مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : هنریک ایبسن
در حال بارگذاری
عروسکخانه (ایبسن شاعر و چند اشاره به چالش ترجمه)
عروسکخانه (ایبسن شاعر و چند اشاره به چالش ترجمه)

کد: 88639

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کارنامه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: منوچهر انور

عروسکخانه (ایبسن شاعر و چند اشاره به چالش ترجمه)

ناشر

کارنامه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

منوچهر انور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

ستون های جامعه (نمایش نامه)
ستون های جامعه (نمایش نامه)

کد: 12885

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: طلایه رویایی

ستون های جامعه (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

طلایه رویایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

روسمر سهلم (اسب های سفید)،(نمایش نامه)
روسمر سهلم (اسب های سفید)،(نمایش نامه)

کد: 14181

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: طلایه رویایی

روسمر سهلم (اسب های سفید)،(نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

طلایه رویایی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)
هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

کد: 80845

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

هدا گابلر (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن10)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

دشمن مردم (جهان نمایش 15)
دشمن مردم (جهان نمایش 15)

کد: 78305

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سرزمین اهورایی

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: فرشته سادات جاوید حسینی

دشمن مردم (جهان نمایش 15)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

فرشته سادات جاوید حسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

ارکان جامعه (جهان نمایش 15)
ارکان جامعه (جهان نمایش 15)

کد: 78304

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: سرزمین اهورایی

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: فرشته جاوید حسینی

ارکان جامعه (جهان نمایش 15)

ناشر

سرزمین اهورایی

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

فرشته جاوید حسینی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)
چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)

کد: 76890

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

چهار نمایشنامه (دشمن مردم،ستون های جامعه،مرغابی وحشی،یان گابری یل بورکمن)

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)
پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)

کد: 76891

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

پنج نمایشنامه (خانه ی عروسک،اشباح رسمرس هلم،هدا گابلر،استاد معمار)

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)
تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)

کد: 74731

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: افراز

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: علی کوچهری

تابستان در زمستان بهتر توصیف می شود [قلمرو خصوصی]،(ادبیات،هنر و اندیشه83)

ناشر

افراز

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

علی کوچهری

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)
عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

کد: 71164

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

عروسک خانه (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 9)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)
استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

کد: 66124

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

استاد سولنس معمار (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 8)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

امپراتور و جلیلی
امپراتور و جلیلی

کد: 60965

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: نگاه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: اصغر رستگار

امپراتور و جلیلی

ناشر

نگاه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

اصغر رستگار

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)
رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)

کد: 60482

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

رسمرس هلم (مجموعه شاهکارهای جهان نمایش 5)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی،ایبسن پژوه دانشگاه اسلو

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)
دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

کد: 60468

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

دشمن مردم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 7)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

اردک وحشی
اردک وحشی

کد: 59786

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کارنامه

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: منوچهر انور

اردک وحشی
500000ریال

اردک وحشی

ناشر

کارنامه

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

منوچهر انور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)
جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

کد: 59480

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

جان گابریل بورکمان (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 6)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

شاهکارهای هنریک ایبسن
شاهکارهای هنریک ایبسن

کد: 53781

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: کوله پشتی

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: کتایون ناصح

شاهکارهای هنریک ایبسن

ناشر

کوله پشتی

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

کتایون ناصح

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)
وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)

کد: 52318

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

وقتی ما مردگان سر برداریم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 4)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)
روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)

کد: 50488

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

روسمرسهولم (نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 3)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)
پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)

کد: 48734

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی

پرهیب ها (شاهکارهای جهان نمایش 2)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)
عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)

کد: 48735

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: شورآفرین

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: میرمجید عمرانی

عروسک خانه (شاهکارهای جهان نمایش 1)

ناشر

شورآفرین

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

میرمجید عمرانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)
نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)

کد: 47885

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: بیدگل

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهزاد قادری

نمایشنامه های بیدگل:ایبسن 1 (جن زدگان)

ناشر

بیدگل

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهزاد قادری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

خانه عروسک
خانه عروسک

کد: 46714

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: تابان خرد

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: بهاره آقاگل زاده

خانه عروسک
150000ریال

خانه عروسک

ناشر

تابان خرد

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

بهاره آقاگل زاده

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خانه عروسک و اشباح
خانه عروسک و اشباح

کد: 14508

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: زوار

مولف: هنریک ایبسن

مترجم: مهدی فروغ

خانه عروسک و اشباح

ناشر

زوار

مولف

هنریک ایبسن

مترجم

مهدی فروغ

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال