مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : غلامحسین سالمی
در حال بارگذاری
جاناتان مرغ دریایی
جاناتان مرغ دریایی

کد: 90861

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: ریچار دیویدباخ

مترجم: غلامحسین سالمی

جاناتان مرغ دریایی

ناشر

نگاه

مولف

ریچار دیویدباخ

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

بدرود آناتولی (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ110)
بدرود آناتولی (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ110)

کد: 88277

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: دیدو سوتیریو

مترجم: غلامحسین سالمی

بدرود آناتولی (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ110)

ناشر

نگاه

مولف

دیدو سوتیریو

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)
زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)

کد: 48461

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: یوکیو میشیما

مترجم: غلامحسین سالمی

زوال فرشته (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ37)

ناشر

نگاه

مولف

یوکیو میشیما

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

معبد سپیده دم (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ42)
معبد سپیده دم (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ42)

کد: 48462

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: یوکیو میشیما

مترجم: غلامحسین سالمی

معبد سپیده دم (ادبیات مدرن جهان،چشم و چراغ42)

ناشر

نگاه

مولف

یوکیو میشیما

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

دختر کشیش
دختر کشیش

کد: 47844

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: بهجت

مولف: جورج اورول

مترجم: غلامحسین سالمی

دختر کشیش
550000ریال

دختر کشیش

ناشر

بهجت

مولف

جورج اورول

مترجم

غلامحسین سالمی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال