مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ریموند چندلر
در حال بارگذاری
دردسر شغل من است
دردسر شغل من است

کد: 96065

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

دردسر شغل من است

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

پرده
پرده

کد: 96067

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

پرده
150000ریال

پرده

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

150000ریال

قاتل در باران
قاتل در باران

کد: 96063

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

قاتل در باران
190000ریال

قاتل در باران

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

190000ریال

یشم سبز ماندارین
یشم سبز ماندارین

کد: 96070

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

یشم سبز ماندارین

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

180000ریال

مردی که سگ ها را دوست داشت
مردی که سگ ها را دوست داشت

کد: 96071

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

مردی که سگ ها را دوست داشت

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

نشان دهنده
نشان دهنده

کد: 96074

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

نشان دهنده
200000ریال

نشان دهنده

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

اسلحه ها در کاباره سیرانو
اسلحه ها در کاباره سیرانو

کد: 96069

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

اسلحه ها در کاباره سیرانو

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

باد سرخ
باد سرخ

کد: 96064

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آناپنا

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح اله جعفری جوزانی

باد سرخ
190000ریال

باد سرخ

ناشر

آناپنا

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح اله جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

190000ریال

حق السکوت
حق السکوت

کد: 11397

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: ریموند چندلر

مترجم: احسان نوروزی

حق السکوت
390000ریال

حق السکوت

ناشر

مروارید

مولف

ریموند چندلر

مترجم

احسان نوروزی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

خداحافظی طولانی
خداحافظی طولانی

کد: 8574

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: روزنه کار

مولف: ریموند چندلر

مترجم: فتح ا.. جعفری جوزانی

خداحافظی طولانی

ناشر

روزنه کار

مولف

ریموند چندلر

مترجم

فتح ا.. جعفری جوزانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال