مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : آگاه
در حال بارگذاری
شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)
شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

کد: 91868

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: جان رنی شورت

مترجم: حمیدرضا تلخابی،فریدون گازرانی

شهر نابرابر (تجدید حیات شهری،جابه جایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی)

ناشر

آگاه

مولف

جان رنی شورت

مترجم

حمیدرضا تلخابی،فریدون گازرانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

ناسیونالیسم و قومیت در ایران
ناسیونالیسم و قومیت در ایران

کد: 91831

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: آیت الله میرزایی

ناسیونالیسم و قومیت در ایران

ناشر

آگاه

مولف

آیت الله میرزایی

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

عدالت شهری
عدالت شهری

کد: 91062

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: سوزان اس.فاینشتاین

مترجم: محمدحسین شریف زادگان،راضیه موسوی خورشیدی

عدالت شهری
600000ریال

عدالت شهری

ناشر

آگاه

مولف

سوزان اس.فاینشتاین

مترجم

محمدحسین شریف زادگان،راضیه موسوی خورشیدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)
تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)

کد: 90747

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: محمد مالجو

تاراج نهان (سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران)

ناشر

آگاه

مولف

محمد مالجو

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)

کد: 88582

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: حسین اکبری و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی 4 (آسیب های نوپدید خانواده بزهکاری،جرم و جنایت)

ناشر

آگاه

مولف

حسین اکبری و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

قواعد روش جامعه شناسی
قواعد روش جامعه شناسی

کد: 88028

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: امیل دورکیم

مترجم: هوشنگ نایبی

قواعد روش جامعه شناسی

ناشر

آگاه

مولف

امیل دورکیم

مترجم

هوشنگ نایبی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)

کد: 87856

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میر طاهر موسوی و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 6 (آسیب های فضای مجازی)

ناشر

آگاه

مولف

میر طاهر موسوی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)

کد: 85273

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدباقر تاج الدین و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 8 (مسائل و مشکلات اجتماعی)

ناشر

آگاه

مولف

محمدباقر تاج الدین و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)

کد: 85263

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 1 (آسیب های زنان و خانواده)

ناشر

آگاه

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)

کد: 85264

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: میرطاهر موسوی

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 2 (آسیب های شهری و سکونت گاهی)

ناشر

آگاه

مولف

میرطاهر موسوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی… 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی… 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)

کد: 85265

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: ملیحه شیانی و دیگران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی… 3 (آسیب های کودکان،نوجوانان،جوانان و سالمندان)

ناشر

آگاه

مولف

ملیحه شیانی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

کد: 85266

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: انجمن جامعه شناسی ایران

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 5 (اعتیاد)

ناشر

آگاه

مولف

انجمن جامعه شناسی ایران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)
مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)

کد: 85269

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: سمیه آقایی نژاد

مقالات برگزیده ی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 7 (آسیب های اقتصادی)

ناشر

آگاه

مولف

سمیه آقایی نژاد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)
فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)

کد: 83508

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: داود حسینی هاشم زاده

فساد دانشگاهی (گونه شناسی،روش سنجش،علل،پی آمدها و راهبردهای مبارزه با آن)

ناشر

آگاه

مولف

داود حسینی هاشم زاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

430000ریال

اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)
اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

کد: 82434

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: آگاه

مولف: علیرضا صالحی

اقتدار پزشکی (از خشونت تا دگرفهمی)

ناشر

آگاه

مولف

علیرضا صالحی

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی
عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

کد: 81625

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: محمدسعید ذکایی و دیگران

عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی

ناشر

آگاه

مولف

محمدسعید ذکایی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

الف-ب زبان شناسی شناختی 1
الف-ب زبان شناسی شناختی 1

کد: 80724

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: وی ویان اونز،ملانی گرین

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

الف-ب زبان شناسی شناختی 1

ناشر

آگاه

مولف

وی ویان اونز،ملانی گرین

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

880000ریال

افکار اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار
افکار اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار

کد: 80137

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: فریدون آدمیت،هما ناطق

افکار اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار

ناشر

آگاه

مولف

فریدون آدمیت،هما ناطق

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی
تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

کد: 78254

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: آگاه

مولف: ای. ک. هانت

مترجم: سهراب بهداد

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

ناشر

آگاه

مولف

ای. ک. هانت

مترجم

سهراب بهداد

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

کلاس پیشرفته (نمایش نامه)
کلاس پیشرفته (نمایش نامه)

کد: 77864

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: آگاه

مولف: ترنس مک نلی

مترجم: نسیبه فضل اللهی

کلاس پیشرفته (نمایش نامه)

ناشر

آگاه

مولف

ترنس مک نلی

مترجم

نسیبه فضل اللهی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

زبان شناسی شناختی
زبان شناسی شناختی

کد: 77866

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: ویلیام کرافت،آلن کروز

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

زبان شناسی شناختی

ناشر

آگاه

مولف

ویلیام کرافت،آلن کروز

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری
دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری

کد: 76202

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: مایکل دبلیو.اپل

مترجم: نازنین میرزابیگی

دانش رسمی:آموزش دموکراتیک در عصر محافظه کاری

ناشر

آگاه

مولف

مایکل دبلیو.اپل

مترجم

نازنین میرزابیگی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)
بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

کد: 75849

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: وارن مونتاگ

مترجم: فواد حبیبی

بازگشت [به] اسپینوزا (بدن ها،توده ها،قدرت)

ناشر

آگاه

مولف

وارن مونتاگ

مترجم

فواد حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آموزش شناخت انتقادی
آموزش شناخت انتقادی

کد: 75699

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: آگاه

مولف: پائولو فریره

مترجم: منصوره کاویانی

آموزش شناخت انتقادی

ناشر

آگاه

مولف

پائولو فریره

مترجم

منصوره کاویانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

لیلا مرکب خوانی (چند مسافر…)،(سه نمایش نامه)
لیلا مرکب خوانی (چند مسافر…)،(سه نمایش نامه)

کد: 74718

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: آگاه

مولف: محمد رحمانیان

لیلا مرکب خوانی (چند مسافر…)،(سه نمایش نامه)

ناشر

آگاه

مولف

محمد رحمانیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)
پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)

کد: 74253

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگاه

مولف: محمدامین قانعی راد

پیدایش روشنفکر گفت و گویی در ایران؟ (مطالعه ای تاریخی از روشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی)

ناشر

آگاه

مولف

محمدامین قانعی راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

جستاری چند در فرهنگ ایران
جستاری چند در فرهنگ ایران

کد: 74212

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: مهرداد بهار

جستاری چند در فرهنگ ایران

ناشر

آگاه

مولف

مهرداد بهار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی
مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

کد: 73987

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: آگاه

مولف: فریدریش اونگرر،هانس یورگ اشمیت

مترجم: جهانشاه میرزابیگی

مقدمه ای بر زبان شناسی شناختی

ناشر

آگاه

مولف

فریدریش اونگرر،هانس یورگ اشمیت

مترجم

جهانشاه میرزابیگی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال

سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)
سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)

کد: 73431

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: آگاه

مولف: کرامت الله راسخ

سنت گرایی بازتابی (مبانی جامعه شناسی سیاسی ایران:عصر قاجار)

ناشر

آگاه

مولف

کرامت الله راسخ

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم
بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

کد: 73114

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: سعید رهنما

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

ناشر

آگاه

مولف

سعید رهنما

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)
میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

کد: 72369

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: آگاه

مولف: توماس مان

مترجم: سعید رضوانی

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

ناشر

آگاه

مولف

توماس مان

مترجم

سعید رضوانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)
چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)

کد: 70987

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: آگاه

مولف: محمد مالجو

چهره ژانوسی اکتبر (هاله کودتایی یک انقلاب)

ناشر

آگاه

مولف

محمد مالجو

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال