مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : بورلی کلی یری
در حال بارگذاری
رامونای وروجک
رامونای وروجک

کد: 86455

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کیمیا

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: احمد کسایی پور

رامونای وروجک

ناشر

کیمیا

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

احمد کسایی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

60000ریال

هنری و بیزوس
هنری و بیزوس

کد: 56276

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هرمس

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

هنری و بیزوس
70000ریال

هنری و بیزوس

ناشر

هرمس

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

کیوان عبیدی آشتیانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

کلبه هنری
کلبه هنری

کد: 50054

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: هرمس

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: کیوان عبیدی آشتیانی

کلبه هنری
70000ریال

کلبه هنری

ناشر

هرمس

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

کیوان عبیدی آشتیانی

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

70000ریال

رامونای هشت ساله
رامونای هشت ساله

کد: 49055

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: هرمس،کیمیا

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: احمد کسایی پور

رامونای هشت ساله

ناشر

هرمس،کیمیا

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

احمد کسایی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

دنیای رامونا
دنیای رامونا

کد: 49056

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کیمیا

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: احمد کسایی پور

دنیای رامونا
150000ریال

دنیای رامونا

ناشر

کیمیا

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

احمد کسایی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

آقای هنشاو عزیز (رمان نوجوان162)
آقای هنشاو عزیز (رمان نوجوان162)

کد: 44180

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

آقای هنشاو عزیز (رمان نوجوان162)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)
آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)

کد: 39217

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: مژگان کلهر

آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)

ناشر

پیدایش

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

رامونا 4 (رامونا و مادرش)
رامونا 4 (رامونا و مادرش)

کد: 22363

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 4 (رامونا و مادرش)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

رامونا 5 (رامونا و پدرش)
رامونا 5 (رامونا و پدرش)

کد: 15608

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 5 (رامونا و پدرش)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

رامونا 8 (دنیای رامونا)
رامونا 8 (دنیای رامونا)

کد: 7208

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 8 (دنیای رامونا)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

رامونا 2 (رامونای آتش پاره)
رامونا 2 (رامونای آتش پاره)

کد: 7206

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 2 (رامونای آتش پاره)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

رامونا 6 (رامونای هشت ساله)
رامونا 6 (رامونای هشت ساله)

کد: 7207

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 6 (رامونای هشت ساله)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)
رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)

کد: 10721

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: پروین علی پور

رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)

ناشر

افق

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

پروین علی پور

گروه بندی

رمان کودک

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال