مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : بدیهه،لیوسا
در حال بارگذاری
دیوان حافظ آسان خوان (ترمو)
دیوان حافظ آسان خوان (ترمو)

کد: 42705

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دیوان حافظ آسان خوان (ترمو)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

جیبی

قیمت

900000ریال

مثنوی معنوی آسان خوان (ترمو)
مثنوی معنوی آسان خوان (ترمو)

کد: 42706

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

مثنوی معنوی آسان خوان (ترمو)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

جیبی

قیمت

1800000ریال

اندیشه های داستایفسکی (2زبانه)
اندیشه های داستایفسکی (2زبانه)

کد: 36036

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: مریم شفقی

اندیشه های داستایفسکی (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

مریم شفقی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

جهان همراه (سپیدی 5)
جهان همراه (سپیدی 5)

کد: 35161

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

مترجم: بابک هاشمی

جهان همراه (سپیدی 5)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

مترجم

بابک هاشمی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

جیبی

قیمت

80000ریال

حقیقت (همراه سپیدی 6)
حقیقت (همراه سپیدی 6)

کد: 35162

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

حقیقت (همراه سپیدی 6)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

جیبی

قیمت

80000ریال

اندیشه های شاه نعمت الله ولی
اندیشه های شاه نعمت الله ولی

کد: 35069

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: شاه نعمت الله ولی

مترجم: سارا شیرازی،فرزانه اصفهانی

اندیشه های شاه نعمت الله ولی

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

شاه نعمت الله ولی

مترجم

سارا شیرازی،فرزانه اصفهانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های زرین مسلمانان
اندیشه های زرین مسلمانان

کد: 34676

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: آنه ماری شیمل

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین مسلمانان

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

آنه ماری شیمل

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

خدا (همراه سپیدی 1)
خدا (همراه سپیدی 1)

کد: 34677

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

مترجم: آرزو کرمانی

خدا (همراه سپیدی 1)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

مترجم

آرزو کرمانی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

جیبی

قیمت

80000ریال

زندگی (همراه سپیدی 3)
زندگی (همراه سپیدی 3)

کد: 34679

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

مترجم: بابک هاشمی

زندگی (همراه سپیدی 3)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

مترجم

بابک هاشمی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

جیبی

قیمت

80000ریال

اندیشه های چخوف (2زبانه)
اندیشه های چخوف (2زبانه)

کد: 34675

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: مریم شفقی

اندیشه های چخوف (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

مریم شفقی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های رومن رولان (2زبانه)
اندیشه های رومن رولان (2زبانه)

کد: 33487

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: رومن رولان

مترجم: پردیس شرکت مقدم

اندیشه های رومن رولان (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

رومن رولان

مترجم

پردیس شرکت مقدم

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های آلبر کامو (2زبانه)
اندیشه های آلبر کامو (2زبانه)

کد: 32374

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: آلبر کامو

مترجم: پردیس شرکت مقدم

اندیشه های آلبر کامو (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

آلبر کامو

مترجم

پردیس شرکت مقدم

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های ارنست همینگوی (2زبانه)
اندیشه های ارنست همینگوی (2زبانه)

کد: 32375

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: ارنست همینگوی

مترجم: مهرداد رضایی

اندیشه های ارنست همینگوی (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

ارنست همینگوی

مترجم

مهرداد رضایی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)
اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)

کد: 32376

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: برتولت برشت

مترجم: ندا درفش کاویانی

اندیشه های برتولت برشت (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

برتولت برشت

مترجم

ندا درفش کاویانی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های ویلیام فاکنر (2زبانه)
اندیشه های ویلیام فاکنر (2زبانه)

کد: 32174

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: ویلیام فاکنر

مترجم: لیلی امیری شایسته

اندیشه های ویلیام فاکنر (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

ویلیام فاکنر

مترجم

لیلی امیری شایسته

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های مهاتما گاندی (2زبانه)
اندیشه های مهاتما گاندی (2زبانه)

کد: 31781

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: مهاتما گاندی

مترجم: مصطفی مرادیان،مجتبی عبدلی

اندیشه های مهاتما گاندی (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

مهاتما گاندی

مترجم

مصطفی مرادیان،مجتبی عبدلی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های اریک فروم (2زبانه)
اندیشه های اریک فروم (2زبانه)

کد: 24267

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: اریک فروم

مترجم: نگین ناطق

اندیشه های اریک فروم (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

اریک فروم

مترجم

نگین ناطق

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین جورج اورول (2زبانه)
اندیشه های زرین جورج اورول (2زبانه)

کد: 23582

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: جورج اورول

مترجم: مهرداد رضایی

اندیشه های زرین جورج اورول (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

جورج اورول

مترجم

مهرداد رضایی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های زرین حافظ
اندیشه های زرین حافظ

کد: 23132

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

اندیشه های زرین حافظ

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های ویکتور هوگو (2زبانه)
اندیشه های ویکتور هوگو (2زبانه)

کد: 22914

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: ویکتور هوگو

مترجم: مریم ظرافت کار

اندیشه های ویکتور هوگو (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

ویکتور هوگو

مترجم

مریم ظرافت کار

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های رابیندرانات تاگور (2زبانه)
اندیشه های رابیندرانات تاگور (2زبانه)

کد: 21701

گروه بندی: شعر خارجی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: ابوالقاسم رادفر

اندیشه های رابیندرانات تاگور (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

ابوالقاسم رادفر

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های مارک تواین
اندیشه های مارک تواین

کد: 21702

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: مارک تواین

مترجم: مهرداد رضایی

اندیشه های مارک تواین

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

مارک تواین

مترجم

مهرداد رضایی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)
اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)

کد: 21706

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: سعید فیروزآبادی

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

سعید فیروزآبادی

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین خاقانی
اندیشه های زرین خاقانی

کد: 21246

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

اندیشه های زرین خاقانی

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)
اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)

کد: 21220

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: هاینریش هاینه

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

هاینریش هاینه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین حلاج
اندیشه های زرین حلاج

کد: 20612

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فرزانه اصفهانی

اندیشه های زرین حلاج

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فرزانه اصفهانی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین جبران خلیل جبران (2زبانه)
اندیشه های زرین جبران خلیل جبران (2زبانه)

کد: 17975

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: جبران خلیل جبران

مترجم: محسن نیک بخت

اندیشه های زرین جبران خلیل جبران (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

جبران خلیل جبران

مترجم

محسن نیک بخت

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های زرین ابوسعید ابوالخیر
اندیشه های زرین ابوسعید ابوالخیر

کد: 17976

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: محمدبن منصور ابوسعیدابوالخیر

اندیشه های زرین ابوسعید ابوالخیر

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

محمدبن منصور ابوسعیدابوالخیر

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین عطار نیشابوری
اندیشه های زرین عطار نیشابوری

کد: 17734

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

اندیشه های زرین عطار نیشابوری

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های زرین گوته (2زبانه)
اندیشه های زرین گوته (2زبانه)

کد: 17735

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: یوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین گوته (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

یوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین نظامی
اندیشه های زرین نظامی

کد: 17730

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

اندیشه های زرین نظامی

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

الیاس بن یوسف نظامی گنجوی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

180000ریال

اندیشه های زرین سنایی
اندیشه های زرین سنایی

کد: 17731

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: مجدودبن آدم سنایی غزنوی

اندیشه های زرین سنایی

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

مجدودبن آدم سنایی غزنوی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال