مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مژگان شیخی
در حال بارگذاری
خودت داستان بنویس (آموزش خلاق داستان نویسی به بچه ها)
خودت داستان بنویس (آموزش خلاق داستان نویسی به بچه ها)

کد: 100132

گروه بندی: آموزشی

ناشر: قدیانی

مولف: الکس فریت و دیگران

مترجم: مژگان شیخی

خودت داستان بنویس (آموزش خلاق داستان نویسی به بچه ها)

ناشر

قدیانی

مولف

الکس فریت و دیگران

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

مجموعه دکتر اول تا دکتر دوازدهم (گلاسه)
مجموعه دکتر اول تا دکتر دوازدهم (گلاسه)

کد: 91833

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

مجموعه دکتر اول تا دکتر دوازدهم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی

قیمت

350000ریال

دکتر دوازدهم (گلاسه)
دکتر دوازدهم (گلاسه)

کد: 87728

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر دوازدهم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر هفتم (گلاسه)
دکتر هفتم (گلاسه)

کد: 87723

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر هفتم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر دوم (گلاسه)
دکتر دوم (گلاسه)

کد: 87718

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر دوم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر هشتم (گلاسه)
دکتر هشتم (گلاسه)

کد: 87724

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر هشتم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر سوم (گلاسه)
دکتر سوم (گلاسه)

کد: 87719

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر سوم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر نهم (گلاسه)
دکتر نهم (گلاسه)

کد: 87725

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر نهم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر چهارم (گلاسه)
دکتر چهارم (گلاسه)

کد: 87720

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر چهارم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر دهم (گلاسه)
دکتر دهم (گلاسه)

کد: 87726

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر دهم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر پنجم (گلاسه)
دکتر پنجم (گلاسه)

کد: 87721

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر پنجم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر یازدهم (گلاسه)
دکتر یازدهم (گلاسه)

کد: 87727

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر یازدهم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر ششم (گلاسه)
دکتر ششم (گلاسه)

کد: 87722

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر ششم (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

دکتر اول (گلاسه)
دکتر اول (گلاسه)

کد: 87717

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آدام هارگریوز

مترجم: مژگان شیخی

دکتر اول (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آدام هارگریوز

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال

قصه های شیرین برای بچه ها 8 (من از همه کوچکترم)،(گلاسه)
قصه های شیرین برای بچه ها 8 (من از همه کوچکترم)،(گلاسه)

کد: 49499

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: روث اینس ورث

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین برای بچه ها 8 (من از همه کوچکترم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

روث اینس ورث

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

70000ریال

قصه های تصویری از الهی نامه 2 (پسرک و دختر شاه پریان)،(گلاسه)
قصه های تصویری از الهی نامه 2 (پسرک و دختر شاه پریان)،(گلاسه)

کد: 59398

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

مترجم: مژگان شیخی

قصه های تصویری از الهی نامه 2 (پسرک و دختر شاه پریان)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ماجراهای اسب راه راهی 2 (مواظب باش اسب راه راهی!)،(گلاسه)
ماجراهای اسب راه راهی 2 (مواظب باش اسب راه راهی!)،(گلاسه)

کد: 44363

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: جیم هلمور

مترجم: مژگان شیخی

ماجراهای اسب راه راهی 2 (مواظب باش اسب راه راهی!)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

جیم هلمور

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

55000ریال

ماجراهای اسب راه راهی 3 (محکم نگه دار،اسب راه راهی!)،(گلاسه)
ماجراهای اسب راه راهی 3 (محکم نگه دار،اسب راه راهی!)،(گلاسه)

کد: 44364

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: جیم هلمور

مترجم: مژگان شیخی

ماجراهای اسب راه راهی 3 (محکم نگه دار،اسب راه راهی!)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

جیم هلمور

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

55000ریال

مجموعه ماجراهای اسب راه راهی (گلاسه)
مجموعه ماجراهای اسب راه راهی (گلاسه)

کد: 44365

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: جیم هلمور

مترجم: مژگان شیخی

مجموعه ماجراهای اسب راه راهی (گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

جیم هلمور

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

280000ریال

ماجراهای اسب راه راهی 1 (تو کی هستی اسب راه راهی؟)،(گلاسه)
ماجراهای اسب راه راهی 1 (تو کی هستی اسب راه راهی؟)،(گلاسه)

کد: 44362

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: ذکر

مولف: جیم هلمور

مترجم: مژگان شیخی

ماجراهای اسب راه راهی 1 (تو کی هستی اسب راه راهی؟)،(گلاسه)

ناشر

ذکر

مولف

جیم هلمور

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

55000ریال

هاپو و دوستانش (بازی جدید هاپو)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش (بازی جدید هاپو)،(گلاسه)

کد: 29559

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش (بازی جدید هاپو)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

هاپو و دوستانش (باغچه ی هاپو)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش (باغچه ی هاپو)،(گلاسه)

کد: 29560

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش (باغچه ی هاپو)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

هاپو و دوستانش (هاپو و زنگ هوش و سرگرمی)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش (هاپو و زنگ هوش و سرگرمی)،(گلاسه)

کد: 29563

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش (هاپو و زنگ هوش و سرگرمی)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

قصه های شیرین جنگل 5 (گودی گنده)،(فیلی که نمی توانست شیپور بزند)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 5 (گودی گنده)،(فیلی که نمی توانست شیپور بزند)،(گلاسه)

کد: 27979

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: مندی راس

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 5 (گودی گنده)،(فیلی که نمی توانست شیپور بزند)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مندی راس

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

قصه های شیرین جنگل 1 (گالی گلی)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 1 (گالی گلی)،(گلاسه)

کد: 27975

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: رونه رندل

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 1 (گالی گلی)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

رونه رندل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

قصه های شیرین جنگل 6 (غری غرشی)،(شیری که تنبل بود)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 6 (غری غرشی)،(شیری که تنبل بود)،(گلاسه)

کد: 27980

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: رونه رندل

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 6 (غری غرشی)،(شیری که تنبل بود)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

رونه رندل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

قصه های شیرین جنگل 3 (هتی هیس هیس)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 3 (هتی هیس هیس)،(گلاسه)

کد: 27977

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ملانی جویس

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 3 (هتی هیس هیس)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

ملانی جویس

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

هاپو و دوستانش 3 (تولدت مبارک،هاپو)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش 3 (تولدت مبارک،هاپو)،(گلاسه)

کد: 27970

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش 3 (تولدت مبارک،هاپو)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

قصه های شیرین جنگل 4 (آوی آویزون)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 4 (آوی آویزون)،(گلاسه)

کد: 27978

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: ملانی جویس،رونه رندل

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 4 (آوی آویزون)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

ملانی جویس،رونه رندل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

هاپو و دوستانش (دل درد هاپو)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش (دل درد هاپو)،(گلاسه)

کد: 27971

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش (دل درد هاپو)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

هاپو و دوستانش 6 (هاپو و مادربزرگش)،(گلاسه)
هاپو و دوستانش 6 (هاپو و مادربزرگش)،(گلاسه)

کد: 27973

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: اریک هیل

مترجم: مژگان شیخی

هاپو و دوستانش 6 (هاپو و مادربزرگش)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

اریک هیل

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

قصه های شیرین جنگل 2 (ری ری راه راه)،(ببری که صدایش را گم کرد)،(گلاسه)
قصه های شیرین جنگل 2 (ری ری راه راه)،(ببری که صدایش را گم کرد)،(گلاسه)

کد: 27976

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق

مولف: مندی راس

مترجم: مژگان شیخی

قصه های شیرین جنگل 2 (ری ری راه راه)،(ببری که صدایش را گم کرد)،(گلاسه)

ناشر

افق

مولف

مندی راس

مترجم

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال