مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : اریک اوبلاکر
در حال بارگذاری
چرا و چگونه33 (سیاره ها و سفرهای فضایی)
چرا و چگونه33 (سیاره ها و سفرهای فضایی)

کد: 15013

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه33 (سیاره ها و سفرهای فضایی)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)
چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)

کد: 9318

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

چرا و چگونه10 (در جهان ریاضیات)
چرا و چگونه10 (در جهان ریاضیات)

کد: 9326

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه10 (در جهان ریاضیات)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)
چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)

کد: 9333

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)
چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)

کد: 9334

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)
چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)

کد: 9319

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال