی 5 (فلسفه ترس)

ناشر

گمان

مولف

لارس اسوندسن

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

320000ریال

نسل قلم12 (گوته)
نسل قلم12 (گوته)

کد: 38114

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ماهی

مولف: جان گیری

مترجم: خشایار دیهیمی

نسل قلم12 (گوته)

ناشر

ماهی

مولف

جان گیری

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

تجربه و هنر زندگی 2 (بخشودن)
تجربه و هنر زندگی 2 (بخشودن)

کد: 37884

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: گمان

مولف: ایو گارارد،دیوید مک ناتون

مترجم: خشایار دیهیمی

تجربه و هنر زندگی 2 (بخشودن)

ناشر

گمان

مولف

ایو گارارد،دیوید مک ناتون

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

پالتوئی

قیمت

350000ریال

صالحان
صالحان

کد: 32557

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: ماهی

مولف: آلبر کامو

مترجم: خشایار دیهیمی

صالحان
120000ریال

صالحان

ناشر

ماهی

مولف

آلبر کامو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

جیبی

قیمت

120000ریال

دیالکتیک تنهایی
دیالکتیک تنهایی

کد: 32319

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: لوح فکر

مولف: اکتاویو پاز

مترجم: خشایار دیهیمی

دیالکتیک تنهایی

ناشر

لوح فکر

مولف

اکتاویو پاز

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

100000ریال

سوء تفاهم
سوء تفاهم

کد: 27864

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: ماهی

مولف: آلبر کامو

مترجم: خشایار دیهیمی

سوء تفاهم
130000ریال

سوء تفاهم

ناشر

ماهی

مولف

آلبر کامو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

جیبی

قیمت

130000ریال

نسل قلم10 (آلبر کامو)
نسل قلم10 (آلبر کامو)

کد: 25184

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: ماهی

مولف: ژرمن بره

مترجم: خشایار دیهیمی

نسل قلم10 (آلبر کامو)

ناشر

ماهی

مولف

ژرمن بره

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

نسل قلم 5 (هاینریش بل)
نسل قلم 5 (هاینریش بل)

کد: 23561

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: ماهی

مولف: رابرت سی کانارد

مترجم: خشایار دیهیمی

نسل قلم 5 (هاینریش بل)

ناشر

ماهی

مولف

رابرت سی کانارد

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

نسل قلم 8 (آندره ژید)
نسل قلم 8 (آندره ژید)

کد: 23563

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: ماهی

مولف: وینیو روسی

مترجم: خشایار دیهیمی

نسل قلم 8 (آندره ژید)

ناشر

ماهی

مولف

وینیو روسی

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

بیگانه
بیگانه

کد: 21740

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ماهی

مولف: آلبر کامو

مترجم: خشایار دیهیمی

بیگانه
150000ریال

بیگانه

ناشر

ماهی

مولف

آلبر کامو

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

مختصر مفید 1 (فلسفه ی قاره ای)
مختصر مفید 1 (فلسفه ی قاره ای)

کد: 15818

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ماهی

مولف: سایمون کریچلی

مترجم: خشایار دیهیمی

مختصر مفید 1 (فلسفه ی قاره ای)

ناشر

ماهی

مولف

سایمون کریچلی

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم
فیلسوفان سیاسی قرن بیستم

کد: 15820

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ماهی

مولف: مایکل ایچ.لسناف

مترجم: خشایار دیهیمی

فیلسوفان سیاسی قرن بیستم

ناشر

ماهی

مولف

مایکل ایچ.لسناف

مترجم

خشایار دیهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال