مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : مهتاب
در حال بارگذاری
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

کد: 86103

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

کد: 86094

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)
مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)

کد: 86088

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: رولد دال

مترجم: تیمور قادری

مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)

ناشر

مهتاب

مولف

رولد دال

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

کد: 86095

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

کد: 86089

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

کد: 86096

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)
بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

کد: 86090

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمر قادری

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمر قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

کد: 86097

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

کد: 86091

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

کد: 86101

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

کد: 86093

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

دراکولا
دراکولا

کد: 86083

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: مهتاب

مولف: برام استوکر

مترجم: نیوشا فروغی شاد

دراکولا
165000ریال

دراکولا

ناشر

مهتاب

مولف

برام استوکر

مترجم

نیوشا فروغی شاد

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)
مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)

کد: 60784

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: رولد دال و دیگران

مترجم: تیمور قادری

مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)

ناشر

مهتاب

مولف

رولد دال و دیگران

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)
مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)

کد: 60785

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: ادورا ولتی و دیگران

مترجم: تیمور قادری

مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)

ناشر

مهتاب

مولف

ادورا ولتی و دیگران

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)
گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)

کد: 60786

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: ارنست همینگوی،رولد دال

مترجم: تیمور قادری

گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)

ناشر

مهتاب

مولف

ارنست همینگوی،رولد دال

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)
آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)

کد: 60787

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: ویلیام فاکنر،ارنست همینگوی

مترجم: تیمور قادری

آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)

ناشر

مهتاب

مولف

ویلیام فاکنر،ارنست همینگوی

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

ترانه های عاشقانه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)
ترانه های عاشقانه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)

کد: 60781

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: جان چیور و دیگران

مترجم: تیمور قادری

ترانه های عاشقانه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)

ناشر

مهتاب

مولف

جان چیور و دیگران

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)
بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)

کد: 60788

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: ارنست همینگوی

مترجم: تیمور قادری

بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)

ناشر

مهتاب

مولف

ارنست همینگوی

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)
داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)

کد: 60782

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: مهتاب

مولف: رولد دال

مترجم: تیمور قادری

داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)

ناشر

مهتاب

مولف

رولد دال

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

تاریخ جهان باستان کمبریج (آراء و ادیان کهن)
تاریخ جهان باستان کمبریج (آراء و ادیان کهن)

کد: 59359

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مهتاب

مترجم: تیمور قادری

تاریخ جهان باستان کمبریج (آراء و ادیان کهن)

ناشر

مهتاب

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

شرح حال شاعران و نویسندگان ایران «دانش آموز»
شرح حال شاعران و نویسندگان ایران «دانش آموز»

کد: 54173

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: مهتاب

مولف: ولی الله فراهانی

شرح حال شاعران و نویسندگان ایران «دانش آموز»

ناشر

مهتاب

مولف

ولی الله فراهانی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

بغلی

قیمت

350000ریال

دیوان حافظ
دیوان حافظ

کد: 53611

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: مهتاب

مولف: شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دیوان حافظ
450000ریال

دیوان حافظ

ناشر

مهتاب

مولف

شمس الدین محمد حافظ شیرازی

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

بغلی

قیمت

450000ریال

مثنوی معنوی
مثنوی معنوی

کد: 44432

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: مهتاب

مولف: مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

مثنوی معنوی
2600000ریال

مثنوی معنوی

ناشر

مهتاب

مولف

مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

وزیری

قیمت

2600000ریال

تاریخ جهان باستان کمبریج (هیتی ها)
تاریخ جهان باستان کمبریج (هیتی ها)

کد: 35323

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مهتاب

مترجم: تیمور قادری

تاریخ جهان باستان کمبریج (هیتی ها)

ناشر

مهتاب

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

تاریخ ایران باستان (3جلدی)
تاریخ ایران باستان (3جلدی)

کد: 33396

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهتاب

مولف: حسن پیرنیا

تاریخ ایران باستان (3جلدی)

ناشر

مهتاب

مولف

حسن پیرنیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

4900000ریال

تاریخ جهان باستان کمبریج (عیلام-بین النهرین شمالی و سوریه)
تاریخ جهان باستان کمبریج (عیلام-بین النهرین شمالی و سوریه)

کد: 32813

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مهتاب

مترجم: تیمور قادری

تاریخ جهان باستان کمبریج (عیلام-بین النهرین شمالی و سوریه)

ناشر

مهتاب

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

فلسفه،اهداف و چگونگی برگزاری جشن های ملی ایرانیان
فلسفه،اهداف و چگونگی برگزاری جشن های ملی ایرانیان

کد: 32625

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهتاب

مولف: حسن گل محمدی

فلسفه،اهداف و چگونگی برگزاری جشن های ملی ایرانیان

ناشر

مهتاب

مولف

حسن گل محمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)
تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)

کد: 31487

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: مهتاب

مولف: تیمور قادری

مترجم: تیمور قادری

تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)

ناشر

مهتاب

مولف

تیمور قادری

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

تاریخ جهان باستان کمبریج (امپراتوری آشور)
تاریخ جهان باستان کمبریج (امپراتوری آشور)

کد: 30065

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مهتاب

مترجم: تیمور قادری

تاریخ جهان باستان کمبریج (امپراتوری آشور)

ناشر

مهتاب

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

آریایی ها در خاور نزدیک،اسطوره یا واقعیت؟
آریایی ها در خاور نزدیک،اسطوره یا واقعیت؟

کد: 29677

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: مهتاب

مولف: مانفرد مایرهوفر

مترجم: رحمان بختیاری

آریایی ها در خاور نزدیک،اسطوره یا واقعیت؟

ناشر

مهتاب

مولف

مانفرد مایرهوفر

مترجم

رحمان بختیاری

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری (گزینه سخن پارسی11)
داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری (گزینه سخن پارسی11)

کد: 29600

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مهتاب

مولف: فریدالدین عطار نیشابوری

داستانهای کوتاه از مثنوی فریدالدین عطار نیشابوری (گزینه سخن پارسی11)

ناشر

مهتاب

مولف

فریدالدین عطار نیشابوری

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

داستانهای کوتاه از مثنویهای جلال الدین محمد مولوی (گزینه سخن پارسی10)
داستانهای کوتاه از مثنویهای جلال الدین محمد مولوی (گزینه سخن پارسی10)

کد: 29601

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: مهتاب

مولف: مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

داستانهای کوتاه از مثنویهای جلال الدین محمد مولوی (گزینه سخن پارسی10)

ناشر

مهتاب

مولف

مولانا جلال الدین محمد بلخی(مولوی)

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال