مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : هنریک ایبسن
در حال بارگذاری
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

کد: 80845

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

ارکان جامعه (جهان نمایش 15)
ارکان جامعه (جهان نمایش 15)

کد: 78304

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سرزمین اهورایی

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: فرشته جاوید حسینی

ارکان جامعه (جهان نمایش 15)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

فرشته جاوید حسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

دشمن مردم (جهان نمایش 15)
دشمن مردم (جهان نمایش 15)

کد: 78305

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سرزمین اهورایی

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: فرشته سادات جاوید حسینی

دشمن مردم (جهان نمایش 15)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

فرشته سادات جاوید حسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)
چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)

کد: 76890

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)
پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)

کد: 76891

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)
تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)

کد: 74731

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: افراز

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: علی کوچهری

تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)

ناشر

افراز

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

علی کوچهری

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)
عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

کد: 71164

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)
استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

کد: 66124

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

امپراتور و جلیلی
امپراتور و جلیلی

کد: 60965

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

امپراتور و جلیلی

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)
دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

کد: 60468

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

بانوی دریایی (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 4)
بانوی دریایی (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 4)

کد: 60481

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

بانوی دریایی (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 4)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)
رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)

کد: 60482

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اردک وحشی
اردک وحشی

کد: 59786

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کارنامه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: منوچهر انور

اردک وحشی
500000ریال

اردک وحشی

ناشر

کارنامه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

منوچهر انور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)
جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

کد: 59480

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

آیلف کوچولو (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 5)
آیلف کوچولو (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 5)

کد: 56944

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

آیلف کوچولو (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 5)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

135000ریال

پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)
پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)

کد: 48734

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی

پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)
عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)

کد: 48735

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی

عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

خانه عروسک
خانه عروسک

کد: 46714

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: تابان خرد

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهاره آقاگل زاده

خانه عروسک
150000ریال

خانه عروسک

ناشر

تابان خرد

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهاره آقاگل زاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

دشمن مردم
دشمن مردم

کد: 24432

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: دنیای نو

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میر مجید عمرانی

دشمن مردم
245000ریال

دشمن مردم

ناشر

دنیای نو

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میر مجید عمرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

خانه عروسک و اشباح
خانه عروسک و اشباح

کد: 14508

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: زوار

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: مهدی فروغ

خانه عروسک و اشباح

ناشر

زوار

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

مهدی فروغ

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

عروسکخانه
عروسکخانه

کد: 11131

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کارنامه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: منوچهر انور

عروسکخانه
250000ریال

عروسکخانه

ناشر

کارنامه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

منوچهر انور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال