مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمدعلی موحد
در حال بارگذاری
خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)
خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)

کد: 89928

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

6000000ریال

در کشاکش دین و دولت
در کشاکش دین و دولت

کد: 82799

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ماهی

مولف: محمدعلی موحد

در کشاکش دین و دولت

ناشر

ماهی

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

مختصر حقوق مدنی
مختصر حقوق مدنی

کد: 82495

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

مختصر حقوق مدنی

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1495000ریال

حق و سوء استفاده از آن
حق و سوء استفاده از آن

کد: 73634

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

حق و سوء استفاده از آن

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

595000ریال

شاهد عهد شباب
شاهد عهد شباب

کد: 53499

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

شاهد عهد شباب
450000ریال

شاهد عهد شباب

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

هیاهو بر سر هیچ (مبالغه مستعار)
هیاهو بر سر هیچ (مبالغه مستعار)

کد: 42519

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

هیاهو بر سر هیچ (مبالغه مستعار)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

خواب آشفته نفت 4 (از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه)
خواب آشفته نفت 4 (از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه)

کد: 41812

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت 4 (از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)
باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)

کد: 14574

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)
قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)

کد: 14537

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)
قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

کد: 13025

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)
خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

کد: 11159

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)
در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

کد: 11160

گروه بندی: سیاسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

750000ریال

گفته ها و ناگفته ها
گفته ها و ناگفته ها

کد: 11153

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

گفته ها و ناگفته ها

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)
ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)

کد: 11162

گروه بندی: سیاسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کد: 11149

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

90000ریال

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)
خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)

کد: 11158

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال