مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سعید فیروزآبادی
در حال بارگذاری
اندیشه های زرین مسلمانان
اندیشه های زرین مسلمانان

کد: 34676

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: آنه ماری شیمل

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین مسلمانان

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

آنه ماری شیمل

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)
اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)

کد: 21706

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: سعید فیروزآبادی

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های ویتگنشتاین (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

سعید فیروزآبادی

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)
اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)

کد: 21220

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: هاینریش هاینه

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین هاینریش هاینه (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

هاینریش هاینه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

اندیشه های زرین گوته (2زبانه)
اندیشه های زرین گوته (2زبانه)

کد: 17735

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: بدیهه،لیوسا

مولف: یوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم: سعید فیروزآبادی

اندیشه های زرین گوته (2زبانه)

ناشر

بدیهه،لیوسا

مولف

یوهان ولفگانگ فون گوته

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

این است نیچه (تفسیری بر آثار نیچه)
این است نیچه (تفسیری بر آثار نیچه)

کد: 17573

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: گونتر شولته

مترجم: سعید فیروزآبادی

این است نیچه (تفسیری بر آثار نیچه)

ناشر

ثالث

مولف

گونتر شولته

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون
آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

کد: 16404

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: سعید فیروزآبادی

آواره و سایه اش و آراء و اندیشه های گوناگون

ناشر

جامی

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

فراسوی نیک و بد (درآمدی بر فلسفه ی آینده)
فراسوی نیک و بد (درآمدی بر فلسفه ی آینده)

کد: 14438

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: سعید فیروزآبادی

فراسوی نیک و بد (درآمدی بر فلسفه ی آینده)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

تاریخ ادبیات معاصر ایران (نظم و نثر)
تاریخ ادبیات معاصر ایران (نظم و نثر)

کد: 13912

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: جامی

مولف: بزرگ علوی

مترجم: سعید فیروزآبادی

تاریخ ادبیات معاصر ایران (نظم و نثر)

ناشر

جامی

مولف

بزرگ علوی

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

اعتراف من
اعتراف من

کد: 11859

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جامی

مولف: لئو نیکلایویچ تولستوی

مترجم: سعید فیروزآبادی

اعتراف من
350000ریال

اعتراف من

ناشر

جامی

مولف

لئو نیکلایویچ تولستوی

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دجال:تلاشی برای نقد مسیحیت (مجموعه آثار11)
دجال:تلاشی برای نقد مسیحیت (مجموعه آثار11)

کد: 11861

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: جامی،مصدق

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: سعید فیروزآبادی

دجال:تلاشی برای نقد مسیحیت (مجموعه آثار11)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

این است انسان (چگونه آن می شویم که هستیم؟)،(مجموعه آثار 9)
این است انسان (چگونه آن می شویم که هستیم؟)،(مجموعه آثار 9)

کد: 9376

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی،مصدق

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: سعید فیروزآبادی

این است انسان (چگونه آن می شویم که هستیم؟)،(مجموعه آثار 9)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مجموعه آثار10 (انسانی بسیار انسانی)،(کتابی برای جان های آزاده)
مجموعه آثار10 (انسانی بسیار انسانی)،(کتابی برای جان های آزاده)

کد: 6707

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جامی

مولف: فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم: سعید فیروزآبادی

مجموعه آثار10 (انسانی بسیار انسانی)،(کتابی برای جان های آزاده)

ناشر

جامی

مولف

فریدریش ویلهلم نیچه

مترجم

سعید فیروزآبادی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال