مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : پیمان اسماعیلیان
در حال بارگذاری
تاریخ ترسناک16 (وایکینگ های وحشی)
تاریخ ترسناک16 (وایکینگ های وحشی)

کد: 95261

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک16 (وایکینگ های وحشی)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

تاریخ ترسناک15 (شاهان شریر و شهبانوهای شرور)
تاریخ ترسناک15 (شاهان شریر و شهبانوهای شرور)

کد: 85876

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک15 (شاهان شریر و شهبانوهای شرور)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

سه گانه ی نگهبانان 1 (موزه ی دزدان)
سه گانه ی نگهبانان 1 (موزه ی دزدان)

کد: 80177

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: لیان تنر

مترجم: پیمان اسماعیلیان

سه گانه ی نگهبانان 1 (موزه ی دزدان)

ناشر

محراب قلم

مولف

لیان تنر

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

سه گانه ی نگهبانان 2 (شهر دروغگویان)
سه گانه ی نگهبانان 2 (شهر دروغگویان)

کد: 80180

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: لیان تنر

مترجم: پیمان اسماعیلیان

سه گانه ی نگهبانان 2 (شهر دروغگویان)

ناشر

محراب قلم

مولف

لیان تنر

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

سه گانه ی نگهبانان 3 (گذر جانوران)
سه گانه ی نگهبانان 3 (گذر جانوران)

کد: 80182

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: لیان تنر

مترجم: پیمان اسماعیلیان

سه گانه ی نگهبانان 3 (گذر جانوران)

ناشر

محراب قلم

مولف

لیان تنر

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تاریخ ترسناک14 (سده های میانی مصیبت بار)
تاریخ ترسناک14 (سده های میانی مصیبت بار)

کد: 77435

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک14 (سده های میانی مصیبت بار)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

احضار کطولحو (کلاسیک های خواندنی)
احضار کطولحو (کلاسیک های خواندنی)

کد: 75489

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: هاوارد فیلیپس لاوکرفت

مترجم: پیمان اسماعیلیان

احضار کطولحو (کلاسیک های خواندنی)

ناشر

پیدایش

مولف

هاوارد فیلیپس لاوکرفت

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

تاریخ ترسناک12 (یونانیان یگانه)
تاریخ ترسناک12 (یونانیان یگانه)

کد: 74347

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک12 (یونانیان یگانه)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تاریخ ترسناک13 (مصری های معرکه)
تاریخ ترسناک13 (مصری های معرکه)

کد: 74348

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری و پیتر هپل وایت

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک13 (مصری های معرکه)

ناشر

افق

مولف

تری دیری و پیتر هپل وایت

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

افسانه ی امبر 3 (نشان تک شاخ)
افسانه ی امبر 3 (نشان تک شاخ)

کد: 72323

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: راجر زلازنی

مترجم: پیمان اسماعیلیان

افسانه ی امبر 3 (نشان تک شاخ)

ناشر

پیدایش

مولف

راجر زلازنی

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

افسانه ی امبر 4 (دست آبه ران)
افسانه ی امبر 4 (دست آبه ران)

کد: 72324

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: راجر زلازنی

مترجم: پیمان اسماعیلیان

افسانه ی امبر 4 (دست آبه ران)

ناشر

پیدایش

مولف

راجر زلازنی

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

افسانه ی امبر 5 (بارگاه های آشوب)
افسانه ی امبر 5 (بارگاه های آشوب)

کد: 72325

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: راجر زلازنی

مترجم: پیمان اسماعیلیان

افسانه ی امبر 5 (بارگاه های آشوب)

ناشر

پیدایش

مولف

راجر زلازنی

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

افسانه ی امبر 1 (نه شهریار امبر)
افسانه ی امبر 1 (نه شهریار امبر)

کد: 72321

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: راجر زلازنی

مترجم: پیمان اسماعیلیان

افسانه ی امبر 1 (نه شهریار امبر)

ناشر

پیدایش

مولف

راجر زلازنی

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

افسانه ی امبر 2 (تفنگ های آوالون)
افسانه ی امبر 2 (تفنگ های آوالون)

کد: 72322

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: راجر زلازنی

مترجم: پیمان اسماعیلیان

افسانه ی امبر 2 (تفنگ های آوالون)

ناشر

پیدایش

مولف

راجر زلازنی

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

مجموعه بازیکن شماره 1 آماده
مجموعه بازیکن شماره 1 آماده

کد: 65988

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: ارنست کلاین

مترجم: پیمان اسماعیلیان

مجموعه بازیکن شماره 1 آماده

ناشر

باژ

مولف

ارنست کلاین

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

تاریخ ترسناک10 (سلحشوران سیاه و دژهای دود زده)،(گلاسه)
تاریخ ترسناک10 (سلحشوران سیاه و دژهای دود زده)،(گلاسه)

کد: 65551

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک10 (سلحشوران سیاه و دژهای دود زده)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

تاریخ ترسناک11 (عصر حجر پرخطر)
تاریخ ترسناک11 (عصر حجر پرخطر)

کد: 65552

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک11 (عصر حجر پرخطر)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

تاریخ ترسناک 9 (تاریخ ترسناک جهان)
تاریخ ترسناک 9 (تاریخ ترسناک جهان)

کد: 64354

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: تری دیری

مترجم: پیمان اسماعیلیان

تاریخ ترسناک 9 (تاریخ ترسناک جهان)

ناشر

افق

مولف

تری دیری

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

550000ریال

عشق در میان مرغ ها (کلاسیک های خواندنی)
عشق در میان مرغ ها (کلاسیک های خواندنی)

کد: 64191

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: پی.جی.ودهاوس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

عشق در میان مرغ ها (کلاسیک های خواندنی)

ناشر

پیدایش

مولف

پی.جی.ودهاوس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مجموعه سه گانه ی نگهبانان (3جلدی)
مجموعه سه گانه ی نگهبانان (3جلدی)

کد: 57746

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: لیان تنر

مترجم: پیمان اسماعیلیان

مجموعه سه گانه ی نگهبانان (3جلدی)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

لیان تنر

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

فوت و فن کارآگاهی (کتاب راهنما)
فوت و فن کارآگاهی (کتاب راهنما)

کد: 57102

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: آن کیواردی و دیگران

مترجم: پیمان اسماعیلیان

فوت و فن کارآگاهی (کتاب راهنما)

ناشر

قدیانی

مولف

آن کیواردی و دیگران

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

بچه های خاص خانه ی خانم پریگرین
بچه های خاص خانه ی خانم پریگرین

کد: 56281

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: رنسام ریگز

مترجم: پیمان اسماعیلیان

بچه های خاص خانه ی خانم پریگرین

ناشر

پیدایش

مولف

رنسام ریگز

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

مجموعه همدم ها (4جلدی)
مجموعه همدم ها (4جلدی)

کد: 47929

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جولیا گلدینگ

مترجم: پیمان اسماعیلیان

مجموعه همدم ها (4جلدی)

ناشر

قدیانی

مولف

جولیا گلدینگ

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

رمان نوجوان153 (مجموعه کامل ماجراهای نارنیا)
رمان نوجوان153 (مجموعه کامل ماجراهای نارنیا)

کد: 43418

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: سی.اس.لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان نوجوان153 (مجموعه کامل ماجراهای نارنیا)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.اس.لوئیس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

950000ریال

رمان نوجوان158 (همدم ها 2:نگاه گورگن)
رمان نوجوان158 (همدم ها 2:نگاه گورگن)

کد: 37111

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جولیا گلدینگ

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان نوجوان158 (همدم ها 2:نگاه گورگن)

ناشر

قدیانی

مولف

جولیا گلدینگ

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

رمان نوجوان159 (همدم ها 3:معادن مینوتار)
رمان نوجوان159 (همدم ها 3:معادن مینوتار)

کد: 37112

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جولیا گلدینگ

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان نوجوان159 (همدم ها 3:معادن مینوتار)

ناشر

قدیانی

مولف

جولیا گلدینگ

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

رمان نوجوان160 (همدم ها 4:نفرین شیمر)
رمان نوجوان160 (همدم ها 4:نفرین شیمر)

کد: 37113

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: جولیا گلدینگ

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان نوجوان160 (همدم ها 4:نفرین شیمر)

ناشر

قدیانی

مولف

جولیا گلدینگ

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 3 (اب هورسن)
رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 3 (اب هورسن)

کد: 37049

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: گارت نیکس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 3 (اب هورسن)

ناشر

قدیانی

مولف

گارت نیکس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 2 (لیرائل)
رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 2 (لیرائل)

کد: 37048

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: گارت نیکس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

رمان های سه گانه ی پادشاهی کهن 2 (لیرائل)

ناشر

قدیانی

مولف

گارت نیکس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ماجراهای نارنیا 1(خواهرزاده جادوگر)
ماجراهای نارنیا 1(خواهرزاده جادوگر)

کد: 14612

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: سی.اس.لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

ماجراهای نارنیا 1(خواهرزاده جادوگر)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.اس.لوئیس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ماجراهای نارنیا 2 (شیر،ساحره و کمد لباس)
ماجراهای نارنیا 2 (شیر،ساحره و کمد لباس)

کد: 14613

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: سی.اس.لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

ماجراهای نارنیا 2 (شیر،ساحره و کمد لباس)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.اس.لوئیس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

ماجراهای نارنیا 3 (اسب و پسرک او)
ماجراهای نارنیا 3 (اسب و پسرک او)

کد: 14614

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: سی.اس.لوئیس

مترجم: پیمان اسماعیلیان

ماجراهای نارنیا 3 (اسب و پسرک او)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.اس.لوئیس

مترجم

پیمان اسماعیلیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال