مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : انجمن جامعه شناسی ایران
در حال بارگذاری
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

کد: 85266

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)
آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)

کد: 41829

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های اجتماعی-اقتصادی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 9)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)
کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)

کد: 41824

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

کجروی،بزه کاری و انحراف های اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 4)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)
بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)

کد: 41825

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

بحران هویت و آنومی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 5)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)
جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)

کد: 41826

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

جرم،جنایت و وندالیسم (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 6)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)
آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)

کد: 41821

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های اجتماعی خانواده،نابسامانی،خشونت و طلاق (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 1)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)
حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)

کد: 41827

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

حاشیه نشینی،روابط همسایگی و آپارتمان نشینی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 7)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)
آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)

کد: 41822

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

آسیب های کودکان،نوجوانان و جوانان (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 2)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)
مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)

کد: 41828

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مسائل و مشکلات اجتماعی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 8)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)
اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)

کد: 41823

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی (مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران 3)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

مسایل اجتماعی ایران
مسایل اجتماعی ایران

کد: 15066

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگه،انجمن جامعه شناسی ایران

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مسایل اجتماعی ایران

ناشر

آگه،انجمن جامعه شناسی ایران

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال