مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : محمدعلی مهمان نوازان
در حال بارگذاری
دختر خوب (زندگی پنهان مادرم)
دختر خوب (زندگی پنهان مادرم)

کد: 97592

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: جازمین دارزنیک

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

دختر خوب (زندگی پنهان مادرم)

ناشر

مروارید

مولف

جازمین دارزنیک

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

زمان طاووس (داستان های کوتاه جهان23)
زمان طاووس (داستان های کوتاه جهان23)

کد: 96515

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: منا عبدالله و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

زمان طاووس (داستان های کوتاه جهان23)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

منا عبدالله و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

دسامبر دو نفره (داستان های کوتاه جهان13)
دسامبر دو نفره (داستان های کوتاه جهان13)

کد: 96158

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: یوری کازاکوف و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

دسامبر دو نفره (داستان های کوتاه جهان13)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

یوری کازاکوف و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

خیابانگرد (داستان های کوتاه جهان 7)
خیابانگرد (داستان های کوتاه جهان 7)

کد: 96188

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: غاده سمان و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

خیابانگرد (داستان های کوتاه جهان 7)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

غاده سمان و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

زن بی ارزش (داستان های کوتاه جهان15)
زن بی ارزش (داستان های کوتاه جهان15)

کد: 96304

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: حیات بین الشیخ و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

زن بی ارزش (داستان های کوتاه جهان15)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

حیات بین الشیخ و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

بهادر (داستان های کوتاه جهان 4)
بهادر (داستان های کوتاه جهان 4)

کد: 96261

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: روپلال مونا و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

بهادر (داستان های کوتاه جهان 4)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

روپلال مونا و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

آدم حسابی (داستان های کوتاه جهان 3)
آدم حسابی (داستان های کوتاه جهان 3)

کد: 96260

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: دنی سانتیاگو و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

آدم حسابی (داستان های کوتاه جهان 3)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

دنی سانتیاگو و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

شکار (داستان های کوتاه جهان22)
شکار (داستان های کوتاه جهان22)

کد: 95974

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: آنتونیو تابوکی و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

شکار (داستان های کوتاه جهان22)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

آنتونیو تابوکی و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

ساحران (داستان های کوتاه جهان21)
ساحران (داستان های کوتاه جهان21)

کد: 95926

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: پریمو لوی و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

ساحران (داستان های کوتاه جهان21)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

پریمو لوی و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

ما رو ببخش! (داستان های کوتاه جهان18)
ما رو ببخش! (داستان های کوتاه جهان18)

کد: 95775

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: یوری بوندارف و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

ما رو ببخش! (داستان های کوتاه جهان18)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

یوری بوندارف و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

مرگ تاثیرگذار (داستان های کوتاه جهان16)
مرگ تاثیرگذار (داستان های کوتاه جهان16)

کد: 95727

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: آلیس مونرو و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

مرگ تاثیرگذار (داستان های کوتاه جهان16)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

آلیس مونرو و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

محافظ دوشیزگان (داستان های کوتاه جهان14)
محافظ دوشیزگان (داستان های کوتاه جهان14)

کد: 95745

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: حنان الشیخ و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

محافظ دوشیزگان (داستان های کوتاه جهان14)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

حنان الشیخ و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

منظره ی زمستانی (داستان های کوتاه جهان19)
منظره ی زمستانی (داستان های کوتاه جهان19)

کد: 95563

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: آنیتا دسای و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

منظره ی زمستانی (داستان های کوتاه جهان19)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

آنیتا دسای و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

ویترین جدید (داستان های کوتاه جهان 6)
ویترین جدید (داستان های کوتاه جهان 6)

کد: 95529

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: نیکولاسا موهر و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

ویترین جدید (داستان های کوتاه جهان 6)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

نیکولاسا موهر و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

نیشکر تلخ است (داستان های کوتاه جهان20)
نیشکر تلخ است (داستان های کوتاه جهان20)

کد: 95439

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: سم سلوون و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

نیشکر تلخ است (داستان های کوتاه جهان20)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

سم سلوون و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

100000ریال

زن کش (1922)
زن کش (1922)

کد: 83843

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: استیفن کینگ

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

زن کش (1922)
390000ریال

زن کش (1922)

ناشر

مروارید

مولف

استیفن کینگ

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

بچه های صحرا
بچه های صحرا

کد: 82849

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: مروارید

مولف: واریس دیری

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

بچه های صحرا
390000ریال

بچه های صحرا

ناشر

مروارید

مولف

واریس دیری

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

ولاد
ولاد

کد: 41041

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: کارلوس فوئنتس

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

ولاد
68000ریال

ولاد

ناشر

مروارید

مولف

کارلوس فوئنتس

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

68000ریال

1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد (در غیر این صورت هرگز نباید خانه را ترک کند)
1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد (در غیر این صورت هرگز نباید خانه را ترک کند)

کد: 22380

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: مروارید

مولف: هری هریسون

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد (در غیر این صورت هرگز نباید خانه را ترک کند)

ناشر

مروارید

مولف

هری هریسون

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

55000ریال

چشم
چشم

کد: 18598

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: ولادمیرولادیمیرووچ ناباکوف

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

چشم
180000ریال

چشم

ناشر

مروارید

مولف

ولادمیرولادیمیرووچ ناباکوف

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

نیروی اراده
نیروی اراده

کد: 14064

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: مروارید

مولف: وین دایر

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

نیروی اراده
590000ریال

نیروی اراده

ناشر

مروارید

مولف

وین دایر

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

اینس در جان من
اینس در جان من

کد: 12802

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: ایزابل آلنده

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

اینس در جان من

ناشر

مروارید

مولف

ایزابل آلنده

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

79000ریال

شب نشینی با شیطان (شاهکارهای داستان کوتاه)
شب نشینی با شیطان (شاهکارهای داستان کوتاه)

کد: 12274

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: مارک تواین و دیگران

مترجم: محمدعلی مهمان نوازان

شب نشینی با شیطان (شاهکارهای داستان کوتاه)

ناشر

مروارید

مولف

مارک تواین و دیگران

مترجم

محمدعلی مهمان نوازان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال