مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمود حسینی زاد
در حال بارگذاری
هراس (نمایشنامه،تئاتر آنسو)
هراس (نمایشنامه،تئاتر آنسو)

کد: 108120

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نیماژ

مولف: فالک ریشتر

مترجم: محمود حسینی زاد

هراس (نمایشنامه،تئاتر آنسو)

ناشر

نیماژ

مولف

فالک ریشتر

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

فیلوکتت (نمایشنامه،تئاتر آنسو)
فیلوکتت (نمایشنامه،تئاتر آنسو)

کد: 104637

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نیماژ

مولف: هینر مولر

مترجم: محمود حسینی زاد

فیلوکتت (نمایشنامه،تئاتر آنسو)

ناشر

نیماژ

مولف

هینر مولر

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

عدالت
عدالت

کد: 97498

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: برج

مولف: فریدریش دورنمات

مترجم: محمود حسینی زاد

عدالت
570000ریال

عدالت

ناشر

برج

مولف

فریدریش دورنمات

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

یادداشت های روزانه
یادداشت های روزانه

کد: 91942

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: ثالث

مولف: داوید روبینویچ

مترجم: محمود حسینی زاد

یادداشت های روزانه

ناشر

ثالث

مولف

داوید روبینویچ

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سیابرزنگی ها
سیابرزنگی ها

کد: 61781

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نون

مولف: ژان ژنه

مترجم: محمود حسینی زاد

سیابرزنگی ها
290000ریال

سیابرزنگی ها

ناشر

نون

مولف

ژان ژنه

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

ادبیات امروز،رمان111 (اول عاشقی)
ادبیات امروز،رمان111 (اول عاشقی)

کد: 45692

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: یودیت هرمان

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،رمان111 (اول عاشقی)

ناشر

افق

مولف

یودیت هرمان

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

510000ریال

اورستیا،آیسخلوس
اورستیا،آیسخلوس

کد: 38377

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: آگه

مولف: اشیل

مترجم: محمود حسینی زاد

اورستیا،آیسخلوس

ناشر

آگه

مولف

اشیل

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

ادبیات امروز،مجموعه داستان38 (موبایل)،(داستان هایی در سبک و سیاق گذشته)
ادبیات امروز،مجموعه داستان38 (موبایل)،(داستان هایی در سبک و سیاق گذشته)

کد: 37625

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: اینگو شولتسه

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،مجموعه داستان38 (موبایل)،(داستان هایی در سبک و سیاق گذشته)

ناشر

افق

مولف

اینگو شولتسه

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

ادبیات امروز،مجموعه داستان37 (آسمان خیس)
ادبیات امروز،مجموعه داستان37 (آسمان خیس)

کد: 30513

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: افق

مولف: پتر اشتام و دیگران

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،مجموعه داستان37 (آسمان خیس)

ناشر

افق

مولف

پتر اشتام و دیگران

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

ادبیات امروز،رمان68 (اگنس)
ادبیات امروز،رمان68 (اگنس)

کد: 21699

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پتر اشتام

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،رمان68 (اگنس)

ناشر

افق

مولف

پتر اشتام

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

ادبیات امروز،رمان72 (آلیس)
ادبیات امروز،رمان72 (آلیس)

کد: 21105

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: یودیت هرمان

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،رمان72 (آلیس)

ناشر

افق

مولف

یودیت هرمان

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قول (فاتحه ای بر رمان پلیسی)
قول (فاتحه ای بر رمان پلیسی)

کد: 15817

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ماهی

مولف: فریدریش دورنمات

مترجم: محمود حسینی زاد

قول (فاتحه ای بر رمان پلیسی)

ناشر

ماهی

مولف

فریدریش دورنمات

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

240000ریال

سوء ظن
سوء ظن

کد: 15591

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ماهی

مولف: فریدریش دورنمات

مترجم: محمود حسینی زاد

سوء ظن
250000ریال

سوء ظن

ناشر

ماهی

مولف

فریدریش دورنمات

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

قاضی و جلادش
قاضی و جلادش

کد: 15595

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ماهی

مولف: فریدریش دورنمات

مترجم: محمود حسینی زاد

قاضی و جلادش
170000ریال

قاضی و جلادش

ناشر

ماهی

مولف

فریدریش دورنمات

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

170000ریال

ادبیات امروز،مجموعه داستان13 (این سوی رودخانه ادر)
ادبیات امروز،مجموعه داستان13 (این سوی رودخانه ادر)

کد: 12870

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: افق

مولف: یودیت هرمان

مترجم: محمود حسینی زاد

ادبیات امروز،مجموعه داستان13 (این سوی رودخانه ادر)

ناشر

افق

مولف

یودیت هرمان

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال