مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : تونی بازان
در حال بارگذاری
ذهن برتر
ذهن برتر

کد: 100142

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدرضا حبیبی

ذهن برتر
740000ریال

ذهن برتر

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدرضا حبیبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

معجزه ی تغییر
معجزه ی تغییر

کد: 74617

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: طاهره یوسفی،سارا حاج کاظمیان

معجزه ی تغییر
1010000ریال

معجزه ی تغییر

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

طاهره یوسفی،سارا حاج کاظمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

1010000ریال

تندخوانی پیشرفته به روش تونی بازان
تندخوانی پیشرفته به روش تونی بازان

کد: 72395

گروه بندی: آموزشی

ناشر: الماس پارسیان،کلک زرین

مولف: تونی بازان

مترجم: آذین فیروز پور،رقیه اسلامی

تندخوانی پیشرفته به روش تونی بازان

ناشر

الماس پارسیان،کلک زرین

مولف

تونی بازان

مترجم

آذین فیروز پور،رقیه اسلامی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

نقشه های ذهنی در محیط کار و زندگی
نقشه های ذهنی در محیط کار و زندگی

کد: 57850

گروه بندی: روانشناسی کار و تجارت

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

نقشه های ذهنی در محیط کار و زندگی

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی کار و تجارت

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

مغزت را درست به کار بینداز
مغزت را درست به کار بینداز

کد: 52178

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

مغزت را درست به کار بینداز

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان
تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان

کد: 48491

گروه بندی: آموزشی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

تمرکز و تقویت حافظه با روش تونی بازان

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

تندخوانی پیشرفته با روش تونی بازان
تندخوانی پیشرفته با روش تونی بازان

کد: 47693

گروه بندی: آموزشی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

تندخوانی پیشرفته با روش تونی بازان

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

930000ریال

حافظه ات را به کار بینداز
حافظه ات را به کار بینداز

کد: 47143

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

حافظه ات را به کار بینداز

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

روشی برای مرور بهتر درس ها (نقشه های ذهنی برای بچه ها)
روشی برای مرور بهتر درس ها (نقشه های ذهنی برای بچه ها)

کد: 46625

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

روشی برای مرور بهتر درس ها (نقشه های ذهنی برای بچه ها)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

راهکاری برای موفقیت در مدرسه (نقشه های ذهنی برای بچه ها)
راهکاری برای موفقیت در مدرسه (نقشه های ذهنی برای بچه ها)

کد: 46510

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

راهکاری برای موفقیت در مدرسه (نقشه های ذهنی برای بچه ها)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

مهارت های مطالعه (تندخوانی و تکنیک های برتر تقویت حافظه،با کمک نقشه بندی ذهنی)
مهارت های مطالعه (تندخوانی و تکنیک های برتر تقویت حافظه،با کمک نقشه بندی ذهنی)

کد: 46509

گروه بندی: آموزشی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

مهارت های مطالعه (تندخوانی و تکنیک های برتر تقویت حافظه،با کمک نقشه بندی ذهنی)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

570000ریال

درست فکر کن،صحیح عمل کن (یک ابزار فکری برتر که زندگی شما را متحول می سازد)
درست فکر کن،صحیح عمل کن (یک ابزار فکری برتر که زندگی شما را متحول می سازد)

کد: 46337

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

درست فکر کن،صحیح عمل کن (یک ابزار فکری برتر که زندگی شما را متحول می سازد)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

نقشه بندی ذهنی (هدفمند زندگی کنید)
نقشه بندی ذهنی (هدفمند زندگی کنید)

کد: 46268

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

نقشه بندی ذهنی (هدفمند زندگی کنید)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

نقشه های ذهنی برای بچه ها (حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید)
نقشه های ذهنی برای بچه ها (حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید)

کد: 46218

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

نقشه های ذهنی برای بچه ها (حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید)

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

310000ریال

راه حل رسیدن به نیروی نبوغ مثبت
راه حل رسیدن به نیروی نبوغ مثبت

کد: 45822

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: الهام مبارکی زاده

راه حل رسیدن به نیروی نبوغ مثبت

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

الهام مبارکی زاده

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

1020000ریال

حافظه درخشان به روش تونی بازان
حافظه درخشان به روش تونی بازان

کد: 25970

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

حافظه درخشان به روش تونی بازان

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

آموزش تندخوانی به روش تونی بازان
آموزش تندخوانی به روش تونی بازان

کد: 16984

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدجواد نعمتی

آموزش تندخوانی به روش تونی بازان

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدجواد نعمتی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی

کد: 10272

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: حورزاد صالحی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

حورزاد صالحی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ فیزیکی
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ فیزیکی

کد: 5485

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: حورزاد صالحی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ فیزیکی

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

حورزاد صالحی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ کلامی
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ کلامی

کد: 5486

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: حورزاد صالحی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ کلامی

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

حورزاد صالحی

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ اجتماعی
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ اجتماعی

کد: 5477

گروه بندی: روانشناسی ارتباط

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: حورزاد صالحی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ اجتماعی

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

حورزاد صالحی

گروه بندی

روانشناسی ارتباط

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ خلاق
10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ خلاق

کد: 5476

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: حورزاد صالحی

10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ خلاق

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

حورزاد صالحی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال