مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ویلیام گلسر
در حال بارگذاری
معلم مدرسه کیفی
معلم مدرسه کیفی

کد: 91802

گروه بندی: آموزشی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر

معلم مدرسه کیفی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر

گروه بندی

آموزشی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

برای والدین و نوجوانان (راهکار ایجاد روابط صمیمی بین اولیا و نوجوانان)
برای والدین و نوجوانان (راهکار ایجاد روابط صمیمی بین اولیا و نوجوانان)

کد: 79455

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: رسا

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: مهرداد فیروزبخت

برای والدین و نوجوانان (راهکار ایجاد روابط صمیمی بین اولیا و نوجوانان)

ناشر

رسا

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

مهرداد فیروزبخت

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

نظریه انتخاب (روان شناسی نوین آزادی شخصی)
نظریه انتخاب (روان شناسی نوین آزادی شخصی)

کد: 74940

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: رسا

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: مهرداد فیروزبخت

نظریه انتخاب (روان شناسی نوین آزادی شخصی)

ناشر

رسا

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

مهرداد فیروزبخت

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی
گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی

کد: 74256

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

گزیده ای از تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)،همراه با سی دی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

کد: 66536

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر

تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی،عاطفه سلطانی فر

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی
تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

کد: 63623

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب و مدیریت زندگی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)
تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

کد: 49120

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان (همراه با دی وی دی)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

هر دانش آموزی می تواند موفق شود
هر دانش آموزی می تواند موفق شود

کد: 43886

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

هر دانش آموزی می تواند موفق شود

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

مدرسه کیفی
مدرسه کیفی

کد: 37310

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی،فاطمه معین الغربائی

مدرسه کیفی
460000ریال

مدرسه کیفی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی،فاطمه معین الغربائی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

چارت تئوری انتخاب
چارت تئوری انتخاب

کد: 34228

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

چارت تئوری انتخاب

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

واقعیت درمانی
واقعیت درمانی

کد: 33139

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

واقعیت درمانی
800000ریال

واقعیت درمانی

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)
تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

کد: 30532

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

تئوری انتخاب (درآمدی بر روان شناسی امید)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

960000ریال

مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)
مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)

کد: 30531

گروه بندی: مدیریت

ناشر: سایه سخن

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: علی صاحبی

مدیریت بدون زور و اجبار (کاربست تئوری انتخاب درمدیریت نیروی انسانی)

ناشر

سایه سخن

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

علی صاحبی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

مدیریت بدون زور و اجبار (براساس تئوری کنترل و نظریه ادوارد دمینگ)
مدیریت بدون زور و اجبار (براساس تئوری کنترل و نظریه ادوارد دمینگ)

کد: 4839

گروه بندی: مدیریت

ناشر: گندمان

مولف: ویلیام گلسر

مترجم: نسرین ملکی

مدیریت بدون زور و اجبار (براساس تئوری کنترل و نظریه ادوارد دمینگ)

ناشر

گندمان

مولف

ویلیام گلسر

مترجم

نسرین ملکی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال