مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمدعلی موحد
در حال بارگذاری
در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر
در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر

کد: 100252

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در خانه اگر کس است،همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

ابن بطوطه
ابن بطوطه

کد: 91348

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: محمدعلی موحد

ابن بطوطه
800000ریال

ابن بطوطه

ناشر

نشر نی

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)
خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)

کد: 89928

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(4جلدی،باقاب)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

7000000ریال

مختصر حقوق مدنی
مختصر حقوق مدنی

کد: 82495

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

مختصر حقوق مدنی

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

1495000ریال

حق و سوء استفاده از آن
حق و سوء استفاده از آن

کد: 73634

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

حق و سوء استفاده از آن

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

595000ریال

شاهد عهد شباب
شاهد عهد شباب

کد: 53499

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

شاهد عهد شباب
450000ریال

شاهد عهد شباب

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)
باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)

کد: 14574

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

باغ سبز (گفتارهایی درباره شمس و مولانا)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)
قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)

کد: 14537

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

قصه قصه ها (کهن ترین روایت از ماجرای شمس و مولانا)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)
قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

کد: 13025

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

قانون حاکم (درس هایی از داوری های نفتی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)
در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)

کد: 11149

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در خانه اگر کس است (اعلامیه جهانی حقوق بشر)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

جیبی

قیمت

90000ریال

گفته ها و ناگفته ها
گفته ها و ناگفته ها

کد: 11153

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

گفته ها و ناگفته ها

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)
خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)

کد: 11158

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران)،(2جلدی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)
خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

کد: 11159

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

خواب آشفته نفت 3 (از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)
در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

کد: 11160

گروه بندی: سیاسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)
ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)

کد: 11162

گروه بندی: سیاسی

ناشر: کارنامه

مولف: محمدعلی موحد

ملی کردن و غرامت (درس هایی از داوری های نفتی)

ناشر

کارنامه

مولف

محمدعلی موحد

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال