مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : برتولت برشت
در حال بارگذاری
زندگی گالیله (نمایش نامه)
زندگی گالیله (نمایش نامه)

کد: 82383

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: برتولت برشت

مترجم: حمید سمندریان

زندگی گالیله (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

برتولت برشت

مترجم

حمید سمندریان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دایره ی گچی قفقازی (نمایش نامه)
دایره ی گچی قفقازی (نمایش نامه)

کد: 80340

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: برتولت برشت

مترجم: حمید سمندریان

دایره ی گچی قفقازی (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

برتولت برشت

مترجم

حمید سمندریان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

دو تک پرده ای و یک نمایشنامه ی آموزشی (نمایشنامه های برتر جهان133)
دو تک پرده ای و یک نمایشنامه ی آموزشی (نمایشنامه های برتر جهان133)

کد: 74700

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: افراز

مولف: برتولت برشت

مترجم: علیرضا کوشک جلالی

دو تک پرده ای و یک نمایشنامه ی آموزشی (نمایشنامه های برتر جهان133)

ناشر

افراز

مولف

برتولت برشت

مترجم

علیرضا کوشک جلالی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی (نمایشنامه)
ارباب پونتیلا و برده اش ماتی (نمایشنامه)

کد: 73618

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مروارید

مولف: برتولت برشت

مترجم: شریف لنکرانی

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی (نمایشنامه)

ناشر

مروارید

مولف

برتولت برشت

مترجم

شریف لنکرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها
توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

کد: 66650

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بان

مولف: برتولت برشت

مترجم: محمود حسینی زاد

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

ناشر

بان

مولف

برتولت برشت

مترجم

محمود حسینی زاد

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)
مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

کد: 63855

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: کامل روزدار

مه-تی (کتاب دگرگونی های غیر مترقبه با نقد و تفسیر)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ترس و نکبت رایش سوم
ترس و نکبت رایش سوم

کد: 62620

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مصدق

مولف: برتولت برشت

مترجم: شریف لنکرانی

ترس و نکبت رایش سوم

ناشر

مصدق

مولف

برتولت برشت

مترجم

شریف لنکرانی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)
دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)

کد: 57596

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: مجید امین موید

دایره گچی قفقازی (نمایشنامه)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

مجید امین موید

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

داستان های آقای کوینر (با نقد و تفسیر)،(ادبیات معاصر48)
داستان های آقای کوینر (با نقد و تفسیر)،(ادبیات معاصر48)

کد: 46891

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: اشاره

مولف: برتولت برشت

مترجم: کامل روزدار

داستان های آقای کوینر (با نقد و تفسیر)،(ادبیات معاصر48)

ناشر

اشاره

مولف

برتولت برشت

مترجم

کامل روزدار

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)
اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)

کد: 32376

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: برتولت برشت

مترجم: ندا درفش کاویانی

اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

برتولت برشت

مترجم

ندا درفش کاویانی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

گزیده اشعار برتولت برشت (2زبانه)
گزیده اشعار برتولت برشت (2زبانه)

کد: 30217

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: گل آذین

مولف: برتولت برشت

مترجم: علی عبداللهی،علی غضنفری

گزیده اشعار برتولت برشت (2زبانه)

ناشر

گل آذین

مولف

برتولت برشت

مترجم

علی عبداللهی،علی غضنفری

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

هرگز،مگو هرگز! (عاشقانه ها،ترانه ها،شعرهای کوتاه و بازسرایی ها)،(2زبانه)
هرگز،مگو هرگز! (عاشقانه ها،ترانه ها،شعرهای کوتاه و بازسرایی ها)،(2زبانه)

کد: 24889

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: گل آذین

مولف: برتولت برشت

مترجم: علی عبداللهی،علی غضنفری

هرگز،مگو هرگز! (عاشقانه ها،ترانه ها،شعرهای کوتاه و بازسرایی ها)،(2زبانه)

ناشر

گل آذین

مولف

برتولت برشت

مترجم

علی عبداللهی،علی غضنفری

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

فیل (داستانک های فلسفی)
فیل (داستانک های فلسفی)

کد: 22052

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مشکی

مولف: برتولت برشت

مترجم: علی عبداللهی

فیل (داستانک های فلسفی)

ناشر

مشکی

مولف

برتولت برشت

مترجم

علی عبداللهی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

سقراط زخمی
سقراط زخمی

کد: 12812

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: حوض نقره

مولف: برتولت برشت

مترجم: ناصر غیاثی

سقراط زخمی
50000ریال

سقراط زخمی

ناشر

حوض نقره

مولف

برتولت برشت

مترجم

ناصر غیاثی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

50000ریال

ترس و نکبت رایش سوم
ترس و نکبت رایش سوم

کد: 3269

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: مروارید

مولف: برتولت برشت

مترجم: شریف لنکرانی

ترس و نکبت رایش سوم

ناشر

مروارید

مولف

برتولت برشت

مترجم

شریف لنکرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

295000ریال