مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : ندا شادنظر
در حال بارگذاری
سفارت مردگان 2 (گذرگاه جلاد (از مرگتان لذت ببرید))
سفارت مردگان 2 (گذرگاه جلاد (از مرگتان لذت ببرید))

کد: 92292

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: ویل مبیت

مترجم: ندا شادنظر

سفارت مردگان 2 (گذرگاه جلاد (از مرگتان لذت ببرید))

ناشر

ایران بان

مولف

ویل مبیت

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مجموعه خاطرات 1 بی عرضه (جلدهای 1تا8)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه خاطرات 1 بی عرضه (جلدهای 1تا8)،(8جلدی،باقاب)

کد: 90847

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

مجموعه خاطرات 1 بی عرضه (جلدهای 1تا8)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

2420000ریال

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)
خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

کد: 88003

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه15 (دفترچه دودی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

اسرار داندودل 2 (دندانپزشک تاریکی)
اسرار داندودل 2 (دندانپزشک تاریکی)

کد: 85888

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: دیوید اکانل

مترجم: ندا شادنظر

اسرار داندودل 2 (دندانپزشک تاریکی)

ناشر

ایران بان

مولف

دیوید اکانل

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

شبح کارخانه شکلات سازی (اسرار داندودل)
شبح کارخانه شکلات سازی (اسرار داندودل)

کد: 78395

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: دیوید اکانل

مترجم: ندا شادنظر

شبح کارخانه شکلات سازی (اسرار داندودل)

ناشر

ایران بان

مولف

دیوید اکانل

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)
خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

کد: 74996

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه14 (دفترچه بنفش یخمکی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

سفارت مردگان (جونت رو پشت در بذار و بیا تو (ممنون))
سفارت مردگان (جونت رو پشت در بذار و بیا تو (ممنون))

کد: 71128

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: ویل مبیت

مترجم: ندا شادنظر

سفارت مردگان (جونت رو پشت در بذار و بیا تو (ممنون))

ناشر

ایران بان

مولف

ویل مبیت

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مجموعه عصر اساطیر (3جلدی،باقاب)
مجموعه عصر اساطیر (3جلدی،باقاب)

کد: 68106

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی آرمسترانگ

مترجم: ندا شادنظر

مجموعه عصر اساطیر (3جلدی،باقاب)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی آرمسترانگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1760000ریال

جنگل مرگ (عصر اساطیر 3)
جنگل مرگ (عصر اساطیر 3)

کد: 66637

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی آرمسترانگ

مترجم: ندا شادنظر

جنگل مرگ (عصر اساطیر 3)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی آرمسترانگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)
خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)

کد: 61679

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه13 (دفترچه آبی متالیک)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

امپراطور شب (عصر اساطیر 2)
امپراطور شب (عصر اساطیر 2)

کد: 59872

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی آرمسترانگ

مترجم: ندا شادنظر

امپراطور شب (عصر اساطیر 2)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی آرمسترانگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

690000ریال

ده قرن عاشقی (هفت بار زندگی هفت بار عاشقی)
ده قرن عاشقی (هفت بار زندگی هفت بار عاشقی)

کد: 56394

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: مارکوس سجویک

مترجم: ندا شادنظر

ده قرن عاشقی (هفت بار زندگی هفت بار عاشقی)

ناشر

ایران بان

مولف

مارکوس سجویک

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)
خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)

کد: 56150

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه11 (دفترچه قرمز فلفلی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دریای سایه ها (عصر اساطیر 1)
دریای سایه ها (عصر اساطیر 1)

کد: 48965

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی آرمسترانگ

مترجم: ندا شادنظر

دریای سایه ها (عصر اساطیر 1)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی آرمسترانگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)
خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)

کد: 48555

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه10 (دفترچه سیاه)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بی عرضه 8 (دفترچه سبز چمنی)
خاطرات یک بی عرضه 8 (دفترچه سبز چمنی)

کد: 37523

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 8 (دفترچه سبز چمنی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سرزمین متروک (برج تاریک 3)
سرزمین متروک (برج تاریک 3)

کد: 34282

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: استیون کینگ

مترجم: ندا شادنظر

سرزمین متروک (برج تاریک 3)

ناشر

افراز

مولف

استیون کینگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

خاطرات یک بی عرضه 7 (دفترچه قهوه ای)
خاطرات یک بی عرضه 7 (دفترچه قهوه ای)

کد: 33978

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 7 (دفترچه قهوه ای)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بی عرضه 6 (دفترچه آبی آسمونی)
خاطرات یک بی عرضه 6 (دفترچه آبی آسمونی)

کد: 31158

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 6 (دفترچه آبی آسمونی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

وقتی اشباح بیدار می شوند (قدرت های سیاه 1)
وقتی اشباح بیدار می شوند (قدرت های سیاه 1)

کد: 30274

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی آرمسترانگ

مترجم: ندا شادنظر

وقتی اشباح بیدار می شوند (قدرت های سیاه 1)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی آرمسترانگ

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

فقط دخترها بخوانند (هر چه باید درباره ی بلوغ بدانید)
فقط دخترها بخوانند (هر چه باید درباره ی بلوغ بدانید)

کد: 26278

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: کلی دانهم

مترجم: ندا شادنظر

فقط دخترها بخوانند (هر چه باید درباره ی بلوغ بدانید)

ناشر

ایران بان

مولف

کلی دانهم

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

خاطرات یک بی عرضه 4 (دفترچه زرد)
خاطرات یک بی عرضه 4 (دفترچه زرد)

کد: 26022

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 4 (دفترچه زرد)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بی عرضه 5 (دفترچه بنفش)
خاطرات یک بی عرضه 5 (دفترچه بنفش)

کد: 26023

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 5 (دفترچه بنفش)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خاطرات یک بی عرضه 3 (دفترچه سبز)
خاطرات یک بی عرضه 3 (دفترچه سبز)

کد: 26021

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 3 (دفترچه سبز)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

خاطرات یک بی عرضه 2 (دفترچه آبی)
خاطرات یک بی عرضه 2 (دفترچه آبی)

کد: 24403

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 2 (دفترچه آبی)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

خاطرات یک بی عرضه 1 (دفترچه قرمز)
خاطرات یک بی عرضه 1 (دفترچه قرمز)

کد: 24055

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ایران بان

مولف: جف کینی

مترجم: ندا شادنظر

خاطرات یک بی عرضه 1 (دفترچه قرمز)

ناشر

ایران بان

مولف

جف کینی

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

غذا،دعا،عشق (داستان واقعی زنی در جست و جوی همه چیز در ایتالیا،هند و اندونزی)
غذا،دعا،عشق (داستان واقعی زنی در جست و جوی همه چیز در ایتالیا،هند و اندونزی)

کد: 23231

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: افراز

مولف: الیزابت گیلبرت

مترجم: ندا شادنظر

غذا،دعا،عشق (داستان واقعی زنی در جست و جوی همه چیز در ایتالیا،هند و اندونزی)

ناشر

افراز

مولف

الیزابت گیلبرت

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

این کافی نیست! (چگونه موفق ها،موفق تر می شوند)
این کافی نیست! (چگونه موفق ها،موفق تر می شوند)

کد: 19167

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: افراز

مولف: مارشال گلداسمیت

مترجم: ندا شادنظر

این کافی نیست! (چگونه موفق ها،موفق تر می شوند)

ناشر

افراز

مولف

مارشال گلداسمیت

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

حقیقت یخی
حقیقت یخی

کد: 18249

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: دن براون

مترجم: ندا شادنظر

حقیقت یخی
980000ریال

حقیقت یخی

ناشر

افراز

مولف

دن براون

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

980000ریال

به دنبال خوشبختی
به دنبال خوشبختی

کد: 13898

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: افراز

مولف: کریس گاردنر

مترجم: ندا شادنظر

به دنبال خوشبختی

ناشر

افراز

مولف

کریس گاردنر

مترجم

ندا شادنظر

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال